Trimite e-mail | Printeaza
Economie
22.07.2013

A fost lansat proiectul „Suport de urgenţă pentru agricultura Moldovei”

A fost lansat proiectul „Suport de urgenţă pentru agricultura Moldovei”

Azi, la Ministerul Agriculturii a fost lansat proiectul „Suport de urgenţă pentru agricultura Moldovei”. În alocuţiunea rostită la inaugurarea evenimentului, Ministrul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Vasile Bumacov a amintit, că la 29 mai 2013 a fost semnat, la Chişinău, Acordul de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională de Dezvoltare (IDA) privind realizarea Proiectului „Suport de urgenţă pentru agricultura Moldovei”, în baza căruia Republica Moldova a obţinut, cu titlu de credit, 10,0 mil. dolari SUA pentru contracararea consecinţelor secetei dezastruoase din anul 2012. Legea pentru ratificarea Acordului a fost promulgată prin decretul Preşedintelui ţării la 15 iulie 2013. Conform acestui document, precum a specificat Ministrul Agriculturii, mijloacele financiare vor fi distribuite fermierilor din raioanele care au fost cele mai afectate de seceta din anul 2012, pentru compensarea parţială a cheltuielilor suportate la semănatul grâului de toamnă în anul 2012 şi porumbului în primăvara anului 2013, iar 10% vor fi utilizate pentru managementul Proiectului, precum şi la instruirea şi sensibilizarea opiniei publice.

1,6 mil. dolari SUA vor fi distribuite suplimentar la cele 38 mil. lei care au fost distribuite pentru a compensa pierderile de grâu din anul 2012. Astfel, în baza listelor deja prezentate de Comisiile speciale ale primăriilor, Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură, fie prin transfer, fie prin intermediul Poştei Moldovei va distribui compensaţiile.

7,4 mil. dolari SUA vor fi distribuiţi pentru a compensa pierderile de porumb din anul 2012. Sumele compensaţiilor pentru fiecare beneficiar vor fi calculate reieşind din pierderea medie pe raion şi suprafaţă totală a terenurilor însămânţate cu porumb calculată conform listelor de la primării.

La eveniment au fost prezenţi reprezentanţii direcţiilor agricole raionale, ai structurilor din teritoriu ai Agenţiei pentru Intervenţii şi Plăţi în Agricultură (AIPA) şi ai Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltare Rurală (ACSA).

Lista și forma documentelor pot fi găsite pe site-ul MAIA.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus