Trimite e-mail | Printeaza
Diverse
10.09.2013

Simpozionul „NANO–2013” şi idealurile de integrare europeană

La 13-16 septembrie 2013, la Chişinău, îşi va ţine lucrările Conferinţa internaţională cu genericul Humboldt Kolleg: „Knowledge Society: mutual influence and interference of science and societey” („Societatea bazată pe cunoaştere: influenţă reciprocă şi interferenţă dintre ştiinţă şi societate”). În cadrul lui va avea loc Simpozionul „NANO–2013”, ajuns la  ediţia a cincia în Republica Moldova, la care vor participa 20 de savanţi cu renume din Germania, precum şi alte remarcabile personalităţi ştiinţifice din Marea Britanie, SUA, Rusia, Ucraina, Polonia, România, Ungaria, Bulgaria, Slovenia, Italia, Franţa, Germania, Lituania, Belarusi şi Republica Moldova. În total, dialogul ştiinţific de la Chişinău va fu susţinut de reprezentanţii a 15 state ale lumii.

În cadrul manifestării vor fi discutate noi modalităţi, forme, oportunităţi de colaborare regională şi europeană, accentul major fiind plasat pe colaborarea cu Germania, ţară care a dat lumii o astfel de personalitate ştiinţifică ca Alexander fon Humboldt şi un fond care-i poartă numele (Fundaţia internaţională pentru cercetare – de-o vârstă cu Anatolie Sidorenco – de la întemeierea ei s-au scurs exact 60 de ani de activitate fructuoasă în domeniu). Pentru cei mai puţin avizaţi amintim că Fundaţia „Alexander von Humboldt” este cea mai mare structură ştiinţifică de pe mapamond cu sediul în Germania, care finanţează cercetările reprezentanţilor elitei ştiinţifice din lume. Mulţi tineri savanţi, inclusiv din Republica Moldova, au trecut prin această importantă şcoală de cercetare, beneficiind de bursele şi sprijinul ei.

La Simpozion tradiţional vor participa reprezentanţi ai Asociaţiei DAAD (Deutscher Akademisher Austausch Dienst) – Serviciului german pentru schimbul academic, Consiliului German pentru Cercetare, Ministerului Federal al Educaţiei şi Cercetării – toate aceste structuri de-a lungul anilor au alocat burse şi au susţinut financiar diverse proiecte ale tinerilor împătimiţi de ştiinţă. În acest sens, vom specifica că echipele de cercetători din Republica Moldova pe parcursul anilor au obţinut mai multe donaţii de echipament ştiinţific din Germania. Un alt fapt remarcabil – circa 10 tineri de la noi au susţinut cu brio tezele de doctor la diverse universităţi ale Germaniei. Avem şi un caz invers – un cercetător din această ţară, Thomas Koch,  a susţinut doctoratul la Chişinău în cadrul Institutului de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii al AŞM, fiind ghidat pe această cale de dl profesor Anatolie Sidorenco.

Tematica Simpozionului acoperă o gamă largă de domenii, printre care evidenţiem nanotehnologiile, domeniu în care savanţii din Moldova colaborează fructuos cu cei din Germania şi alte state participante la manifestare. Elaborări importante au fost promovate de institutele AŞM în colaborare cu universităţi şi centre de cercetare din Karlsruhe, Munchen, Stuttgart, Darmstadt, Goettingen, Kiel, Konstanz etc. În context dat, evidenţiem noile materiale supraconductoare, magnetice, nanocompozite multifuncţionale, metamateriale pentru aplicaţii fotonice ş.a.

Simpozionul „NANO–2013” va contribui la extinderea cooperării ştiinţifice moldo-germane şi cu alte state în vederea pregătirii noilor propuneri de proiecte pentru promovarea lor prin intermediul Programului European „HORIZON-2020”. Reamintim cititorilor noştri că  în anul 2012 Republica Moldova – prima din spaţiul comunităţii statelor independente – a semnat Acordul de Asociere la Programul comunitar pentru cercetare Cadru 7.  Găzduirea de către ţara noastră a Simpozionului „NANO–2013”, ediţia a 5-ea, ne mărturiseşte despre autoritatea şi recunoaşterea internaţională a specialiştilor moldoveni din acest domeniu de cercetare, care au înregistrat rezultate de performanţă, comentate pe larg şi apreciate de site-urile internaţionale şi revistele ştiinţifice de profil cu factor de impact din lume, anunță un comunicat al AŞM.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus