Trimite e-mail | Printeaza
Politic
02.01.2013

Executivul a aprobat mai multe decizii importante

Executivul a aprobat mai multe decizii importante

În cadrul ședinței de astăzi, miniștrii au examinat o serie de subiecte ce vizează relațiile internaționale ale Republicii Moldova, dar și dezvoltarea social-economică a țării.

Executivul a decis iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind implementarea Convenţiei de Cooperare Poliţienească în Europa de Sud-Est, semnată la Viena la  5 mai 2006 și asupra proiectului  Deciziei Consiliului şefilor de guverne ale statelor-membre ale Comunităţii Statelor Independente privind Concepţia dezvoltării strategice a transportului feroviar al statelor-membre ale Comunităţii Statelor Independente  pînă în anul 2020.

De asemenea, miniștrii au aprobat propunerea Ministerului Sănătății de a iniția negocieri asupra proiectelor acordurilor privind cooperarea în domeniul sănătăţii şi ştiinţelor medicale cu ministerele omoloage din Republica Estonia și  Regatului Norvegiei. Ministrul Sănătății, Andrei Usatîi a precizat că aceste acorduri au o importanță deosebită pentru sistemul sănătății din țara noastră, dat fiind că vor deschide noi perspective de colaborare în domeniul sănătății și vor contribui substanţial la implementarea standardelor europene în țara noastră în acest domeniu.

Tot astăzi, Guvernul a aprobat Memorandumul de Înţelegere dintre Centrul Naţional Anticorupţie al Republicii Moldova şi Serviciul de Monitorizare Financiară din cadrul Băncii Centrale a Republicii Azerbaidjan privind cooperarea în schimbul de informaţii în scopul prevenirii legalizării mijloacelor băneşti  obţinute ilegal sau altor bunuri şi finanţării terorismului,  semnat la Strasbourg la 4 decembrie 2012.

Cabinetul de Miniștri a aprobat hotărîrea cu privire la determinarea dizabilităţii şi capacităţii de muncă. Documentul a fost elaborat în scopul executării prevederilor Legii privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi şi Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi 2010-2013. Acesta prevede aprobarea structurii, regulamentului de activitate şi a efectivului limită a Consiliului Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă, aprobarea Instrucţiunii privind modul de determinare a dizabilităţii şi capacităţii de muncă, precum şi abrogarea unor hotărîri de Guvern.

Scopul acestei decizii este îmbunătăţirea procesului de determinare a dizabilităţii şi capacităţii de muncă, inclusiv prin implementarea modelului medico-social şi anume aplicarea unor noi criterii de determinare a dizabilităţii şi capacităţii de muncă, angajarea unităţilor de specialişti din domeniul asistenţei sociale, precum şi unificarea instituţională a procesului de determinare a dizabilităţii. Costurile de implementare a  acestei hotărîri  se estimează la circa 3280 mii lei/anual necesare pentru angajarea suplimentară a 100 unităţi de personal.

Tot astăzi, s-a aprobat hotărîrea cu privire la reorganizarea întreprinderii de stat „Servicii Pază” prin fuziune cu întreprinderea de stat „TEHNOSEC”. Decizia se înscrie în lista măsurilor de reformare a Ministerului Afacerilor Interne, avînd drept scop ajustarea cadrului instituţional, organizaţional şi funcţional al MAI.

De asemenea, a fost aprobat proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.134 din 13 iunie 2008 cu privire la Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat, în scopul aducerii  acesteia în concordanță cu  Legea nr. 59 din 29 martie 2012 cu privire la activitatea specială de investigaţii.

Premierul a mai punctat cîteva aspecte asupra cărora instituțiile statului urmează să-și concentreze atenția în perioada imediat următoare. Astfel, în contextul asigurării transparenţei, dar şi al eficienţii utilizării banilor publici, Vlad Filat a solicitat ministerelor responsabile de gestionarea și utilizarea mijloacelor din fondurile de dezvoltare ca la următoarea şedinţă de Guvern să prezinte rapoarte detaliate privind mărimea şi utilizarea în 2012 a fondurilor în cauză, inclusiv: Fondul Rutier, Fondul naţional pentru dezvoltare regională, Fondul privind Subvenţionarea Agriculturii, Fondul privind Eficienţa Energetică, Fondul Ecologic.

Totodată, Premierul a atenționat instituțiile statului în legătură cu prognoza meteo pentru perioada următoare, potrivit căreia în republică se așteaptă noi precipitații sub formă de zăpadă. În acest context, Vlad Filat a cerut Ministerelor Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor al Afacerilor Interne să se asigure din timp cu toate cele necesare pentru a face față situației.

 

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus