Trimite e-mail | Printeaza
Politic
02.04.2013

Procuratura Generală a elaborat un proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii cu privire la Procuratură

Procuratura Generală a elaborat un proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii cu privire la Procuratură

Proiectul este elaborat şi în vederea înlăturării golurilor existente în Legea cu privire la Procuratură, pentru asigurarea independenţei procurorilor şi depolitizarea instituţiei, promovării în funcţia de procuror pe criterii profesionale şi de competitivitate, cu aplicarea principiului transparenţei în cazul acestor promovări.

În prezent, legislaţia în vigoare nu reglementează procedura de selectare de către Preşedintele Parlamentului a candidatului la funcţia de Procuror General şi respectivele propuneri de lege ferenda vin să acopere acest vid legislativ, luînd în calcul prevederile Constituţiei cu referire la subiect.

Potrivit Serviciul de presă al Procuraturii Generale, , se impune o intervenţie legislativă ce vizează completarea Legii cu privire la Procuratură cu noi prevederi potrivit cărora selectarea candidatului la funcţia de Procuror General să fie efectuată de Adunarea Generală a Procurorilor prin votul direct, secret şi liber exprimat al tuturor procurorilor din Republica Moldova.

Procurorul care a fost selectat pentru funcţia de Procuror General de Adunarea Generală a Procurorilor este înaintată Preşedintelui Parlamentului de a fi propus legislativului pentru numirea acestuia în funcţia de Procuror General.

Proiectul prevede şi o procedură de numire a acestuia în cazul respingerii candidaturii propuse de către Preşedintele Parlamentului.

În acest context, se consideră necesară completarea Legii cu un nou capitol care ar cuprinde şi statutul Adunării Generale a Procurorilor în calitate de organ suprem de autoadministrare al procurorilor care ar avea menirea de a asigura realizarea practică a principiului autoadministrării procurorilor şi controlul asupra implementării acestuia.

La fel se prevede modul, periodicitatea, cazurile şi procedura de convocare a Adunării Generale a Procurorilor.

Se propune şi o competenţă distinctă a acestui for suprem al procurorilor care de rînd cu cele cuprinse în Legea cu privire la Procuratură cum ar fi alegerea procurorilor în Consiliul Superior al Procurorilor, Colegiul de calificare şi Colegiul disciplinar, cuprinde şi alte competenţe, revocarea membrilor Consiliului Superior al Procurorilor, Colegiului de calificare şi Colegiului disciplinar, audierea raportului anual de activitate a Consiliului Superior al Procurorilor, examinarea pentru promovare a unor propuneri legislative, audierea raportului anual de activitate al Procuraturii, examinarea altor chestiuni ce ţin de independenţa, imparţialitatea şi drepturile procurorilor etc.

Un alt element de noutate îl reprezintă şi dispoziţiile referitoare la lărgirea drepturilor Consiliului Superior al Procurorilor, în special de a apăra procurorii împotriva oricărui act care le-ar putea afecta independenţa sau imparţialitatea, potrivit cărora procurorii care consideră că independenţa şi imparţialitatea le sunt afectate în orice mod prin acte de imixtiune în activitatea profesională, inclusiv şi din exteriorul sistemului Procuraturii se pot adresa Consiliului pentru a dispune măsurile necesare, conform legii.

La elaborarea proiectului au fost luate în consideraţie cerinţele, organizarea şi competenţa organelor reprezentative de autoadministrare ale procurorilor care sînt prevăzute şi de unele acte normative internaţionale, pct.64 – 68 din Raportul despre standardele europene privind independenţa sistemului judiciar: PARTEA II – Procuratura, adoptat de Comisia Europeană pentru democraţie prin lege (Comisia de la Veneţia) la a 85-a sesiune plenară (Veneţia, 17-18 decembrie 2010).

Implementarea prevederilor proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii cu privire la Procuratură nu implică alocarea mijloacelor financiare suplimentare şi nu necesită înfiinţarea unei noi structuri sau suplinirea cu resurse umane în vederea realizării amendamentelor propuse.
În prezent, Proiectul este prezentat întregului Corp de procurori pentru avizare, totodată, fiind aşteptată şi viziunea societăţii civile, proiectul fiind plasat pe site-ul oficial al Procuraturii  (http://www.procuratura.md/md/CSC/).

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus