Trimite e-mail | Printeaza
Economie
13.12.2013

Guvernul a aprobat un proiect privind energia termică și promovarea cogenerării

Guvernul a aprobat un proiect privind energia termică și promovarea cogenerării

Inițiativa va contribui la dezvoltarea unui sector energetic competitiv și eficient în Republica Moldova, bazat pe tehnologii inovaționale, ecologice și generatoare de profit în același timp. Cogenerarea reprezintă producerea simultană, în același proces, de energie termică și energie electrică și/sau de energie mecanică. Prin producția de cogenerare de înaltă eficiență se obține o economie de energie primară, de cel puțin zece la sută față de valorile de referință ale producției separate de energie electrică și termică.

Astfel, vor fi create reguli clare şi transparente în activitatea de producere și distribuție a energiei termice, în administrarea de stat a acestui domeniu, în aplicarea tehnologiilor de cogenerare, determinarea şi aprobarea tarifelor reglementate la energia termică, licenţierea genurilor de activitate în sectorul termoenergetic, drepturile și obligațiunile unităţilor termoenergetice, protecţia drepturilor consumatorilor ș.a.

Aceasta se va răsfrânge pozitiv asupra tuturor participanților pieţei, în special asupra consumatorilor casnici, instituţiilor publice: şcoli, grădiniţe, clădiri administrative, spitale etc, dar şi asupra dezvoltării în ansamblu a sectorului. Stabilirea clară a condițiilor de livrare, măsurare a consumului, calitatea serviciului/energiei termice furnizate, inclusiv prin prevederi contractuale.

Proiectul mai oferă o reglementare a raporturilor juridice dintre participanţii pieţei energiei termice privind licenţierea activităţilor de producere şi distribuţie, precum și responsabilităţile asociaţilor de locatari.

O altă prevedere se referă la posibilitatea introducerii tarifului binom pentru energia termică, care presupune reducerea tarifului, precum și furnizarea energiei termice în bază de contract încheiat între unităţile termoenergetice şi consumatori. În cazul sectorului rezidenţial, reprezentantul autorizat al consumatorului din cadrul blocurilor locative cu sisteme colective de aprovizionare cu energie termică, inclusiv din cămine şi blocuri locative departamentale, va fi gestionarul blocului locativ respectiv.

În ţările UE, congenerarea este considerată una dintre metodele cele mai eficiente de realizare a celor trei obiective pe care UE şi-a propus să le atingă către anul 2020: reducerea emisiilor cu efect de seră 20%, atingerea nivelului de 20 la sută din energii regenerabile în mixul global de combustibil și realizarea unei economii de energie de 20 la sută, potrivit unui comunicat difuzat de guvern.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus