Trimite e-mail | Printeaza
Economie
05.04.2013

Acţionariatul băncilor va fi transparent

Acţionariatul băncilor va fi transparent

Astăzi a intrat în vigoare Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, prin care au fost operate  modificări la Legea instituţiilor financiare, Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei, Codul civil al Republicii Moldova, Codul de procedură civilă al Republicii Moldova, Codul de executare al Republicii Moldova şi  Legea contenciosului administrativ.

Noile reglementări au ca finalitate asigurarea bunei funcţionări şi a stabilităţii sistemului bancar al Republicii Moldova, prin formarea unui acţionariat care să ofere certitudinea unei gestiuni prudente şi sănătoase în cadrul fiecărei bănci, precum  şi să acorde pârghiile necesare pentru asigurarea respectării prevederilor legale ale  organului de supraveghere.

Noile modificări  instituie un regim riguros de evaluare şi monitorizare de către Banca Naţională a calităţii acţionarilor unei bănci. Dobândirea cotelor ce depăşesc 5% din capitalul băncii, precum şi majorarea cotelor până la atingerea sau depăşirea limitelor de 20%, 33% sau 50% poate fi efectuată numai cu permisiunea prealabilă a Băncii Naţionale. Permisiunea este eliberată ca urmare a evaluării calităţii şi solidităţii financiare ale potenţialului acţionar, conform   unor criterii cumulative prevăzute în mod explicit. Legea prevede o procedură detaliată de solicitare şi deţinere a permisiunii prealabile, în concordanţă  cu principiul transparenţei. 

 Dobândirea cotelor în capitalul social al băncii fără permisiunea Băncii Naţionale în cazurile prevăzute de lege, conduce la  suspendarea   exercitării drepturilor care derivă din deţinerea acestor cote. În acelaşi timp, Banca Naţională monitorizează calitatea acţionarilor unei bănci pe tot parcursul activităţii acesteia şi poate  dispune un şir de măsuri, dacă acţionarii exercită o influenţă nocivă asupra băncii.

În vederea asigurării transparenţei sectorului bancar, noile modificări interzic deţinerea cotelor de participare în capitalul social al băncilor de către persoanele rezidente în jurisdicţiile ce nu implementează standardele internaţionale de  transparenţă. Asemenea cote urmează a fi înstrăinate în termen de un an de la data intrării în vigoare a legii în cauză.

Ţinând cont de particularităţile sectorului bancar şi specificul actelor emise de o bancă centrală , legea nr. 31 interzice suspendarea de către instanţa de judecată a  anumitor acte ale Băncii Naţionale, până la soluţionarea definitivă a cauzei, informează Serviciul de presă al Băncii Naţionale a Moldovei.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus