Trimite e-mail | Printeaza
Politic
13.09.2013

Revenirea TVR în spaţiul media din Republica Moldova

Ministerul Afacerilor Externe al României salută semnarea, la 12 septembrie 2013, la sediul Televiziunii Române, a Acordului de soluţionare amiabilă a cererii nr. 36398/08 - Societatea Română de Televiziune (SRTv) împotriva Republicii Moldova, de pe rolul Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO). Ceremonia semnării s-a desfăşurat în prezenţa Prim-ministrului României, Victor Ponta, a ministrului afacerilor externe, Titus Corlăţean, şi a miniştrilor justiţiei din România şi Republica Moldova, Robert Cazanciuc, respectiv Oleg Efrim, a vice-ministrului afacerilor externe şi integrării europene al Republicii Moldova, Valeriu Chiveri, a secretarului de stat MAE Bogdan Aurescu.

Acordul, negociat cu sprijinul nemijlocit al MAE român, a fost semnat de Preşedintele-director general al Televiziunii Române şi de Agentul Guvernamental al Republicii Moldova pentru CEDO.

Documentul închide cauza aflată pe rolul CEDO, ca urmare a plângerii introduse de Societatea Română de Televiziune după retragerea abuzivă, în 2007, de către autorităţile de atunci de la Chişinău, a licenţei sale de emisie pe teritoriul Republicii Moldova. Acordul are, totodată, un caracter reparatoriu, stabilind condiţiile necesare pentru revenirea în scurt timp a programelor Televiziunii Române în spaţiul media de peste Prut. Astfel, în cuprinsul documentului se precizează concret că, după ce CEDO va aproba acest Acord, TVR va putea reveni imediat în Republica Moldova pe cablu şi pe transmisie digitală experimentală - în funcţiune deja în zona Chişinăului -, precum şi pe transmisie digitală naţională atunci când aceasta va fi implementată în statul vecin, în 2015. Acordul conţine prevederi avantajoase privind acordarea licenţei fără concurs şi garanţii clare că licenţa nu va fi retrasă ori suspendată, sau că emisia nu va fi suspendată. În acelaşi timp, textul asigură protecţie împotriva eventualelor interferenţe în grila de programe, ca şi un regim preferenţial din punct de vedere financiar. Toate aceste prevederi conferă documentului un caracter reparatoriu, de remediere a prejudiciilor generate în urma retragerii arbitrare a licenţei deţinute în mod legal şi legitim de Societatea Română de Televiziune.

Salutând reîntoarcerea TVR în spaţiul media din Republica Moldova, ministrul Titus Corlăţean a declarat: 'Aştept ca emisiunile TVR să ajungă cât mai rapid peste Prut. Sunt convins că astfel spaţiul public din Republica Moldova are de câştigat sub raportul diversităţii, al pluralismului şi al modernităţii în spirit european', anunță un comunicat al MAE.

Plângerea introdusă în 2008 de Societatea Română de Televiziune (SRTv, actualmente Televiziunea Română) la CEDO vizează încălcarea de către autorităţile R. Moldova a drepturilor societăţii reclamante la libera exprimare şi la respectarea bunurilor, generată de retragerea abuzivă, în 2007, a licenţei de utilizare a unei frecvenţe naţionale (care fusese atribuită în 2006 SRTv, de către Consiliul Coordonator al Audiovizualului din R. Moldova, cu valabilitate până la finalul lui 2011). La data de 25 februarie 2009, Guvernul României a decis să intervină în cauza SRTv împotriva Republicii Moldova.

Părţile au convenit, în ianuarie 2013, să soluţioneze amiabil cauza şi au notificat în acest sens Grefa CEDO. Negocierile au început în primele luni ale lui 2013, părţile schimbând mai multe propuneri reciproce de text.

În cursul vizitei la Chişinău a Prim-ministrului României (26-27 august 2013) a fost fixat şi asumat politic un răgaz de trei săptămâni pentru convenirea ultimelor aspecte în discuţie şi semnarea Înţelegerii amiabile. Acordul a fost finalizat pe 9 septembrie 2013, negocierile fiind purtate de partea română, în numele şi cu mandatul/consultarea permanentă a SRTv, prin Bogdan Aurescu, secretar de stat MAE, şi Catrinel Brumar, Agentul României la CEDO, iar de partea R. Moldova de ministrul justiţiei, Oleg Efrim, şi Lilian Apostol, Agentul R. Moldova la CEDO.

Potrivit termenilor agreaţi de părţi, reintrarea TVR pe piaţa media din R. Moldova se va face prin următoarele modalităţi:

preluarea imediată (după adoptarea Deciziei CEDO de aprobare a Înţelegerii şi în 30 de zile de la cererea formală a SRTv) a programelor TVR de către operatorii de cablu din R. Moldova;

alocarea imediată (după adoptarea Deciziei CEDO de aprobare a Înţelegerii şi în 30 de zile de la cererea formală a SRTv) către TVR a unui slot din proiectul-pilot pentru transmisia digitală terestră, amplasat în Chişinău;

alocarea unui slot din viitorul multiplexor digital cu acoperire la nivelul întregii R. Moldova şi (în acest scop) alocarea unei licenţe de emisie în favoarea TVR, fără obligativitatea participării la un concurs, la momentul trecerii la televiziunea digitală în R. Moldova (2015); acordarea licenţei se va face pe perioada maximă prevăzută de legislaţia R. Moldova (7 ani);

Pentru o revenire efectivă în spaţiul media şi în considerarea caracterului reparator al acordului, autorităţile de la Chişinău şi-au asumat respectarea de garanţii aplicabile direct şi în mod excepţional faţă de dreptul intern care vizează :

Acordarea licenţei de emisie şi atribuirea slotului din primul multiplexor naţional (2015) fără condiţionarea participării SRTv la vreun concurs;

Protecţia împotriva retragerii licenţei iniţiale pe perioada primei alocări,  precum şi împotriva suspendării emisiei sau a interferării cu conţinutul programelor transmise de SRTv;

Garanţii împotriva unei modificări unilaterale a conţinutului licenţei de emisie;

Scutirea de la plata de taxe, comisioane, alte costuri pentru revenire;

Perceperea doar a costurilor de funcţionare proporţionale cu slotul oferit în multiplexorul experimental, respectiv perceperea celui mai mic tarif pentru utilizarea slotului din primul multiplexor naţional.

Urmare semnării, Înţelegerea amiabilă va fi notificată de părţi la CEDO, în vederea examinării şi validării, prin Decizie. Înţelegerea are putere executorie, iar aplicarea sa este supravegheată de Comitetul Miniştrilor al Consiliului Europei.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus