Trimite e-mail | Printeaza
Politic
12.02.2014

Moldova urmează să adere la două convenţii importante ale Consiliului Europei

Moldova urmează să adere la două convenţii importante ale Consiliului Europei

În cadrul şedinţei Guvernului din 12 februarie, a fost aprobat şi transmis Preşedintelui Republicii Moldova spre examinare proiectul de Lege privind ratificarea Protocolului nr. 15  de modificare a Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, încheiat la Strasbourg la 24 iunie 2013.
 
Protocolul nr. 15 la CEDO a fost adoptat în vederea menţinerii eficienţei Curţii Europene a Drepturilor Omului şi va introduce mai multe modificări la Convenţia europeană a Drepturilor Omului, inclusiv modificarea criteriilor de admisibilitate a plângerilor înainte Curţii.
Importanţa ratificării acestui Protocol de către toate statele membre a fost menţionată de Consiliul Europei în repetate rânduri. O Conferinţă privind viitorul Curţii europene a Drepturilor Omului va avea loc la 7-8 aprilie 2014 la Oslo, Norvegia.
 
La aceeaşi şedinţă a Guvernului RM a fost aprobat şi transmit preşedintelui Republicii Moldova spre examinare proiectul de Lege privind ratificarea Convenţiei Consiliului Europei cu privire la contrafacerea produselor medicale şi infracţiunile similare, care ameninţă sănătatea publică, adoptată la 28 octombrie 2011 la Moscova, şi semnată de Republica Moldova la 20 septembrie 2012 la Viena.
 
Convenţia Consiliului Europei cu privire la contrafacerea produselor medicale și a infracțiunilor similare care amenință sănătatea publica (Convenţia Medicrime) este primul instrument internaţional de drept penal care obligă statele Părţi să incrimineze: fabricarea produselor medicale contrafăcute; furnizarea, oferirea de a furniza, precum şi traficul de produse medicale contrafăcute; falsificarea de documente; fabricarea neautorizată sau furnizarea de produse medicale şi introducerea pe piaţă a dispozitivelor medicale care nu sunt conforme cerinţelor.

În conformitate cu prevederile Convenţiei, fiecare Parte urmează să ia măsurile legislative şi alte măsuri necesare pentru a califica drept infracţiuni în conformitate cu cadrul legislativ naţional, fabricarea intenţionată de produse medicale contrafăcute, substanţe active, excipienţi, componente, materiale şi accesorii. De asemenea, se specifică că fiecare stat în momentul semnării sau în momentul depunerii  instrumentului său de ratificare, acceptare sau aprobare, printr-o declaraţie adresată Secretarului General al Consiliului Europei, poate să declare că îşi rezervă dreptul de a nu aplica sau de a aplica numai în cazuri sau condiţii specifice, prevederea menţionată mai sus, cu privire la excipienţi, componente şi materiale.
 
După ratificarea acestor două convenţii de către Parlamentul RM, Guvernul va trebui să întreprindă toate măsurile necesare pentru realizarea prevederilor convenţiilor menţionate, iar Ministerul Afacerilor Interne şi Integrării Europene va notifica Consiliului Europei îndeplinirea procedurilor interne pentru intrarea în vigoare a acestor tratate.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus