Trimite e-mail | Printeaza
Politic
19.12.2012

Executivul a examinat cca 56 de subiecte din diferite domenii

Executivul a examinat cca 56 de subiecte din diferite domenii

În cadrul ședinței Guvernului, au fost examinate cca 56 de subiecte din diferite domenii. Astfel, Executivul a aprobat o serie de proiecte de legi privind modificarea și completarea unor acte legislative. Acestea se referă, în particular, la Legea nr.155 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă al Republicii Moldova, care a intrat în vigoare la 1 decembrie 2012.  Conform legii prezentate, în scopul degrevării instanţelor superioare de soluţionarea unor cauze, competenţa de judecare a cauzelor în fond s-a atribuit judecătoriilor.

De asemenea, a fost aprobat proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative în scopul ajustării acestora la prevederile Legii nr. 66 din 5 aprilie 2012 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală. Acestea se referă la Legea privind Serviciul de Informaţii şi Securitate, Legea privind statutul ofiţerului de urmărire penală și Legea privind asistenţa juridică internaţională în materie penală.

În aceeași ordine de idei, în vederea armonizării legislaţiei în vigoare din  domeniul construcțiilor, membrii Cabinetului de Miniștri au aprobat proiectele de lege pentru modificarea şi completarea prevederilor art. 8, 9, 10 şi 43 al Codului funciar nr.828-XII din 25 decembrie 1991 în vederea aducerii lor în concordanţă a cu Legea nr.835-XIII din 17 mai 1996 privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului, stabilind competenţele de aprobare a intravilanului localităţilor de la Guvern în atribuţiile consiliilor locale. De asemenea, pentru determinarea unor norme şi a procedurii de trecere a terenurilor întovărăşirilor pomicole în componenţa localităţilor, la solicitarea membrilor acestora, s-a propus modificarea şi completarea art. 36 şi 40 al Codului funciar. Concomitent, pentru crearea cadrului normativ de implementare a dispoziţiei prevăzute în art. 40 al Codului funciar, care stipulează că terenurile întovărăşirilor pomicole „...se află în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale...”, au fost extinse unele competenţe ale autorităţilor locale.

Un alt proiect de lege, aprobat de Cabinetul de Miniștri în ședința de astăzi, prevede operarea modificărilor la Codul Fiscal în scopul optimizării finanţării lucrărilor de întreţinere şi reparaţie a drumurilor, rebalansării, în vederea majorării, a acumulărilor ce revin organelor administraţiei publice locale. Documentul prevede printre altele următoarele prevederi: majorarea accizelor la produsele petroliere supuse accizelor cu 10,8 % avînd ca scop majorarea volumului fondului rutier; stabilirea unei metodologiei clare de determinare a accizelor la produsele petroliere pentru următorul an bugetar, acestea urmînd să fie ajustate la rata de creştere a PIB-ului nominal prognozat; anularea taxei locale de la posesorii unităţilor de transport; majorarea taxelor pentru folosirea drumurilor de către automobilele înmatriculate în Republica Moldova; precum și dublarea cuantumului taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova (vinieta), pentru asigurarea echităţii fiscale între rezidenţi şi nerezidenţi.

Proiectele de legi urmează a fi transmise parlamentului spre examinare.

Guvernul a aprobat, de asemenea, o serie de acte normative, inclusiv: Regulamentul privind testarea şi admiterea soiurilor în Catalogul soiurilor de plante, Regulamentul privind procedurile de evaluare a conformităţii produselor industriale din domeniul reglementat (module), Regulamentului cu privire la titlul de călătorie, precum și Regulile de înregistrare a navelor maritime în Republica Moldova.

Totodată, Executivul a aprobat Planurile de acțiuni pe anul 2013 privind implementarea Proiectului „Guvern fără hîrtie” și a programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare). Documentele au drept scop dinamizarea şi accelerarea procesului de implementare a prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 710 din 20 septembrie 2011 „Cu privire la aprobarea Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare)” pentru ca autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate să activeze, cît posibil, în regim on-line, eficientizînd astfel serviciile publice.
Un alt plan de acțiuni la nivel național, aprobat astăzi în ședința de Guvern, se referă la implementarea observaţiilor finale ale Comitetului pentru Drepturile Economice, Sociale şi Culturale, adoptate la Geneva la 20 mai 2011, pe marginea celui de-al doilea Raport periodic al Republicii Moldova de implementare a Pactului internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale. Documentul conține 140 de acțiuni și subacțiuni îndreptate spre realizarea prevederilor Pactului.

Tot astăzi, Executivul a aprobat un șir de documente internaționale, printre care acorduri și memorandumuri ce vizează readmisia persoanelor, cooperarea cu partenerii internaționali la frontieră, în domeniul modernizării sistemului de sănătate, precum și în alte domenii importante pentru țara noastră. 

Alte decizii luate de Membrii Guvernului au vizat măsurile de reformare a sistemului infrastructurii calității și reorganizarea unor instituții în conformitate cu angajamentele asumate de Republica Moldova în contextul integrării europene, implicit a creării Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător cu UE, informează un comunicat al Executivului.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus