Trimite e-mail | Printeaza
Politic
26.03.2013

Presedintele Timofti a adresat un mesaj Parlamentului

Presedintele Timofti a adresat un mesaj Parlamentului

Președintele Nicolae Timofti, a adresat astăzi, 26 martie a.c., un mesaj Parlamentului, prin care solicită să fie modificată Legea privind Curtea Constituțională și să fie numiți în regim de urgență doi judecători la Curtea Constituțională, pentru a debloca activitatea acestei instituții, informează Serviciul de presă al Președinției Republicii Moldova.

Vedeți textul integral al mesajului pe care șeful statului îl adresează Parlamentului:

„Onorat Parlament,
Pornind de la prevederile articolului 84 din Constituția Republicii Moldova, consider absolut necesar să adresez Parlamentului acest mesaj, care este consacrat unei probleme stringente, principiale şi deosebit de importante pentru perspectiva dezvoltării Republicii Moldova ca stat de drept. Este vorba de situația creată ca urmare a expirării mandatului a doi judecători la Curtea Constituțională și a nenumirii până în prezent de către Legislativ a altor persoane în această funcție, atribuție care îi revine conform legii.

În prezent Curtea Constituțională este nefuncțională din cauza imperfecțiunii legislației privind mecanismul de numire a judecătorilor acestei instanțe, precum și a modului de convocare a plenului Curții. Conform actualelor prevederi ale Legii cu privire la Curtea Constituțională, aceasta este în drept să se convoace în plen numai după ce au fost numiţi cel puţin 4 judecători din partea tuturor autorităţilor competente.

Deși judecătorii Curții Constituționale se numesc de Parlament, de Guvern și de Consiliul Superior al Magistraturii, una din atribuțiile de bază ale Curții fiind asigurarea realizării principiului separării puterii în stat în putere legislativă, putere executivă şi putere judecătorească, aceasta nu reprezintă cele trei ramuri ale puterii în stat și nici judecătorii numiți nu reprezintă autoritățile respective în componența Curții.

Chiar dacă legea prevede că ședințele plenare ale Curții Constituționale sunt deliberative dacă întrunesc condiția de prezență a patru judecători, norma în cauză rămâne nefuncțională dacă este menținută stipularea ca judecătorii să fie „din partea tuturor autorităţilor competente”. Această prevedere cu caracter pur tehnic face imposibilă funcționalitatea Curții Constituționale – unica autoritate de jurisdicție constituțională, și creează artificial blocaje în activitatea ei.

Pornind de la cele menționate, am solicitat Înaltului For Legislativ să se implice în vederea deblocării situației create prin examinarea în mod prioritar a proiectului de lege privind modificarea articolului 23 din Legea cu privire la Curtea Constituțională, înaintat cu titlu de inițiativă legislativă în temeiul articolului 73 din Constituţia Republicii Moldova.

Totodată, întru asigurarea bunei funcționări a Curții Constituționale și în scopul respectării prevederilor articolului 136 alineatul (2) din Constituție, îndemn Parlamentul Republicii Moldova să inițieze neîntârziat procedura de numire a celor doi judecători la Curtea Constituțională din partea Parlamentului.
Cu cea mai înaltă considerație pentru Onoratul Parlament,
Nicolae Timofti”

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus