Trimite e-mail | Printeaza
IT
16.08.2013

ANRCETI a emis o decizie privind retragerea licenţei de activitate a companiei „Eventis Mobile”

ANRCETI a emis o decizie privind retragerea licenţei de activitate a companiei „Eventis Mobile”

Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a emis astăzi o decizie privind retragerea licenţei ÎM „Eventis Mobile” SRL pentru prestarea serviciilor de telefonie mobilă celulară, standardul GSM, în banda de frecvenţe 900 MHz. Despre aceasta a comunicat, în cadrul unui briefing, directorul ANRCETI Grigore Varaniţa.

Drept temei juridic pentru adoptarea deciziei respective au fost invocate prevederile art. 21 alin. (2) lit. e) din Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător nr.451-XV din 30.07.2001 (Legea 451/2001) în coroborare cu ale art. 31 alin. (2) lit. b) din Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15.11.2007, care dispun că în cazul neînlăturării de către titularul licenţei a  circumstanţelor ce au dus la suspendarea dreptului prevăzut în licenţă, cea din urmă poate fi retrasă.

Decizia în cauză a Consiliului de Administraţie a fost precedată de o decizie de suspendare temporară a valabilităţii licenţei deţinute de ÎM „Eventis Mobile” SRL, adoptată la cererea administratorului procedurii de insolvabilitate a acestei companii şi validată ulterior prin hotărârea Judecătoriei Ciocana din 29.05.2013. Decizia dată prevedea expres obligaţia  ÎM „Eventis Mobile” SRL de a înştiinţa în scris ANRCETI, conform art. 20 alin. (4) din Legea 451/2001 despre înlăturarea circumstanţelor ce au dus la suspendarea licenţei.

Ţinând cont de faptul că ÎM „Eventis Mobile” SRL nu şi-a onorat obligaţia de a înlătura circumstanţele ce au dus la suspendarea licenţei şi de a informa despre acest fapt autoritatea de reglementare, ANRCETI s-a văzut nevoită să repete solicitarea, însă compania nu s-a conformat acestei cerinţe. În plus, administratorul procedurii de insolvabilitate a ÎM „Eventis Mobile” SRL a fost atenţionat că în cazul în care informaţia prevăzută în decizia respectivă nu va fi prezentată în termenul stabilit, ANRCETI va lua măsurile de rigoare prevăzute de legislaţia în vigoare.

Potrivit dispoziţiilor art.17 alin. (6) din Legea cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător nr. 235-XVI din 20.07.2006 în corelare cu ale art. 20 alin. (5) din Legea 451/2001, precum şi a art. 3435 din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225-XV din 30.05.2003, drept dovadă legală care dovedeşte înlăturarea  circumstanţelor ce au dus la suspendarea licenţei poate servi doar hotărârea instanţei de judecată care a emis hotărârea de suspendare a licenţei. Faptul că instanţa de judecată nu a emis hotărârea corespunzătoare, respectiv nu a stabilit înlăturarea circumstanţelor ce au dus la suspendarea licenţei, justifică temeinicia legală a deciziei ANRCETI privind retragerea  licenţei companiei menţionate.

Conform legislaţiei în vigoare, decizia ANRCETI privind retragerea licenţei ÎM „Eventis Mobile” SRL urmează a fi depusă în instanţa de judecată în vederea emiterii pe marginea acesteia a unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile.

ANRCETI precizează că ÎM „Eventis Mobile” SRL a obţinut licenţa pentru prestarea serviciilor de telefonie mobilă celulară, în standardul GSM, în decembrie 2006, iar în decembrie 2007 a efectuat lansarea comercială a acestor servicii. Din aprilie 2010, în virtutea unei hotărâri a Curţii de Apel Economice, ÎM „Eventis Mobile” SRL se află în proces de insolvabilitate, informează
Serviciul de presă al ANRCETI.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus