Trimite e-mail | Printeaza
Economie
26.09.2012

Guvernul a aprobat astăzi proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2013

Guvernul a aprobat astăzi proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2013

Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2013 are drept obiectiv implementarea în continuare a reformelor structurale importante, totodată, creînd condiții pentru atingerea obiectivului durabilității bugetar-fiscale și finanțării din buget a cheltuielilor principale fără a recurge la ajutor excepțional din exterior, prin menținerea unui deficit al bugetului public național la nivel de 1,14 % în PIB.

Ministrul Finanțelor Veaceslav Negruța a informat că pentru  anul 2013 se prognozează o creștere economică de 5%, rata  anuală a inflației va constitui 5 la sută, exporturile și importurile vor creștere cu 13 și 10 la sută, respectiv, iar salariul nominal mediu lunar va crește cu peste 11% față de anul 2012, atingînd nivelul de 3950 lei. 

Proiectul bugetului consolidat (bugetului public naţional) pentru anul 2013  prevede venituri în sumă de 37 mlrd. lei și cheltuieli în sumă de 38,1 mlrd. lei, în creștere cu peste 7%, iar deficitul bugetului public national se va diminua cu 57 mil. lei, pînă la 1 miliard 136 mil. lei. Totodată, ponderea  deficitului bugetului public naţional în PIB va constitui 1,14 la sută, faţă de 1,32 la sută scontat pentru anul 2012.

Din suma totală a veniturilor bugetului public naţional, 54,6 la sută urmează a fi colectate prin organele Serviciului Fiscal de Stat, iar 39,8 la sută prin organele Serviciului Vamal. În suma totală a cheltuielilor bugetului public naţional, 67,4% revin domeniului social, 14,3% - domeniului economic, 5,7% menţinerii ordinii publice, apărării şi securităţii statului, 4,6% - serviciilor de stat cu destinaţie generală.

Cît privește proiectul bugetului de stat pentru anul 2013, acesta prevede venituri de 22,7 miliarde de lei.  Cea mai mare parte a încasărilor, 79,8 la sută, o vor constitui venituri fiscale și doar 11,5 la sută granturi. Cheltuielile urmează să depăşească suma de 23 de miliarde de lei şi vor constitui circa 85 la sută din buget, ceea ce reprezintă o creştere a veniturilor cu peste 8% şi a cheltuielilor cu peste 6 la sută, față de cel planificat sau cu 7,8% față de bugetul de stat precizat în anul 2012. Potrivit proiectului, se prognozează un deficit bugetar de 874,8 mil. lei, sau cu 31,2 mil. lei mai mic decît în anul 2012.

Principalele ramuri care vor beneficia de susținerea bugetară sînt: asigurarea şi protecţia socială – 17,2% din suma totală; ocrotirea sănătăţii – 12,5%; transporturi şi gospodăria drumurilor – 9,0%; învăţămînt – 8,1%; menţinerea ordinii publice şi securitatea naţională – 7,9%; agricultura, gospodăria silvică şi gospodăria apelor – 6,4%; serviciile de stat cu destinaţie generală – 5,2%.

Din suma totală a cheltuielilor componentei de bază a bugetului de stat, 55,6% se vor utiliza pentru finanţarea programelor autorităţilor publice centrale, iar 43,5% sînt transferuri la alte bugete (UAT, BASS, FAOAM).

Pentru realizarea proiectelor cu finanţare externă, în proiectul bugetului de stat, se prevăd cheltuieli în volum total de 2 miliarde 454,0 mil.lei, cu o depăşire de 610,4 mil.lei sau cu 33,1% faţă de cele aprobate pe anul 2012.

Din cheltuielile totale ale proiectelor, 56,8% se vor finanţa din contul granturilor externe şi 43,2% - din contul împrumuturilor externe. În anul 2013, vor derula 35 proiecte din surse externe. De cele mai semnificative majorări, faţă de sumele aprobate pentru anul 2012, au beneficiat ramurile complexului pentru combustibil şi energie – 91,5%, justiţie – 54,8%, precum și agricultura, gospodăria silvică şi gospodăria apelor – 53,9%.

De menționat că, pentru diminuarea efectelor secetei, în 2013 sectorul agricol va beneficia de alte 10 milioane dolari SUA de la Banca Mondială, ca pachet de emergență și intervenție rapida. Aceste mijloace vor fi incorporate în bugetul anului 2013 dupa finalizarea procedurilor respective.

Potrivit estimărilor prezentate, datoria de stat externă la finele anului 2013 va constitui circa 1.251,4 mil. dolari SUA (echivalentul a 15 miliarde 154,7 mil.lei) - cu o majorare de 62,1 mil. dolari SUA (echivalentul a 882,6 mil. lei) faţă de ceea ce este estimat pentru finele anului 2012 (în PIB: 15,3%/15,8%), iar soldul datoriei de stat interne la finele anului 2013 va constitui 6395,7 mil. lei, cu o creştere faţă de 2012 de 186,9 mil. lei (în PIB: 6,4%/6,9%), relatează Serviciul de presă al Guvernului.

cuvinte-cheie: 2013 | bugetul | Negruţa | Veaceslav

Comentarii (0)

 

Related news

Sus