Trimite e-mail | Printeaza
Politic
06.12.2012

Guvernul a examinat peste 30 de chestiuni ce vizează diverse domenii

Guvernul a examinat peste 30 de chestiuni ce vizează diverse domenii

Guvernul a aprobat proiectul de lege pentru modificarea art. 151 al Legii nr. 133-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la ajutorul social, în vederea   asigurării unei protecţii sociale suplimentare a populaţiei în perioada rece a anului. Documentul prevede ridicarea, începînd cu 1 ianuarie 2013, a pragului de venituri pînă la care gospodăriile sînt eligibile pentru ajutorul în perioada rece a anului. Această înseamnă o majorare a pragului de calificare de la 896 lei la 1024 lei. Modificarea respectivă va permite majorarea cu 40 mii de familii a numărului beneficiarilor, sau încadrarea a peste 148 mii familii defavorizate, comparativ cu 109 mii familii preconizate pentru această perioadă. Implementarea proiectului va necesita mijloace financiare în cuantum de 136 mil. lei, prevăzute în Legea bugetului de stat pentru anul 2013.

Totodată, Guvernul a aprobat proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 909-XII din 30 ianuarie 1992 privind protecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl.  Documentul în cauză prevede acordarea alocaţiei lunare, în mărime de 300 de lei, pentru îngrijirea invalizilor de gradul I, ţintuiţi la pat. De asemenea, proiectul oferă colaboratorilor subdiviziunilor de risc deosebit, specificaţi în Hotărîrea Guvernului nr. 575 din 02.09.1992, posibilitatea de a beneficia de foi sanatoriale.

Cabinetul de Miniștri a aprobat proiectul de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative în scopul asigurării realizării prevederilor art.30 alin.(6) ale Legii nr.l31-XVI din 07.06.2007 privind siguranţa traficului rutier, prevederilor pct.110 ale Regulamentului circulaţiei rutiere, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr. 357 din 13.05.2009. Deoarece unele norme în parte ce ţin de înregistrarea şi evidenţa vehiculelor cu tracţiune animală nu sînt reglementate definitiv, Guvernul a elaborat proiectul Hotărîrii “Cu privire la aprobarea Regulamentului-tip privind regulile de înregistrare şi punere în circulaţie a vehiculelor cu tracţiune animală pe teritoriul Republicii Moldova”, în scopul acoperirii golului existent în norma juridică. Totodată, în procesul elaborării actului respectiv s-a constatat, că pentru punerea în aplicarea a proiectului hotărârii menționate, unităţile administraţiv-teritoriale care au sarcina înregistrării acestor vehicule nu dispun de competenţele respective prevăzute de lege. Astfel, a apărut necesitatea modificări şi completări la actele legislative ce vizează competenţele unităţilor administrativ-teritoriale în acest domeniu. Proiectul respectiv urmează a fi examinat în Parlament.

Tot astăzi, Executivul a aprobat decizia privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. Obiectivul principal al reorganizării activităţilor de control în domeniul siguranţei alimentelor este întărirea capacităţii administrative a serviciilor cu atribuţii în acest domeniu - sanitar-veterinar, protecţia plantelor, carantina fitosanitară şi siguranţa alimentelor propriu-zisă, în scopul determinării şi stabilirii unui mecanism coerent instituţional şi eficientizării procesului de luare al deciziilor şi de implementare a normelor europene.
Guvernul a aprobat Documentul unic de program pentru anii 2013-2015 care a fost elaborat în baza strategiilor de dezvoltare regională şi a planurilor operaţionale regionale, de programare a implementării politicii de dezvoltare regională şi include proiectele prioritare în acest sens, care urmează a fi implementate în perioada 2013-2015.
To astăzi, Guvernul a aprobat  proiectul de hotărîre a Parlamentului privind modificarea Planului naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului pe anii 2011-2014.
În aceeași ordine de idei, Cabinetul de Miniștri a aprobat proiectul de lege cu privire la activitatea Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii, precum și  un proiect de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative. Aceste decizii au drept scop crearea cadrului normativ necesar pentru punerea în aplicare a Legii cu privire la asigurarea egalitătii, care va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2013.

Miniștrii au mai aprobat proiectul de lege pentru formularea Declaraţiei Republicii Moldova la Convenţia internaţională privind eliminarea  tuturor formelor de discriminare rasială, adoptată la New York la 21 decembrie 1965 și proiectul de lege pentru ratificarea celui de-al doilea Protocol adiţional la Convenţia europeană de asistenţă judiciară în materie penală, adoptat la Strasbourg la 8 noiembrie 2001.

De asemenea, Executivul a decis iniţierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului privind colaborarea în domeniul combaterii bolilor infecţioase între Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova şi Serviciul federal de supraveghere în sfera protecţiei drepturilor consumatorului şi a bunăstării populaţiei.
Un alt proiect de lege, aprobat de Guvern, prevede modificarea şi completarea unor acte legislative cu referire la activitatea Centrului Național Anticorupție. Documentul are drept scop ajustarea cadrului legal actual la prevederile legislaţiei în vigoare și se referă la: Legea asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne nr. 1544-XII din 23.06.1993, Legea nr. 1104 din 06. 06. 2002 cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie, Legea nr. 190 din 08.05.2003 cu privire la veterani, şi Legea nr. 355-XVI din 23.12.2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar.

Guvernul a operat modificări în unele acte normative care vor asigura simplificarea procedurilor de înregistrare vamală în Zonele Economice Libere din Republica Moldova. Astfel, numărul declarațiilor obligatorii pentru introducerea/scoaterea mărfurilor autohtone s-a redus pînă la o unitate, aceasta urmînd a fi perfectată de către beneficiar.

La finalul ședinței Guvernul a aprobat proiectul  de lege pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012 nr.270 din 23 decembrie 2011 în scopul precizării veniturilor și cheltuielilor, capitolele respective fiind micșorate cu 25 mil. lei. De menționat că plățile sociale în acest context nu au fost micșorate, informează un comunicat al Executivului.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus