Trimite e-mail | Printeaza
Economie
14.12.2013

Racordare mai rapidă, furnizare mai sigură – două obiective principale ale proiectului aprobat de Guvern la propunerea Ministerului Economiei

Racordare mai rapidă, furnizare mai sigură – două obiective principale ale proiectului aprobat de Guvern la propunerea Ministerului Economiei

Ministerul Economiei a elaborat un șir de amendamente la Legea cu privire la energia electrică nr. 124/23.12.2009, în contextul obligaţiilor asumate de Republica Moldova în calitate de parte semnatară a Tratatului Comunităţii Energetice, menite să garanteze siguranţa aprovizionării cu energie electrică şi investiţiile în infrastructuri, precum și să simplifice procedurile de racordare la rețeaua electrică a consumatorilor casnici și noncasnici. Proiectul Hotărârii de Guvern a fost aprobat de Executiv în ședința din 13 decembrie, curent.
 
Modificările și completările la Legea cu privire la energia electrică vin să transpună Directiva 2005/89/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 ianuarie 2006 privind măsurile menite să garanteze siguranţa aprovizionării cu energie electrică şi investiţiile în infrastructură. Transpunerea prevederilor Directivei respective prevede crearea unui cardu juridic și instituțional în vederea asigurării monitorizării permanente ce vizează acoperirea balanţei dintre cerere şi ofertă pe piaţa energiei electrice, prognozarea nivelului cererii viitoare de energie electrică şi sursele de acoperire disponibile, capacităţile suplimentare planificate sau în curs de construcţie, perspectivele în domeniul securităţii aprovizionării cu energie electrică pe 5 şi 15 ani, calitatea şi nivelul de întreţinere a reţelelor electrice, securitatea exploatării reţelelor electrice, proiectele de investiţii, elaborate de operatorul  reţelei de transport şi de sistem, precum şi de alte părţi, privind construcţia, punerea în funcţiune a noilor interconectori, precum şi îndeplinirea măsurilor de acoperire a sarcinii de vîrf şi a deficitului în furnizarea energiei electrice în cazul indisponibilităţii unui sau a mai multor furnizori.
 
Un element important al proiectului de lege constituie simplificarea procedurii de racordare la rețeaua energiei electrice a operatorilor rețelei de transport sau rețelei de distribuție de către potențialii solicitanți (consumatorii casnici și non-casnici).
 
Conform prevederilor proiectului, responsabilii de racordare la rețeaua energiei electrice sunt operatorii rețelei electrice de transport și operatorii rețelei electrice de distribuție. Aceștia devin responsabili pentru  lucrările de proiectare și construcție a rețelelor electrice în vederea racordării potențialilor solicitanți în regim de ”ghișeu unic”. Astfel, termenul de eliberarea a avizului de racordare de către operatorul rețelei distribuție nu va depăși 10 zile. Termenul de racordare a instalaţiei de utilizare la reţeaua electrică de distribuţie de tensiune joasă nu va depăşi 10 zile lucrătoare pentru cazurile care nu necesită lucrări de terasament, iar pentru celelalte cazuri de racordare a instalaţiei de utilizare la reţeaua electrică de distribuţie de tensiune joasă termenul de racordare nu depăşeşte 40 de zile lucrătoare. Termenul de racordare a instalaţiei de utilizare la reţeaua electrică de distribuţie de tensiune medie şi la reţeaua electrică de tensiune înaltă nu va depăşi 60 de zile lucrătoare. Pentru toate aceste cazuri, potențialul solicitant va achita tariful de racordare, care va fi stabilit de către ANRE în baza metodologiei aprobate.
 
Potrivit Ministerului Economiei, se reduce esențial, practic dublu (de la 140 la 70 de zile (împreună cu termenul de eliberare a avizului de racordare), termenul maxim de racordare pentru agenți economici la rețea electrică, dar și costurile aferente. Aceasta reformă consituie încă un pas în acțiunile complexe întreprinse de către Ministerul Economiei în vederea îmbunătățirii climatului de afaceri și eliminării constrângerilor și creșterea competitivității economiei naționale.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus