Trimite e-mail | Printeaza
Economie
04.12.2013

O serie de acte legislative și normative, de natură să reducă factura pentru energie a consumatorilor, au fost aprobate astăzi de Guvern

O serie de acte legislative și normative, de natură să reducă factura pentru energie a consumatorilor, au fost aprobate astăzi de Guvern

Modificările la legea privind gazele naturale instituie o serie de reguli privind garantarea securităţii aprovizionării cu gaze naturale a consumatorilor finali în condițiile reducerii livrărilor cu mai mult de 20% sau consumului excepțional în cazul unor temperaturi extrem de scăzute. În acest sens, modificările propuse de Ministerul Economiei instituie noi condiții exprese pentru titularii de licență în domeniul furnizării de gaze naturale, dar și o Comisie de supraveghere a situațiilor excepționale pe piața gazelor. Guvernul urmează să elaboreze un Regulament și plan de acțiuni pentru situații de urgență, revizuit anual până la 1 martie, care să țină cont de existenţa capacităţii depozitelor de stocare şi a volumului necesar de gaze naturale în acestea, posibilitatea utilizării unor combustibili alternativi, posibilitatea diversificării surselor de aprovizionare cu gaze naturale; existenţa contractelor de procurare a gazelor naturale pe termen lung, etc.

Un alt proiect de lege aprobat astăzi de Guvern introduce obligativitatea etichetării energetice a produselor electrocasnice, astfel fiind informați consumatorii despre consumul de energie electrică și alte resurse esențiale în timpul utilizării. Orice publicitate la un produs cu impact energetic va cuprinde informații cu privire la impactul energetic, clasa de eficiența energetică și prețul produsului. Toate aceste măsuri sunt destinate eficientizării consumului de energie în țară și reducerii costurilor legate de energie.

Tot astăzi, Guvernul a aprobat Regulamentul privind furnizarea serviciilor energetice, care stipulează modalitatea de încheiere a contractelor de performanță energetică de către autoritățile publice și distribuirea profitului rezultat din economiile realizate. Un contract de performanţă energetică reprezintă un pachet complet de servicii energetice destinat realizării de economii de energie la un operator economic. Acesta cuprinde, în general, finanţarea echipamentelor, serviciile profesionale aferente realizării proiectului de eficienţă energetică şi garanţia că economiile de energie obţinute vor fi suficiente pentru recuperarea, de către compania de servicii energetice, a resurselor financiare furnizate beneficiarului, într-un interval de timp dinainte convenit.

Potrivit Regulamentului aprobat minimum 60% din economiile obținute prin măsurile de eficiență energetică vor trece în contul beneficiarului, iar maximum 40% vor servi pentru recuperarea investițiilor de către compania de servicii energetice. Durata  unui contract de performanță energetică nu trebuie să depășească 10 ani.

Pentru realizarea Strategiei energetice a ţării până în anul 2030, a fost elaborat și aprobat Planul național de acțiuni în domeniul energiei din surse regenerabile pentru anii 2013-2020. Măsurile propuse vin să promoveze producerea energiei electrice în baza surselor eoliene, modernizarea sistemului de alimentare centralizată cu energie termică şi a centralelor cu sistem de cogenerare etc. Un alt pilon al Strategiei energetice este obiectivul privind conectarea sistemului electroenergetic al ţării la sistemul european ENTSO-E, care va facilita accesul la mijloacele de echilibrare ce vor asigura rezerva de capacitate pentru producerea intermitentă de energie electrică în baza surselor eoliene.

Potrivit Ministerului Economiei, pentru a sprijini utilizarea energiei din surse regenerabile în energie electrică, este promovat conceptul organizării de licitaţii pentru construcția noilor capacități de generare, al principiului procurării şi al dispecerizării prioritare a energiei electrice produsă de centralele electrice din surse regenerabile, precum şi la un tarif reglementat pentru  producţia de energie din surse regenerabile în energie electrică şi biocarburanţi. Astfel, volumul total al capacităţilor licitate, care nu va depăşi nivelul pe care reţeaua îl poate absorbi la un cost rezonabil este de circa 400 MW pînă în 2020, iar prețul energiei electrice propus de investitori în cadrul licitațiilor va servi drept un criteriu de bază pentru selectarea câștigătorilor.

Conform prezentului Plan, energia electrică din surse regenerabile va fi generată preponderent de instalaţiile de energie eoliană, începînd cu anul 2015. Generarea de energie electrică, utilizînd sursa eoliană, va fi completată parţial de energia produsă din biogaz, cu începere din anul 2014, precum şi de cea produsă de instalaţiile hidroelectrice mici existente (care în anul 2009 au contribuit cu circa 2% energie din surse regenerabile la balanţa energetică şi mixul de energie).

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus