Trimite e-mail | Printeaza
Economie
21.05.2014

Ministerul Economiei a prezentat Foaia de parcurs pentru eliminarea constrângerilor pentru mediul de afaceri

Ministerul Economiei a prezentat Foaia de parcurs pentru eliminarea constrângerilor pentru mediul de afaceri

Principalele realizări au fost perfecţionarea cadrului normativ care reglementează activitatea antreprenorială la fiecare etapă a ciclului de viaţă a unei afaceri şi crearea condiţiilor favorabile pentru dezvoltare, fiind adoptate un şir de legi, aprobate acte normative guvernamentale şi departamentale.

Astfel, a fost modificat Codul fiscal, Serviciul fiscal de stat şi cel Vamal, drept urmare a fost prelungit termenul de achitare a TVA şi a taxei vamale în limita de 180 zile de la importul materiei prime, materialelor, accesoriilor, ambalajului primar și articolelor de completare, care se utilizează la fabricarea în exclusivitate a mărfurilor pentru export.

Totodată, s-a obținut reducerea, cu 3,5% şi respectiv 6%, comparativ cu luna ianuarie 2014, a controalelor fizice la import și export. A fost stabilit timpul maxim de 20 de minute pentru vămuirea declaraţiilor vamale pe culoar verde de vămuire şi extins programul de muncă la 11 posturi vamale, care activează pe parcursul întregii săptămâni între orele 8:00 – 20:00.
 
De asemenea, a fost eliminată procedura de "deschidere a unui cont bancar temporar şi depunerea a cel puţin 40% din capitalul social al societăţii” în cadrul procedurii de deschidere a unei întreprinderi, a fost introdusă e-licențierea, simplificate procedurile de obţinere a actelor permisive în construcţie, care permite reducerea numărului de proceduri de la 26 la 12, a duratei de la 291 la 70 zile și a costurilor de la 17270 lei la 5329 lei.

Potrivit viceprim-ministrului Valeriu Lazăr, cele mai mari dificultăţi au fost identificate în procesul de instituire a „ghişeelor unice” în cadrul autorităţilor emitente de acte permisive. Astfel, din cele 57 acte permisive pentru care urmează a fi instituite obligatoriu ghişee unice de către 15 autorităţi, la situaţia din 15 mai curent, au fost elaborate Regulamente de funcționare doar de către 9 instituţii pentru 26 de acte permisive. Cea mai mare îngrijorare o reprezintă faptul că Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, în responsabilitatea căruia se află instituirea ghişeelor unice pentru eliberarea a 26 acte permisiv și pentru care, până în prezent, nu s-a raportat realizarea acțiunilor necesare.

În cadrul ședinței Guvernului, Viceprim-ministrul Valeriu Lazăr a cerut consolidarea activității comune a Cancelariei de stat și a ministerelor în promovarea actelor normative și legislative, printre acestea se numără revizuirea legislaţiei muncii în vederea îmbunătăţirii mediului de afaceri, elaborarea mecanismului „un singur cont al contribuabilului” și revizuirea legislaţiei fiscale.
 

Potrivit Serviciului de informare şi comunicare cu mass-media al Ministerului Economiei, raportul trimestrial privind implementarea Foii de parcurs, cu date cumulative, este pentru perioada 25 septembrie 2013 – 15 mai 2014.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus