Trimite e-mail | Printeaza
Politic
08.04.2013

SIS a demarat atestarea ofiţerilor de informaţii şi securitate

În contextul reformării Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, inclusiv  în conformitate cu Planul de Acţiuni pentru anii 2013 – 2017, în cadrul Serviciului a fost iniţiată procedura de atestare per-generală a ofiţerilor de informaţii şi securitate. Totodată, în scopul ne-admiterii realizării unor premise de perturbare a activităţii Instituţiei, drept deziderate esenţiale au fost declarate: asigurarea continuităţii la capitolul –profesionalism, precum şi consolidarea capacităţilor funcţionale şi operaţionale ale ofiţerilor SIS; ne-admiterea declanşării procedurii de „scoatere în afara statelor de personal” al efectivului Serviciului.
 
Potrivit SIS, atestarea în speţă prevede implementarea unui mecanism absolut-nou, axat pe evaluarea: criteriilor profesionale de corespundere pentru funcţia deţinută; normelor moral-psihologice; şi, evident, principiilor de integritate ale angajaţilor serviciului de inteligenţă al ţării. Concomitent, persoanele atestate parcurg două probe eliminatoriii: examen-scris şi evaluarea, propriu-zisă, care se desfăşoară prin întrebări şi răspunsuri expuse verbal.
 
Comisia de atestare este prezidată de către Directorul Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, dl Ambasador Mihai Balan. Acest fapt denotă că procesul de evaluare a potenţialului managementului resurselor umane, implicit capacităţilor reale ale efectivului, a fost preluat sub un control distinct şi riguros.
 
Un obiectiv prioritar, de asemenea, constituie acordarea categoriei de calificare obligatorie colaboratorilor Serviciului de Informaţii şi Securitate. Atribuirea categoriilor superioare de calificare personalului Serviciului, care au susţinut cu succes probele de atestare, presupune şi majorarea remunerării angajatului, în strictă conformitate cu criteriile incluse în pachetul social al ofiţerului SIS.
 
Urmare finisării primei părţi a şirului de acţiuni ireversibile, – desfăşurate în perioada de referinţă pe palierul managementului resurselor umane, – au fost identificate cazuri pe marginea cărora Comisia de atestare s-a expus pe faptul necorespunderii funcţiei deţinute – , în special de către unii angajaţi ai subunităţilor teritoriale ale SIS. Persoanele care s-au dovedit a nu corespunde funcţiei deţinute, indiferent de profilul de specialitate, au fost eliberate –în mod definitiv – din cadrul Serviciului de Informaţii şi Securitate.   

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus