Trimite e-mail | Printeaza
IT
13.06.2013

Deputații PLDM au înregistrat un proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova a fost elaborat în vederea creării unui mecanism eficient de aplicare a prevederilor legale, ce țin de transparența proprietății mass-media și asigurarea accesului publicului la informația privind proprietarii instituțiilor de media.
 
Inițiativa legislativă propune noțiuni noi de completare a Codului Audiovizualului dar și proceduri concrete de participare a radiodifuzorilor la concursul de obținere al licenței de emisie. În acest sens, informațiile participantului la concursul de licențiere urmează a fi publicate pe pagina web a Consiliului Coordonator al Audiovizualului, în cel mult 3 zile lucrătoare de la depunerea solicitării. Dincolo de aceasta, orice schimbare intervenită în perioada de la depunerea ofertei și până la acordarea licenței de emisie, trebuie comunicată Consiliului. La rândul lor, membrii CCA pot solicita informații adiționale privind proprietarul și raporturile juridice ale acestuia, cu persoanele afiliate. În cazul în care, solicitantul nu va prezenta integral informațiile și actele prevăzute de norma legală, CCA poate respinge oferta respectivă.
 
În aceeași ordine de idei, radiodifuzorii privați vor fi obligați să prezinte anual, până la 1 mai, un raport de activitate, conform modelului aprobat de Consiliul Coordonator al Audiovizualului.
 
Inițiativa legislativă prevede de asemenea că în termen de 2 luni de la adoptarea legii respective, CCA va elabora și aproba un model de declaraţie cu privire la asigurarea transparenţei proprietăţii pentru solicitanţii licenţelor de emisie şi modelul raportului de activitate pentru radiodifuzorii privaţi.
 
Proiectul de lege a fost elaborat în urma unui studiu realizat de Centrul pentru Jurnalism Independent în cadrul căruia s-a ajuns la concluzia  că legislația la capitolul transparenței proprietății mass-media este superficială și ineficientă, informează un comunicat al  fracțiunii parlamentare a PLDM.

cuvinte-cheie:

Comentarii (1)

 

Sus