Trimite e-mail | Printeaza
Economie
24.07.2013

Platforma de Comunicare Interinstituţuională – soluţia implementarii eficiente a politicilor de dezvoltare economică a Republicii Moldova

Platforma de Comunicare Interinstituţuională – soluţia implementarii eficiente a politicilor de dezvoltare economică a Republicii Moldova

Platforma de Comunicare interinstituţională reprezintă  o structură permanentă de consultare sub egida viceprim-ministrului, ministrului Economiei, Valeriu Lazăr, care integrează principalii actorii implicaţi în procesul de implementare a politicilor de dezvoltare economică echilibrată a ţării și a fost instituită în vederea asigurării unei sinergii financiare, instituţionale şi informaţionale, prin activităţi consolidate şi coordonate. Platforma întruneşte reprezentanţii instituţiilor şi organizaţiilor la nivel naţional şi regional, ce contribue la crearea şi valorificarea potenţialului de dezvoltare regională, implicaţi în implementarea proiectelor de dezvoltare economică la nivel local/regional.
 
Parteneri în cadrul Platformei de Comunicare interinstituţională sunt autorităţile publice centrale, gestionari ai fondurilor naţionale de dezvoltare (Ministerul Economiei, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Ministerul Mediului, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, Agenţia Turismului), Agenţiile de Dezvoltare Regională: Nord, Centru, Sud, Congresul Autorităţilor Locale din Moldova, Instituţiile de consultanţă şi suport în afaceri (Organizaţia pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură, cu 9 oficii teritoriale, Camera de Comerţ şi Industrie, cu 10 filiale, Agenţia pentru Eficienţă Energetică, Organizaţia de Promovare a Exportului din Moldova), Platforme economice de dezvoltare (Zonele economice libere, Parcurile industriale, Incubatoarele de afaceri), beneficiari (mediul de afaceri, partenerii de dezvoltare, societatea civilă,populaţia în ansamblu).

Obiectivele Platformei urmăresc asigurarea unei viziuni integrate asupra problemelor de ordin economic cu care se confruntă regiunile ţării şi identificarea soluţiilor sustenabile pentru viitor, precum eficientizarea procesului de orientare a investiţiilor publice pentru proiectele de dezvoltare, implementate pe întreg teritoriul ţării, în vederea excluderii dublărilor/suprapu-nerilor ce apar în proces de realizare a proiectelor. De asemenea, Platforma de comunicare își propune să informeze mediul de afaceri, partenerii sociali, societatea civilă, partenerii de dezvoltare despre acţiunile întreprinse şi rezultatele obţinute în procesul de implementare a proiectelor de dezvoltare economică la nivel local/regional.

Pe Platforma de comunicare interinstituţională vor fi discutate şi analizate necesitările investiţionale de soliţionare a problemelor privind diversificarea economiilor pe întreg teritoriul ţării, dezvoltarea şi modernizarea potenţialului industrial, susţinerea activităţii antreprenoriale, dezvoltarea uniformă a infrastructurilor (energetică, transport, utilităţi), prevenirea calamităţilor naturale şi protecţia mediului ş.a.

Potrivit Ministerului Economiei, prima ședințe a Platformei de Comunicare interinstituţionale, condusă de viceprim-ministrul Valeriu Lazăr va avea loc la 26 iulie 2013, orele 10.00.

Agenda ședinței poate fi accesată aici.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus