Trimite e-mail | Printeaza
Politic
14.11.2012

Guvernul a aprobat o serie de decizii cu referire la cadrul legislativ și normativ al Republicii Moldova

Guvernul a aprobat o serie de decizii cu referire la cadrul legislativ și normativ al Republicii Moldova

Executivul a aprobat proiectul de lege cu privire la controalele oficiale pentru verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate şi bunăstare a animalelor. Proiectul de lege nominalizat are drept scop asigurarea protecției sănătății publice și a intereselor consumatorilor în ceea ce privește inofensivitatea produselor alimentare. Acesta stabilește reguli generale privind modul de executare a controalelor oficiale în vederea verificării conformității cu normele internaționale în domeniu și fortificarea procedurilor de control privind siguranța alimentelor. Documentul urmează a fi prezentat Parlamentului spre examinare.

Tot astăzi, Executivul a decis modificarea, completarea și abrogarea unor hotărîri aprobate anterior, în scopul ajustării cadrului normativ la prevederile Legii nr.120 din 25 mai 2012 care se referă la procesul de reformare a CCCEC și crearea Centrului Național Anticorupție.

Alte două hotărîri de Guvern, în care au fost operate modificări și completări, vizează activitatea Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor. Modificările țin de unele schimbări în structura aparatului central al acestuia, precum și aderarea MTIC la Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor.

De asemenea, au fost aprobate unele modificări și completări de ordin redacțional la Decretul Președintelui RM nr.497-III din 8.02.2002 privind desemnarea membrilor Comisiei mixte de demarcare a frontierei de stat dintre Republica Moldova și Ucraina, precum și la două hotărîri ale Guvernului, cu referire la activitatea Centrului național responsabil de combaterea terorismului, criminalității organizate, traficului ilicit de droguri și altor tipuri de infracțiuni grave, inclusiv a celor transfrontaliere, din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Executivul a mai aprobat un set de decizii ce vizează cooperarea internațională. Astfel,  membrii Cabinetului  de Miniștri au acordat depline puteri Secretarului General al Guvernului, Victor BODIU, pentru  semnarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Cehe privind cooperarea pentru dezvoltare.

S-a decis iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului de implementare dintre Departamentul Poliţiei de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne  al Republicii Moldova şi Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în asistenţa pentru securitatea frontierelor şi prevenirea proliferării armelor de distrugere în masă, iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului de implementare între Serviciul Vamal de pe lîngă Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova şi Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în asistenţa pentru securitatea frontierelor şi prevenirea proliferării armelor de distrugere în masă, precum și iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind punctele de contact la frontiera de stat moldo-ucraineană.

Tot astăzi, Executivul a aprobat hotărîrea cu privire la obiectivele parteneriatului public-privat pentru construcţia de locuinţe şi obiective de menire social-culturală, care vor fi implementate de Ministerul Apărării. Documentul are drept scop stabilirea cadrului normativ care va permite asigurarea cu spațiu locativ de serviciu a militarilor.

La finalul ședinței, Cabinetul de Miniștri a aprobat componența Comisiei guvernamentale pentru extinderea suprafeţelor cu vegetaţie forestieră.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus