Trimite e-mail | Printeaza
Economie
23.04.2013

Fondul pentru Eficiență Energetică invită reprezentanții sectorului privat să solicite finanțare pentru proiectele de eficiență energetică

Fondul pentru Eficiență Energetică invită reprezentanții sectorului privat să solicite finanțare pentru proiectele de eficiență energetică

Fondul pentru Eficiență Energetică a lansat Apelul de  propuneri de proiecte nr. 2 în domeniul Eficienței Energetice și valorificării Surselor de Energie Regenerabilă pentru sectorul privat.

În cadrul Apelului anunțat, Fondul a alocat 20 milioane lei pentru finanțarea proiectelor eligibile în domeniul eficienţei energetice şi valorificării surselor de energie regenerabilă (SER). Pentru această rundă, propunerile de proiect vor fi depuse de către solicitanții de finanțare - reprezentanţi autorizaţi ai persoanelor juridice din sectorul privat, din orice domeniu al economiei naționale, care trebuie să corespundă următoarelor cerințe: sunt 100% în proprietate privată; sunt entități funcţionale și nu sunt în proces de insolvabilitate, faliment sau lichidare; nu au datorii față de buget; nu sunt în litigiu sau parte în careva procese în instanțele de judecată; nu au beneficiat în ultimii 5 ani de suport din partea programelor sau proiectelor cu caracter similar (ex. programe şi proiecte care au avut ca scop finanțarea proiectelor în domeniul EE și SER şi proiectelor de mediu cu implementarea măsurilor de EE şi SER); nu au beneficiat de suport în cadrul programelor investiționale oferite de instituțiile financiare internaționale pentru același obiectiv pentru care se solicită finanțarea (de ex. liniile de credit MOSEEF sau MOREEF ale BERD sau altele similare) sau în cadrul proiectelor de asistență tehnică ale  donatorilor străini (de ex. UE, GIZ etc.).

Fiecare solicitant poate prezenta o singură propunere de proiect, care poate conține mai multe soluții tehnice (EE, SER sau o combinare a acestora) în limita sumei maxime disponibile pentru finanțare din partea Fondului. În cazul în care aceeași propunere de proiect a fost deja prezentată unei alte instituții sau program de suport, solicitantul de finanțare este obligat să informeze și să prezinte Fondului informațiile relevante.

Potrivit Ministerului Economiei, documentele urmează a fi depuse până la data de 24 mai 2013, ora 17:00 la sediul Fondului pentru Eficienţă Energetică cu adresa: mun. Chişinău, b-dul. Ștefan cel Mare 180, etajul 6, bir. 607, MD-2004. Mai multe detalii pot fi obținute la numerele de telefon: + 373 60809709 sau + 373 (22) 000 807.

Depunerea și evaluarea propunerilor de proiect vor fi efectuate în conformitate cu procedura descrisă în Apel, pe care o puteți accesa aici.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus