Trimite e-mail | Printeaza
Economie
12.12.2013

Conferinţa ministerială a OMC a luat un set de decizii facilitatoare în domeniul comerţului

Conferinţa ministerială a OMC a luat un set de decizii facilitatoare în domeniul comerţului

Viceministrul Economiei, Octavian Calmîc a participat la lucrările celei de a IX-a Conferințe ministeriale a Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC), desfășurate la  Bali (Indonezia), în perioada 3-7 decembrie, curent.

Conferința ministerială de la Bali și-a încheiat lucrările cu aprobarea de către participanți a unui set de decizii pentru eficientizarea comerţului, asigurarea securităţii alimentare a țărilor în curs de dezvoltare, extinderea schimburilor comerciale şi asigurarea prosperităţii în cadrul sistemului comercial multilateral. Cea mai importantă realizare a Conferinței, de impact major asupra comerţului mondial este finalizarea negocierilor asupra Acordului privind Facilitarea Comerţului. Acordul va avea forță juridică obligatorie asupra țărilor semnatare, constituind una dintre cele mai mari reforme ale OMC de la înființarea sa în 1995.

E de menționat că Acordul privind facilitarea comerțului este primul Acord multilateral negociat în cadrul OMC. Aceasta are drept scop reducerea costurilor de tranzacționare, optimizarea fluxului transfrontalier de mărfuri și asigurarea unui grad sporit de siguranță mediului de afaceri prin măsuri de eficientizare, transparenţă, reducerea birocraţiei şi corupţiei. Implementarea acestuia va conduce la economisirea de până la un trilion de dolari SUA pentru economia mondială.

Astfel, printre acțiunile ce urmează a fi întreprinse de către țările membre ca urmare a aprobării Acordului, este înfiinţarea punctelor de informare cu privire la reglementările acestui document, testarea repetată a mărfurilor declarate pentru import, excluderea din cerinţele de import a obligativităţii de prezentare a declaraţiilor de export depuse la autoritatea vamală din ţara exportatoare,  excluderea necesităţii controalelor înainte de expediţie aferente clasificării tarifare şi evaluării în vamă, excluderea obligativității serviciilor brokerilor vamali ș.a.

Totodată, Acordul conţine prevederi aferente tranzitului de mărfuri, subiect de interes pentru ţările fără ieşire la mare care comercializează mărfurile sale prin intermediul porturilor din ţările vecine. În acest context,  membrii nu vor aplica reglementările tehnice și procedurile de evaluare a conformității în sensul Acordului privind barierele tehnice în calea comerțului cu privire la mărfurile în tranzit, şi odată ce au fost îndeplinite cerinţele pentru tranzit, garanţia depusă de către agentul economic va fi eliberat fără întârziere. Mai mult ca atât, fiecare membru urmează să desemneze un coordonator responsabil de tranzitul național, care va recepţiona toate solicitările și propunerile cu privire la buna funcționare a operațiunilor de tranzit.
Pentru monitorizarea funcționarea și punerii în aplicare a Acordului menţionat timp de patru ani de la intrarea sa în vigoare, și ulterior, cu o anumită  periodicitate, a fost instituit Comitetul pe Facilitarea Comerţului. Astfel, fiecare membru va institui/menţine un comitet naţional privind facilitarea comerţului sau va stabili un mecanism eficient de coordonare naţională şi implementare a prevederilor prezentului Acord.

O mare parte dintre beneficiile economice ale acestui Acord le revin ţărilor în curs de dezvoltare şi ţărilor cel mai puţin dezvoltate. Acestea vor beneficia de asistenţă în vederea dezvoltării şi modernizării infrastructurii, instruirii funcţionarilor vamali şi altor măsuri de punere în aplicare a documentului.
Pentru Republica Moldova, ca stat membru al OMC, implementarea deciziilor aprobate în cadrul evenimentelor de la Bali, în special a prevederilor Acordului privind Facilitarea Comerţului va oferi noi oportunităţi de acces pe pieţele internaţionale şi va contribui la dezvoltarea unui mediu de afaceri sănătos şi transparent. Prin alinierea la cerinţele Acordului, Republica Moldova va deveni atractivă pentru investiţiile străine.

În afară de Acordul privind Facilitarea Comerţului pachetul de decizii adoptate în urma Conferinței Ministeriale cuprinde un şir de aspecte legate de Acordul pe Agricultură. Dintre acestea pot fi enumerate programele publice direcţionate către securitatea alimentară în ţările în curs de dezvoltare; angajamentul politic de a reduce şi menţine un nivel scăzut al subvențiilor la export în agricultură precum și de a reduce barierele în calea comerțului la importul produselor agricole supuse unor contingente tarifare.

În ceea ce priveşte programele generale pentru reforma rurală menite să contribuie la siguranţa alimentară în ţările în curs de dezvoltare acestea cuprind un set de servicii pentru reabilitarea terenurilor, conservarea solului și gestionarea resurselor, gestionarea secetei și inundațiilor, ocuparea forței de muncă din mediul rural, emiterea titlurilor de proprietate şi activitatea fermierilor.

Un alt subiect de importanţă majoră discutat activ în cadrul Conferinţei de la Bali a fost facilitarea accesului pe piață pentru țările cel mai puțin dezvoltate prin intermediul unor dispoziţii preferenţiale şi nereciproce legate de comerţ. Astfel, s-a decis asupra faptului că ţările membre îşi vor elabora un sistem preferenţial de atribuire a regulilor de origine pentru produsele importate din țările cel mai puțin dezvoltate. 
 
În ceea ce priveşte activitatea de bază a OMC, Conferinţa Ministerială a adoptat 5 decizii în acest sens. Acestea cuprind domeniile proprietăţii intelectuale, comerţului electronic, aspecte ale micilor economii, ajutorului pentru comerţ şi transferului de tehnologii.

Potrivit Ministerului Economiei, Conferința Ministerială a OMC reprezintă organul suprem al OMC, responsabil pentru luarea deciziilor și liniilor directorii de dezvoltare și extindere a competențelor, care se reuneşte cel puţin o dată la fiecare doi ani.

Republica Moldova, ca țară membră la OMC din 2001 este solicitată de a lua parte la lucrările Conferinței Ministeriale. Începând cu anul 1998, reprezentanții RM au participat la toate Conferințele Ministeriale OMC (2001- Doha, Qatar, 2003 – la Cancun; 2005 - la Hong Kong; 2009 şi 2011 – la Geneva).

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus