Trimite e-mail | Printeaza
Social
30.04.2013

Guvernul în exerciţiu a aprobat o serie de decizii ce vizează reglementarea domeniului muncii şi asigurărilor sociale

Guvernul în exerciţiu a aprobat o serie de decizii ce vizează reglementarea domeniului muncii şi asigurărilor sociale

Guvernul în exerciţiu a aprobat o serie de decizii ce vizează reglementarea domeniului muncii şi asigurărilor sociale. Astfel, au fost operate modificări la unele acte normative referitor la incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi ale aparatului locomotor.

Scopul documentului este majorarea cuantumului compensaţiei pentru cheltuielile de deservire cu transport a persoanelor menţionate cu 100 lei anual (de la 500 lei la 600 lei) şi includerea copiilor care nu au grad de dizabilitate, dar care au probleme cu aparatul locomotor, în categoria celor ce vor beneficia de servicii oferite gratuit de către Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare (CREPOR). Pentru implementarea deciziei respective sînt necesare mijloace financiare în sumă de 900 mii lei anual, iar pentru anul 2013 în bugetul de stat au fost prevăzute mijloacele necesare.

Tot astăzi, Executivul a aprobat modificarea punctului 1 din Hotărîrea nr.165 din 9 martie 2010 „Cu privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real”. Urmare a discuţiilor purtate, inclusiv cu reprezentanţii patronatelor şi sindicatelor, s-a ajuns la o formulă de compromis ce prevede stabilirea cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real al economiei naţionale în mărime de 1400 lei. De menţionat că, acest indicator se stabileşte anual de Guvern în dependenţă de creşterea indicelui preţului de consum şi a ratei de creştere a productivităţii muncii la nivel naţional.

De asemenea, Guvernul în exerciţiu a aprobat Regulamentul cu privire la modul de calculare a minimului de existenţă. Documentul stabileşte principiile de calculare a mărimii minimului de existenţă actualizat, prin extinderea ariei de calculare în aspect teritorial, mărirea valorii energetice a ratei produselor alimentatre necesare pentru o persoană, precum şi prin îmbunătăţirea structurii coşului de consum minim pentru persoane din diferite categorii de vîrstă.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus