Trimite e-mail | Printeaza
Economie
16.11.2012

Achiziţiile de bunuri şi servicii în sectorul energetic se vor face după reguli unice

Achiziţiile de bunuri şi servicii în sectorul energetic se vor face după reguli unice

Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a examinat şi a aprobat în şedinţa publică din 16 noiembrie Regulamentul privind procedurile de achiziţii a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor, utilizate în activitatea reglementată a întreprinderilor din sectorul energetic.

Necesitatea elaborării acestui document este prevăzută de Legea cu privire la energetică, Legea cu privire la energia electrică şi Legea cu privire la gazele naturale, care stipulează în mod expres că ANRE supraveghează respectarea de către întreprinderi a principiului costurilor necesare şi justificate. În plus, actualmente, pieţele de energie electrică, termică şi gaze naturale nu sunt competitive, întreprinderile deţin poziţie dominantă, iar procurările de bunuri, lucrări şi servicii se efectuează în multe cazuri netransparent, pe principii necompetitive. Astfel de proceduri au dus de multe ori la suportarea de către întreprinderi a unor costuri mari şi nejustificate (exemplul recent – controlul ANRE privind efectuarea achiziţiilor de către Moldovatransgaz” prin care s-au depistat cheltuieli nejustificate de circa 240 de milioane de lei). Cele mai multe cazuri de majorări ale costurilor au fost înregistrate la achiziţiile de lucrări privind construcţia de noi reţelele electrice, termice şi de gaze naturale (de transport sau de distribuţie), la lucrările de reconstrucţie şi reparaţie capitală a mijloacelor fixe, la procurări de materiale, utilaj etc.

Hotărârea ANRE prevede că, din 1 ianuarie 2013, Regulamentul va fi obligatoriu pentru toate întreprinderile reglementate din sectorul energetic şi se va aplica în cazul contractelor de achiziţii, a căror valoare estimată, fără taxa pe valoare adăugată (TVA), va fi mai mare de 100 mii lei - în cazul achiziţiei de bunuri sau servicii şi de 150 de mii de lei - în cazul achiziţiei de lucrări. Regulamentul prevede necesitatea organizării de licitaţii transparente, cu posibilitatea participării tuturor potenţialilor furnizori de bunuri, lucrări, servicii. Pentru realizarea obligaţiilor sale beneficiarul va trebui să elaboreze planurile anuale de achiziţii; să creeze Comisii şi/sau unităţi structurale responsabile de achiziţii; să elaboreze documentaţia de licitaţie, anunţuri şi invitaţii necesare pentru desfăşurarea procedurilor de achiziţii; să asigure participarea largă a operatorilor economici la procesul de achiziţii; să examineze şi să evalueze ofertele primite de la operatorii economici; să încheie contracte de achiziţii cu operatorii economici, câştigători în cadrul procedurilor de achiziţii; să asigure evidenţa şi păstrarea tuturor documentelor întocmite, aplicate şi primite în cadrul procedurilor de achiziţii. Regulamentul prevede şi posibilitatea desfăşurării licitaţiilor electronice, care permit prezentarea şi clasificarea ofertelor prin metode de evaluare automată.

Implementarea Regulamentului ar trebui să ducă la diminuarea preţurilor de procurare a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor, şi, evident, a costurilor întreprinderilor din sectorul energetic. Prevederile Regulamentului vor satisface şi consumatorii, or, prin achiziţii bine organizate şi transparente, va fi posibilă determinarea corectă a costurilor de achiziţii şi, în final, a tarifelor. În cazul în care se va depista că, în procesul efectuării procedurilor de achiziţii, beneficiarul a admis anumite încălcări sau abateri de la Regulament, care au dus la majorarea nejustificată a costurilor achiziţiilor, ANRE nu va lua în calcul aceste costuri la determinarea tarifelor.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus