Trimite e-mail | Printeaza
Politic
11.04.2013

Cabinetul de Miniştri în exerciţiu a examinat patru iniţiative legislative, fiind aprobate avizele la proiectele de legi respective

Cabinetul de Miniştri în exerciţiu a examinat patru iniţiative legislative, fiind aprobate avizele la proiectele de legi respective

Vlad Filat a prezidat ieri şedinţa Cabinetului de Miniştri în exerciţiu. În cadrul şedinţei, au fost examinate patru iniţiative legislative, fiind aprobate avizele la proiectele de legi respective.

Astfel, a fost aprobat avizul pozitiv asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii bugetului de stat  pe anul 2013 nr. 249 din 2 noiembrie 2012. Documentul are scopul să asigure alocarea surselor de la bugetul de stat pentru acoperirea financiară a prevederilor Legii nr.51 din 28 martie 2013 privind majorarea pensiilor şi acordarea ajutorului financiar unor categorii de cetăţeni, începînd cu 1 aprilie 2013. Suma necesară în acest sens se cifrează la circa 423 mil. lei.
În acelaşi context, a fost avizat pozitiv proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 nr. 250 din 8 noiembrie 2012. Conform proiectului propus, suma transferurilor de la bugetul de stat la bugetul asigurărilor sociale de stat pentru prestaţii sociale se majorează cu 422113 mii lei, destinate plăţii majorărilor la pensii şi a suportului financiar de stat unor categorii de beneficiari de pensii de asigurări sociale de statşi de beneficiari de alocaţii sociale.

Un alt proiect de lege, avizat pozitiv astăzi de Guvernul în exerciţiu, se referă la modificarea şi completarea Legii nr. 414-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule. Scopul proiectului este perfecţionarea cadrului legal de reglementare a activităţii Biroului Naţional al Asigurărilor de Autovehicule din Republica Moldova (BNAA). Amendamentele se referă în special la prevederi ce ţin de obţinerea calităţii de membru al BNAA, suspendarea sau retragerea acestei calităţi, precum şi la organizarea activităţii Biroului.

Cît priveşte proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, acesta prevede includerea studenţilor cetăţeni ai R.Moldova, care îşi fac studiile cu frecvenţa la zi peste hotarele ţării, în rîndul persoanelor asigurate de stat.  Executivul nu a susţinut această iniţiativă, dat fiind că nu există acoperire financiară pentru realizarea prevederilor în cauză. În avizul Executivului se mai menţionează că, prin Hotărîrea Guvernului nr.160 din 1 martie 2013, a fost aprobat proiectul de lege privind completarea articolului 4 din Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2013, potrivit căruia, prin derogare de la lege, se permite cetăţenilor Republicii Moldova, care îşi fac studiile peste hotarele ţării, să beneficieze de o reducere de 75% din valoarea primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, cu extinderea termenului de achtare pînă la 31 octombrie.

Tot astăzi, au fost aprobate o serie de acte normative în vederea implementării Legii nr. 228 din 25 noiembrie  2011  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 939-XIV din 20 aprilie 2000 cu privire la activitatea editorială. Astfel, au fost aprobat Regulamentul cu privire la selectarea, editarea şi achiziţia cărţii naţionale din mijloacele financiare prevăzute în bugetul de stat şi Regulamentul cu privire la participarea R.Moldova la tîrgurile internaţionale de carte.

De asemenea, Guvernul în exerciţiu a decis crearea comisiilor pentru cercetarea prealabilă privind declararea utilităţii publice de interes naţional a lucrărilor de reabilitare, modernizare şi extindere a unor drumuri naţionale. Din comisiile respective vor face parte reprezentanţi ai ministerelor şi altor instituţii de resort, care vor face cercetări şi vor elabora propuneri privind realizarea eficientă a lucrărilor de reabilitare şi modernizare a drumurilor naţionale.

Membrii Guvernului în exerciţi l-au rechemat din funcţia de Ambasador al Republicii Moldova în Italia pe Aurel Băieşu, în legătură cu  alegerea lui în funcţia de judecător al Curţii Constituţionale, informează  Biroul comunicare şi relaţii cu presa al Guvernului.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus