Trimite e-mail | Printeaza
Diverse
16.04.2013

Noul Proiect de Lege privind organizarea activității notarilor este discutat în cadrul unei mese rotunde

Evenimentul se desfășoară, în perioada 16-17 aprilie curent, la Chișinău și a fost inaugurat, astăzi, de către reprezentanții Ministerului Justiției (MJ), Ambasadorul Republicii Federale Germania (RFG) în RM, Matthias Meyer, Directorul Executiv al Uniunii Notarilor din Germania, Jon Meyer și reprezentantul Fundației Germane pentru cooperare juridică internațională (IRZ), Aliona Bleah. La masa rotundă participă circa 40 de reprezentanți ai autorităților publice centrale și ai asociațiilor obștești ale notarilor din R. Moldova.

Scopul mesei rotunde constă în discutarea proiectului de lege cu toți actorii implicați, precum și expunerea avizului experților germani în domeniu.

Șeful adjunct al Direcției generale Legislației din cadrul MJ, Lilia Ioniță a inaugurat evenimentul menționând că,  noul proiect de lege conţine reglementări orientate spre reformarea sistemului de organizare a activităţii notarilor şi modernizarea statutului acestei profesii, în conformitate cu direcţiile strategice stabilite în Strategia de Reformare a Sectorului Justiției (2011-2016).

Ambasadorul RFG în RM, Matthias Meyer a salutat inițiativa de pefecționare a cadrului legislativ în domeniul notariatului din RM și a reliefat importanța crucială a profesiei de notar, menționând că în Germania ea se bucură de cea mai mare încredere din partea populației.

Reprezentanții MJ  au specificat că noutatea proiectului constă în însăşi organizarea activităţii notarului. Dacă până la moment, notarii ca exponenţi ai unei profesii liberale, nu aveau un organ profesional instituţionalizat, în prezentul proiect se propune crearea Camerei Notariale ca organ de autoadministrare şi reprezentare a profesiei. Un alt institut neexistent și prevăzut în noul proiect este răspunderea disciplinară a notarului stagiar. O schimbare de concept vizează şi instituţia admiterii în profesia de notar. Unicul organ împuternicit cu dreptul de a organiza, a petrece şi a admite în profesie este Comisia de licenţiere, constituită pe lângă MJ. Totodată, luând în consideraţie caracterul public al serviciilor prestate şi elementul delegării atribuţiilor de prestare a serviciilor notariale, totuşi s-a păstrat atribuţia de supraveghere şi control a MJ.
Directorul Executiv al Uniunii Notarilor din Germania, Jon Meyer a declarat că, în linii generale, proiectul de lege poate fi caracterizat drept unul foarte reușit și a anunțat disponibilitatea părții germane de a discuta și în continuare  la acest subiect.
Elaborarea Proiectului de Lege privind organizarea activității notarilor a fost inițiată prin Ordinul ministrului justiției nr.298 din 15 iulie 2011, de către un grup de lucru în cadrul MJ, cu participarea notarilor, mediului academic şi societăţii civile. Scopul proiectului este de a  contribui, în mod esențial, la fortificarea profesiei de notar, la realizarea eficientă a drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale omului.

cuvinte-cheie:

Comentarii (1)

 

Sus