Trimite e-mail | Printeaza
Politic
01.12.2012

Participanţii la negocierile privind reglementarea transnistreană au revizuit progresele înregistrate în 2012

Participanţii la negocierile privind reglementarea transnistreană au revizuit progresele înregistrate în 2012

În perioada 28-30 noiembrie 2012, la Dublin (Irlanda), s-a desfăşurat cea de-a cincea și ultima din acest an rundă a negocierilor în formatul „5+2” privind reglementarea conflictului transnistrean. Negocierile au fost gazduite de către Președinția irlandeză în exercițiu a OSCE, fiind prezidate de Ambasadorul Erwan Fouere, reprezentant special pentru reglementarea conflictului transnistrean. Delegația Republicii Moldova a fost condusă de către Viceprim-ministrul Eugen Carpov.

Participanții au trecut în revistă evoluțiile procesului de reglementare din acest an și au pledat pentru menținerea dinamicii, în contextul promovării măsurilor de încredere, a activităţii grupurilor de lucru sectoriale și a dialogului purtat în acest sens de către Chișinău și Tiraspol la diferite nivele.

În cadrul rundei au continuat discuțiile pe subiectele de pe agendă, convenite anterior. Pe domeniul social-economic, în mod prioritar, au fost discutate problemele ce ţin de asigurarea libertății circulaţiei persoanelor, facilitării circulaţiei transportului din regiunea transnsiterană, în particular tematica plăcuțelor cu numere de înmatriculare şi a documentelor de însoțire pentru transportatorii de mărfuri şi pasageri din regiune, dezvoltarea infrastructurii rutiere, inclusiv redeschiderea podului de la Gura-Bâcului ș.a. Participanții au discutat în mod detaliat căile posibile de soluționare ale problemelor existente.

De asemenea, reprezentantul politic din partea Chişinăului a subliniat necesitatea avansării discuţiilor pe subiecte complexe, de principiu, ce ar direcţiona procesul spre restabilirea spaţiilor unice dintre cele două maluri ale Nistrului în diverse domenii, în cadrul cărora vor fi găsite soluţiile pentru problemele concrete. Sfera social-economică este considerată una din priorităţi în acest sens. De asemenea, au fost discutate unele aspecte ale activității bancare și din sfera telecomunicaţiilor. Urmare a discuțiilor s-a convenit organizarea în timpul cel mai apropiat a ședinței sub-grupului de lucru pe domeniul bancar în scopul identificării domeniilor de interes, precum şi pentru analiza problemelor existente și determinarea căilor de soluționare a acestora.

În contextul examinării subiectelor vizând domeniul educației, o atenție specială a fost acordată dificultăţilor cu care se confruntă școlile moldovenești cu predare în grafia latină în regiunea transnistreană și acțiunilor necesare de întreprins pentru asigurarea condițiilor adecvate de funcționare a acestora, ţinînd cont de decizia recentă a instanţelor de judecată internaţionale la acest subiect şi de recomandările elaborate de expeţi. De asemenea, Reprezentantul politic din partea Chișinaului a prezentat informația cu privire la decizia autorităților moldovenești de a simplifica procedurile de echivalare a diplomelor de studiu pentru locuitorii din regiunea transnistreană.

Un compartiment aparte al discuțiilor l-a constituit inițiativa creării unui sub-grup de lucru în domeniul protecției drepturilor omului, cu participarea mediilor academice, instituțiilor societății civile de pe ambele maluri ale Nistrului specializate pe acest domeniu și a organizațiilor internaționale relevante, în vederea apărării drepturilor omului și monitorizării respectării acestora în regiune. De asemenea, participanții s-au pronunţat pentru intensificarea cooperării la nivelul societății civile și a mijloacelor mass-media de la Chișinău și Tiraspol, în scopul promovării în comun a proiectelor vizând măsurile de consolidare a încrederii, precum și pe dimensiunea asociativă. În această ordine de idei, Misiunea OSCE în Moldova a prezentat o informație cu privire la acțiunile întreprinse până în prezent la acest capitolul. Participanții internaționali și-au exprimat deschiderea și disponibilitatea de a sprijini realizarea unor astfel de inițiative.

La finele rundei, Președinția irlandeză a inițiat o discuție generală cu privire la direcțiile de avansare a procesului de reglementare, ceea ce a permis participanţilor să efectueze un schimb util de opinii cu privire la perspectivele de lungă durată. Partea moldovenească a pledat pentru demonstrarea de către toți participanții a unor abordări constructive, evitarea acțiunilor ce ar prejudicia procesul de negocieri și promovarea inițiativelor ce ar contribui la apropierera părților.  

Runda de negocieri s-a finalizat cu o conferință video, în cadrul căreia reprezentanții politici din partea Chișinăului și Tiraspolului au prezentat rezultatele actualei runde de negocieri și au răspuns la întrebările jurnaliștilor de pe ambele maluri ale Nistrului.

Amintim că negocierile în formatul „5+2” sunt purtate de reprezentanţii Chişinăului şi Tiraspolului, cu sprijinul OSCE, Federaţiei Ruse, Ucrainei în calitate de mediatori şi UE şi SUA ca observatori. Din anul viitor, Președinția în exercițiu a OSCE va fi preluată de către Ucraina. Următoarea reuniune în formatul 5+2 a fost programată pentru luna februarie 2013, în or. Lvov, Ucraina, informeaza Biroul pentru reintegrare.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus