Trimite e-mail | Printeaza
Politic
23.01.2013

Guvernul României face precizări privind situaţia locativă a lui Ilie Ilaşcu

Având în vedere discuţiile din mass-media referitoare la situaţia locativă a domnului Ilie Ilaşcu, Biroul de presă al Guvernului României este abilitat sa comunice următoarele:

Domnul Ilie Ilaşcu (condamnat la moarte de regimul separatist de la Tiraspol), Valeriu Matei (fost vice-preşedinte al Parlamentului Republicii Moldova), Ion Ungureanu (fost Ministru al Culturii în Republica Moldova), Nicolae Matcas (fost Ministru al Invăţământului în Republica Moldova), respectiv doamna Iulia Gorea-Costin, nevoiţi să se refugieze în România ca urmare a presiunilor la care au fost supuşi în Republica Moldova, sunt titularii unor contracte de închiriere încheiate cu RA-APPS pentru apartamente situate în blocuri de locuinţe.

Toate apartamentele menţionate mai sus urmează a fi vândute prin licitaţie publică, în acest sens fiind incluse în Anexa nr. 3 „Lista imobilelor din domeniul privat al statului aflate în administrarea RA-APPS şi a imobilelor proprietate proprie propus în vederea vânzării” la Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea conditiilor pentru vanzarea imobilelor proprietatea privata a statului aflate in administrarea RA-APPS, a imobilelor proprietatea RA-APPS precum si pentru modificarea unor acte normative.

În vederea rezolvării situaţiei locative a acestora, a fost identificată soluţia transmiterii în administrarea Municipiului Bucureşti a imobilelor aflate în proprietatea privată a statului şi administrarea RA-APPS, închiriate personalităţilor din Republica Moldova. În acest sens, Primăria Municipiului Bucureşti a transmis o solicitare Guvernului României prin adresa nr. 331/22.01.2013.
Etapele procesului de transmitere a imobilelor menţionate sunt următoarele:

1. Adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Bucureşti a unei hotărâri prin care să se solicite Guvernului transmiterea imobilelor în discuţie, aflate în proprietatea privata a statului şi administrarea RA-APPS, în proprietatea privata a Municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bucureşti, şi din care să reiasă, totodată, acceptul unităţii administrativ-teritoriale cu privire la schimbarea regimului juridic al acestor imobile.

2. Ca urmare a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bucureşti, se va elabora şi promova un proiect de act normativ cu putere de lege privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile aflate în domeniul privat al statului şi administrarea RA-APPS, care sa aiba ca obiect:

a) Abrogarea poziţiilor nr. crt. 76, 156, 473, 662, 652, 653 654 din Anexa nr. 3 „Lista imobilelor din domeniul privat al statului aflate în administrarea RA-APPS şi imobilelor proprietate proprie propuse in vederea vanzarii” din OG nr. 101/2011.
b) Transmiterea imobilelor sus-menţionate din proprietatea privată a statului şi administrarea RA-APPS în proprietatea privată a Municipiului Bucuresti şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Bucureşti.

3. Ulterior intrării în vigoare a actului normativ cu putere de lege, în temeiul acestuia, imobilele închiriate personalităţilor româneşti din Republica Moldova vor fi transmise Consiliului Local al Municipiului Bucuresti prin protocol de predare-preluare încheiat între RA-APPS şi Primăria Municipiului Bucureşti.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus