Trimite e-mail | Printeaza
Social
01.04.2013

La 1 aprilie curent toate tipurile de pensii vor fi indexate

La 1 aprilie curent toate tipurile de pensii vor fi indexate

La  1 aprilie 2013, toate tipurile de pensii de asigurări sociale de stat, inclusiv cele pentru limită de vîrstă, de invaliditate, de urmaş, precum şi cele ale cetățenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl și îndemnizațiile de invaliditate vor fi indexate cu 6,75%.

Mărimea indexării constituie media creşterii anuale a indicelui preţurilor de consum  de 4,6%  şi creşterea anuală a salariului mediu pe ţară în anul precedent de 8,9%.  Este supusă indexării doar partea de pensie achitată din bugetul asigurărilor sociale de stat.

Astfel, de la 1 aprilie curent, doar în urma indexării, cuantumul pensiei minime limită de vîrstă va constitui  749,96 lei, comparativ cu  702,54 lei – pînă acum. Pentru lucrătorii din agricultură mărimea pensiei minime va fi de 667,66 faţă  de 625,44 lei pînă la indexare, iar pensia minimă de invaliditate va constitui 533,54 lei pentru gradul I, 515,21 lei – pentru gradul II de invaliditate şi 362,79 lei– pentru gradul III.

În total, în Moldova sunt înregistraţi  649 909  beneficiari de pensii de toate tipurile, între care 484 545 – pensionari pentru limită de vîrstă, mărimea pensiei medii a cărora va constitui  de la 1 aprilie 2013 – 1053,64 lei.

Coeficientul de indexare în anul 2013 al alocaţiilor sociale de stat, cu excepţia alocaţiei pentru îngrijire şi a ajutorului de deces, a fost stabilit în mărime de 4,6%, reeşind din media creşterii anuale a indicelui preţurilor de consum pentru anul precedent.

De asemenea, cu 4,6% se va indexa compensaţia bănească lunară în schimbul asigurării cu produse alimentare şi suplimente alimentare acordată persoanelor participante la lichidarea consecinţelor catastrofei de la Cernobîl şi la experienţele nucleare.

La 1 aprilie 2013 se indexează şi pensiile, stabilite în temeiul Legii asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne nr. 1544-XII din 23 iunie 1993, în mărime de 4,6%, reieşind din media creşterii anuale a indicelui preţurilor de consum pentru anul precedent.

Cheltuielile necesare indexării cu 6,75%  la 1 aprilie 2013 constituie 373517,3 mii lei din Bugetul asigurărilor sociale de stat şi 17261,8 mii lei din Bugetul de stat.

Totodată,  la 28 martie 2013, Parlamentul Republicii Moldova a votat Legea privind modificarea și completarea unor acte legislative, avînd scopul de a spori veniturile persoanelor, care beneficiază de pensii și alocații sociale mai mici de 1300 lei.

Conform Legii menționate, se majorează cu 8,25% pensiile stabilite cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl, cuantumul cărora după indexare nu depășește suma de 1300 lei și cu 10,4 % pensiile stabilite militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, cuantumul cărora după indexare nu depășește suma de 1300 lei.

De asemenea, Legea prevede acordarea unui suport financiar de stat lunar, unor beneficiari de pensii, cuantumul cărora după indexarea de la 1 aprilie 2013 nu depășește suma de 1300 lei în funcție de categoria beneficiarilor de pensii, după cum urmează: beneficiarilor de pensii pentru limită de vîrstă integrale – 90 lei; beneficiarilor de pensii pentru limită de vîrstă incomplete – 50 lei; beneficiarilor de pensii de invaliditate: de gradul I – 90 lei; de gradul II – 60 de lei; de gradul III – 50 de lei;

Beneficiarii de alocaţii sociale de stat, cu excepţia alocaţiei pentru îngrijire şi a ajutorului de deces vor beneficia de suportul financiar de stat în sumă de 50 lei.

Casa Naţională de Asigurări Sociale va efectua plata suportului financiar de stat prevăzut prin intermediul filialelor „Bancii de Economii” S.A.

cuvinte-cheie:

Comentarii (1)

 

Sus