Trimite e-mail | Printeaza
Politic
30.04.2013

Prim-ministrul interimar Iurie Leancă a prezidat astăzi şedinţa Cabinetului de Miniştri în exerciţiu

Prim-ministrul interimar Iurie Leancă a prezidat astăzi şedinţa Cabinetului de Miniştri în exerciţiu

În debutul şedinţei, Premierul intetrimar a solicitat instituţiilor statului să întreprindă toate măsurile ce se impun în vederea asigurării funcţionalităţii acestora în regim special pe durata sărbătorilor pascale. Potrivit indicaţiilor Prim-ministrului interimar, Poliţia de Frontieră şi Seviciul Vamal au sarcina de a asigura fluidizarea traversării punctelor de trecere a frontierei de stat. În acelaşi context, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor a primit indicaţia privind negocierea cu partea italiană a unui mecanism provizoriu bilateral pentru transportarea coletelor, mai ales ţinînd cont de circulaţia mai intensă a acestora în perioada sărbătorilor pascale.

Ministerul Afacerilor Interne va asigura condiţiile optime pentru funcţionarea normală a traficului rutier pe drumurile naţionale şi pentru evitarea accidentelor rutiere, iar Ministerul Sănătăţii va avea grijă ca serviciile medicale de urgentă să lucreze la capacitate suficientă în perioada respectivă. În acelaşi context,  Premierul interimar a cerut Agenţiei „Moldsilva” să manifeste mai multă vigilenţă pentru a nu admite incendii, deoarece în perioada sărbătorilor din luna mai, tradiţional, se organizează diverse evenimente în păduri şi parcuri. Iurie Leancă a atenţionat şi asupra necesităţii salubrizării teritoriului, reiterînd indicaţia anterioară a Prim-ministrului adresată Ministerului Mediului de a elabora un plan de acţiuni în acest sens şi a identifica sursele financiare necesare. 

Totodată, Premierul interimar a cerut Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor să elaboreze, în regim de urgenţă, proiectele documentelor ce vizează negocierea cu BEI şi BERD a 2 proiecte importante pentru Republica Moldova în domeniul infrastructurii drumurilor şi modernăzării căilor ferate.

De asemenea, Iurie Leancă a solicitat implementarea prevederilor legislative, conform ultimelor modificătri, privind achitarea suplimetelor la pensii mai mici de 1300 lei, începînd cu 1 mai 2013. Premierul interimar a cerut să fie asigurată informarea beneficiarilor dar şi a publicului larg despre condiţiile şi modul de accesare a plăţilor respective, pentru a nu lăsa loc de interpretări şi speculaţii la subiectul dat.

Prim-ministrul interimar a ţinut să exprime gratitudine concetăţenilor noştri de peste hotare care au organizat în premieră, cu prilejul Zilei Drapelului de Stat, o acţiune de promovare a reprezentantului Republicii Moldova la Concursul Internaţional „Eurovision” în 13 oraşe ale lumii, inclusiv la Roma, Lisabona, Paris, Oslo şi multe altele, chiar şi Dubai. Iurie Leancă a opinat că asemenea evenimente demonstrează capacitatea de solidarizare, susţinere şi spirit naţional.

O altă decizie, aprobată astăzi de Executiv, vizează modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la recunoaşterea şi echivalarea actelor de înaltă calificare ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică obţinute în străinătate, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.472 din 6 mai 2004. Esenţa deciziei constă în ajustarea prevederilor Regulamentului la rigorile legislaţiei comunitare în domeniu.

Tot astăzi, Executivul a operat modificări la hotărîrea cu privire la modul de compensare a medicamentelor în condiţiile asigurării obligatorii de asistenţă medicală. Astfel, în lista medicamentelor compensate vor fi incluse şi preparatele care conţin 2 şi mai multe substanţe active. În context, Iurie Leancă a subliniat că perfecţionarea mecanismului de compensare trebuie sa fie un proces continuu, mai ales atunci cînd acesta contribuie la creşterea accesului cetăţenilor la medicamentele vitale şi atunci cînd se economiseşte banul public, exact aşa cum s-a întîmplat cu insulina. În acest sens, Premierul a cerut ministrului în exerciţiu al Justiţiei, Oleg Efrim şi celui al Sănătăţii, Andrei Usatîi să asigure cît mai curînd îndeplinirea tuturor procedurilor legale pentru publicarea Ordinului privind aprobarea listei medicamentelor compensate în Monitorul Oficial, astfel încît bolnavii ce suferă de diabet zaharat să aibă posibilitatea să beneficieze imediat de acest medicament vital gratuit din orice farmacie din ţară.

Tot astăzi, Guvernul în exerciţiu a aprobat hotărîrea privind organizarea odihnei şi întremării copiilor şi adolescenţilor în sezonul estival 2013. Potrivit deciziei respective, pînă la 20 mai 2013, instituţiile de resort urmează să finalizeze pregătirile necesare pentru activitatea taberelor de odihnă în sezonul estival.

La finalul şedinţei, a fost aprobată hotărîrea,  prin care s-au operat unele modificări de ordin tehnic în lista delegaţiei Republicii Moldova ce face parte din Comisia Unificată de Control. În acest context,  la solicitarea Prim-ministrului interimar, vicepremierul în exerciţiu Eugen Carpov a informat membrii Cabinetului de Miniştri despre rezultatele vizitei sale de lucru, întreprinse astăzi în localitatea Varniţa. Eugen Carpov a menţionat că populaţia locală a manifestat înţelegere şi susţinere deplină a poziţiei Guvernului Republicii Moldova în ceea ce priveşte neadmiterea declanşării unor reacţii necontrolate la acţiunile cu caracter provocator, precum şi în vederea consolidării încrederii şi menţinerii stabilităţii în Zona de securitate, informează Biroul comunicare şi relaţii cu presa al Guvernului.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus