Trimite e-mail | Printeaza
Economie
19.07.2013

Noua Strategie a reformei regulatorii a fost înaintată de Ministerul Economiei Guvernului spre aprobare

Noua Strategie a reformei regulatorii a fost înaintată de Ministerul Economiei Guvernului spre aprobare

Ministerul Economie a înaintat Executivului spre aprobare, în cadrul ședinței de mâine, Proiectul ”Strategiei reformei cadrului de reglementare a activităţii de întreprinzător pentru anii 2013-2020”.

În noua Strategie, Ministerul Economiei şi-a propus să schimbe filosofia reformelor anterioare, urmând o paradigmă de dezvoltare economică a țării bazată pe investiţii, inovaţii şi competitivitate. Dacă anterior, accentul major a fost pus pe de-reglementare, eliminarea reglementărilor inutile şi a procedurilor administrative excesive, axate mai mult pe cantitate decât pe calitatea reformelor, în prezentul document strategic, accentul este pus pe dezvoltarea unui sistem de reglementare mai inteligent. Acesta presupune o reglementare mai receptivă, adaptabilă la evoluţiile ştiinţifice și tehnologice, oferind flexibilitate pentru inovaţie și standarde de performanţă pentru mediul de afaceri. În același timp, reglementarea inteligentă se caracteri-zează prin reguli clare de joc, respectate pe deplin.

Planul de acţiuni propus pentru implementarea acestei Strategii este prevăzut pentru trei ani şi va fi reînnoit anual, oferind o flexibilitate şi oportunitate de ajustare mai operativă la schimbările de conjunctură.

Majoritatea acţiunilor Strategiei reformei cadrului de reglementare a activităţii de întreprinzător vizează revizuirea şi optimizarea cadrului de reglementare şi analiza necesară pentru aceste activităţi. Acţiunile date vor fi implementate în mare parte de sectorul public, în colaborare cu sectorul privat.

Astfel, conform indicatorilor strategici de rezultat ai Planului de Acțiuni, către anul 2020 povara administrativă va fi redusă cu 20%, iar în următorii 2 ani după implementarea soluțiilor la constrîngerile identificate, se va atesta o creștere cel puțin dublă a cifrei de afaceri în cadrul lanțurilor valorice implicate. De asemenea, se prevede o creștere de cel puțin 10 la sută a investițiilor în lanțurile valorice implicate în comparație cu tendințele istorice, iar prețurile în sectoarele selectate nu vor depăși prețurile indicative (prețuri estimate în cazul unui mediu concurențial) cu mai mult de 20 %, după implementarea soluțiilor la constrîngerile identificate. Totodată, începînd cu 2014, vor fi organizate programe anuale de formare profesională în domeniile analizei constrîngerilor de reglementare ale lanțului valoric, analiza indicatorilor internaționali și analiza Modelului Costului Standard.

Planul de Acțiuni al Strategiei prevede ca până în 2015 numărul controalelor/inspecțiilor de stat să fie redus cu cel puțin 20%, iar până în 2020 cu cel puțin 40%. De asemenea, numărul rapoartelor obligatorii va fi redus cu cel puțin 10% până în 2015 și cu cel puțin 20% până în 2020, iar numărul actelor permisive se va reduce cu cel puțin 20% până în 2015 și cu cel puțin 40% până în 2020. Documentul mai planifică reducerea costului pentru obținerea actelor permisive cu cel puțin 20% până în 2015 și cu cel puțin 40% până în 2020. Totodată, nu mai puțin de 20 de servicii publice prestate mediului de afaceri vor fi digitalizate până în 2015, celelalte  servicii urmând a fi digitalizate până în 2020. Către anul 2017 cel puțin 30% din volumul total al actelor permisive vor fi eliberate în baza ghișeului unic, iar autoritățile publice locale vor fi conectate la platforma națională de e-Guvernare pentru facilitarea schimbului de informație cu autoritățile publice centrale și eliberarea actelor permisive. De asemenea, până în 2015 s-a planificat creșterea ponderii actelor permisive eliberate în baza declarației pe propria răspundere până la 20%. Conform Strategiei, începând cu 2015, nici o autoritate publică nu va solicita întreprinzătorului prezentarea informației care este deținută de o altă autoritate publică.

Fiecare obiectiv al Strategiei are un set de indicatori SMART (specifici, măsurabili, realizabili, realişti şi limitaţi în timp), care vor permite responsabilizarea şi monitorizarea mai bună a părţilor implicate în reforme.

Procesul de elaborare a Strategiei a fost instituţionalizat prin crearea Grupului de lucru pentru elaborarea documentului de planificare strategică privind reforma regulatorie şi a planului de acţiuni privind realizarea acestuia, în baza Ordinului Ministerului Economiei, în care au fost incluşi reprezentanţi ai tuturor instituţiilor statului interesate, autorităţilor locale şi asociaţiilor din domeniu. De asemenea, elaborarea Strategiei  a fost precedată de o evaluare a cadrului de reglementare a mediului de afaceri existent.

Proiectul Strategiei reformei cadrului de reglementare a activităţii de întreprinzător pentru anii 2013-2020 poate fi accesat  aici.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus