Trimite e-mail | Printeaza
Economie
12.11.2012

Comunicat al Băncii Naţionale a Moldovei

Comunicat al Băncii Naţionale a Moldovei

Conform datelor publicate de Biroul Naţional de Statistică (BNS), în luna octombrie 2012, ritmul creşterii preţurilor de consum (IPC) pentru ultimele 12 luni a constituit 3.9 la sută, diminuându-se faţă de nivelul lunii precedente cu 1.0 puncte procentuale şi încadrându-se a noua lună consecutiv în limitele obiectivului de inflaţie de 5.0 la sută ±1.5 puncte procentuale.

Balanţa riscurilor la adresa inflaţiei, în perioada următoare, continuă să fie influenţată atât de factori externi, cât şi de cei interni, cu o evidenţiere a factorilor inflaţionişti.

Astfel, riscurile inflaţioniste decurg din incertitudinea privind soluţionarea durabilă a crizei datoriilor suverane din zona euro, pe fundalul înrăutăţirii perspectivelor creşterii economice la nivel mondial. Preţurile la petrol pe pieţele internaţionale rămân a fi volatile, ca urmare a tensiunilor din Orientul Mijlociu. Majorarea preţurilor la produse alimentare, cauzată de seceta severă din principalele regiuni agricole, va crea presiuni inflaţioniste suplimentare, deşi efectul secetei se va disipa în următoarele trimestre.

Încetinirea activităţii economice şi cererea internă slabă vor reprezenta factorii dezinflaţionişti principali în următoarele trimestre.

Evoluţia inflaţiei din luna octombrie confirmă ipotezele utilizate în ultima rundă de prognoză şi susţine proiecţiile publicate în Raportul asupra inflaţiei din luna noiembrie 2012.

Rata inflaţiei anuale pentru luna octombrie 2012 a înregistrat un nivel de 3.9 la sută, diminuându-se cu 1.0 puncte procentuale faţă de luna septembrie 2012. Rata inflaţiei lunare a consemnat o valoare de 0.6 la sută, fiind condiţionată de creşterea preţurilor la produsele alimentare şi nealimentare cu câte 0.8 la sută şi a tarifelor pentru prestarea serviciilor populaţiei cu 0.1 la sută. Creşterea ratei lunare a inflaţiei în luna octombrie a fost amplificată de efectul sezonier pozitiv caracteristic acestei perioade, în special pentru preţurile la legume şi la articolele de îmbrăcăminte. După eliminarea acestuia, se constată că preţurile, în general, au rămas la nivelul lunii precedente. Această dinamică a fost imprimată de contribuţia negativă din partea preţurilor la produsele alimentare care a fost compensată de cea pozitivă datorată inflaţiei de bază, preţurilor reglementate şi la combustibil. În acest fel, după o perioadă de patru luni, în care au generat contribuţii pronunţate în cadrul procesului inflaţionist, în luna octombrie, urmare a unor condiţii meteorologice favorabile recoltării şi comercializării legumelor, preţurile la produsele alimentare au avut un aport negativ. Inflaţia de bază a generat o influenţă modestă, similară cu cea din lunile precedente, iar preţurile reglementate au avut un impact neglijabil la dinamica inflaţiei lunare.

Ritmul anual al inflaţiei de bază  a înregistrat în luna octombrie 2012 un nivel de 3.6 la sută, rămânând la nivelul lunii precedente.

În luna octombrie 2012, ritmul lunar al inflaţiei de bază a constituit 0.6 la sută, fiind cu 0.2 puncte procentuale superior celui înregistrat în luna precedentă. Evoluţia respectivă a fost determinată, în principal, de majorările preţurilor la ţigări, tricotaje, educaţie şi învăţământ, încălţăminte, confecţii, materiale de construcţii, detergenţi şi alimentaţie publică.

Sporirea preţurilor la ţigări s-a produs în urma creşterii accizelor la articolele de tutun de la începutul anului curent. În acelaşi timp, creşterea preţurilor la confecţii a fost condiţionată de majorarea costurilor de producere în urma creşterii preţurilor la resursele energetice şi la materia primă pe pieţele internaţionale.

Asupra preţurilor bunurilor şi serviciilor incluse în inflaţia de bază a influenţat şi efectul sezonier caracteristic acestei perioade.

Preţurile la produsele alimentare în luna analizată s-au majorat cu 0.8 la sută faţă de luna precedentă. Această dinamică s-a produs, în principal, din cauza sporirii preţurilor la grăsimi (cu 1.8 la sută), legume proaspete (cu 1.4 la sută), zahăr (cu 1.3 la sută), carne, preparate şi conserve din carne şi lapte şi produse lactate (cu câte 1.1 la sută), produse de morărit şi panificaţie (cu 0.5 la sută) şi fructe proaspete (cu 0.4 la sută). Majorarea preţurilor la produsele sus-menţionate a fost influenţată preponderent de condiţiile meteorologice nefavorabile din lunile de vară. Sporirea preţului la carne şi produse din carne a fost determinată şi de majorarea preţului la materia primă, ca urmare a diminuării ofertei pe piaţa internă datorată orientării producţiei autohtone spre pieţele externe. După excluderea factorului sezonier, preţurile la produsele alimentare au consemnat o diminuare de 0.6 la sută.

În luna octombrie 2012, preţurile la combustibili au consemnat o evoluţie ascendentă, majorându-se cu 1.9 la sută comparativ cu luna precedentă ca rezultat al creşterii preţurilor la gazul din butelii (5.1 la sută), la lemne pentru foc (1.7 la sută) şi la carburanţi (1.0 la sută). Creşterea preţului la cărbunele de pământ (0.2 la sută) nu a influenţat semnificativ dinamica preţurilor la combustibili.

În luna octombrie 2012, preţurile reglementate au avut o evoluţie modestă, majorându-se cu 0.1 la sută comparativ cu luna precedentă ca rezultat al sporirii preţurilor la medicamente şi la serviciile stomatologice cu 0.2 şi 0.4 la sută, respectiv. Totodată, această evoluţie a fost temperată de diminuarea cu 1.0 la sută a tarifelor la serviciile transportului feroviar internaţional şi cu 0.2 la sută la cele ale transportului aerian. Ritmul anual al preţurilor reglementate a constituit 3.0 la sută şi s-a redus cu 3.2 puncte procentuale comparativ cu luna precedentă.

Banca Naţională a Moldovei reafirmă că va monitoriza cu vigilenţă evoluţiile economice interne şi ale mediului economic internaţional, astfel încât, prin ajustarea instrumentelor de politică monetară, să asigure realizarea obiectivului stipulat în Strategia politicii monetare pe termen mediu, în vederea asigurării şi menţinerii stabilităţii preţurilor.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus