Trimite e-mail | Printeaza
Economie
02.12.2013

Expert-Grup: Economia moldovenească continuă să se recupereze, însă nu suficient de rapid

Expert-Grup: Economia moldovenească continuă să se recupereze, însă nu suficient de rapid

În ultimul număr al publicaţiei „Realitatea Economică”, analiştii de la Expert-Grup susţin că economia moldovenească continuă să se recupereze, însă nu suficient de rapid. În luna octombrie, Indicele Compozit Anticipator (ICA) a avansat cu 2 puncte față de luna precedentă (98,9 față de 96,9 puncte), marcând continuarea trendului ascendent conturat pe parcursul anului curent. Totuși, față de recuperarea din 2010, tendința este una mult mai lentă și mai volatilă, fapt ce denotă persistența mai multor riscuri, atât externe, cât și interne, care frânează creșterea și dezvoltarea economică.

Recuperarea nu este una inclusivă, fiind repartizată neuniform între sectoarele economice. Deși, volumul producției industriale a crescut, în ian-sept’13, cu 6,3%, ramurile care asigură circa o treime din valoarea adăugată brută a sectorului au rămas în declin față de anul precedent.

Creșterea Indicelui Compozit Anticipator a fost determinată preponderent de ameliorarea situației din sistemul bancar, precum și de sporirea consumului. Astfel, în octombrie, băncile au acordat cu 35% mai multe credite față de anul precedent, iar ponderea creditelor neperformante a diminuat până la 12,3% (cu 0,1 p. p. față de septembrie). Totodată, volumul banilor în circulație a înregistrat una din cele mai rapide creșteri din ultimii 3 ani (+35%, f-a-p). Cu toate acestea, expansiunea creditării este una neomogenă, fiind alimentată de împrumuturile contractate de firme în monedă națională care au crescut de circa 2 ori f-a-p. În același timp, volumul creditelor acordate persoanelor fizice a crescut cu doar 1,5% f-a-p, iar cele acordate în valută străină s-au diminuat cu 33% f-a-p.

Tendințe contradictorii similare se atestă și în activitatea investițională. Astfel, creșterea reală de 3,3% f-a-p din perioada ian-sept’13 a fost alimentată în mare parte de instituțiile publice (+7,5%) și companiile private autohtone (+5,9). În schimb, investițiile operate de companiile cu capital străin au crescut cu doar 3,7%, iar cele mixte și-au restrâns activitatea investițională cu 20,2%, față de anul precedent.

Condițiile economice instabile din regiune pe fondul unui an electoral constituie principalele riscuri pe termen scurt. Principalii parteneri comerciali ai țării se confruntă cu o situație economică nefastă, fapt ce subminează cererea externă pentru produsele moldovenești și influxul de investiții și remiteri. Astfel, în trimestrul 3, Zona Euro a rămas în recesiune (-0,4%, f-a-p), economia UE a crescut cu doar 0,1%, f-a-p, iar ritmul de creștere economică în Rusia a încetinit până la 1,2% f-a-p. Constrângerile pe plan extern sunt amplificate de specificul perioadei pre-electorale din țară, care ar putea să se manifeste prin promovarea unei politici bugetare relaxate, pe fondul tergiversării reformelor sistemice și inducerii incertitudinii sporite.


Realitatea Economică, noiembrie 2013 (#42)

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus