Trimite e-mail | Printeaza
Economie
19.09.2012

CORLEAP solicită descentralizare şi autonomie fiscală eficientă pentru oraşele şi regiunile din ţările Parteneriatului Estic

Primarii şi politicieni regionali din UE şi din ţările din vecinătatea de est s-au întâlnit la cea de-a doua reuniune anuală a Conferinţei autorităţilor locale şi regionale pentru Parteneriatul estic (CORLEAP) în Chişinău, Republica Moldova, în prezenţa doamnei Kristalina Georgieva, Comisarul European pentru cooperare internaţională, ajutor umanitar şi reacţie la situaţii de criză. Membrii CORLEAP au convenit asupra unor acţiuni de perspectivă, care vor include reforma administraţiei publice, descentralizarea fiscală şi cooperarea regională ca priorităţi pentru acţiuni.

CORLEAP a fost concepută de Comitetul Regiunilor (CoR) în 2011 pentru a aduce o dimensiune regională şi locală în Parteneriatul estic al UE. CORLEAP reuneşte 36 de politicieni regionali şi locali, inclusiv 18 din cele şase ţări ale Parteneriatului estic (PaE) (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova şi Ucraina) şi 18 din CoR. Prin implicarea administraţiei publice de nivel local în implementarea Parteneriatului estic al UE, CoR intenţionează să contribuie la consolidarea auto-guvernării la nivel local şi regional în ţările partenere şi să aducă Parteneriatul estic mai aproape de cetăţenii săi.

Cea de-a doua întrunire anuală a CORLEAP a avut loc la invitaţia Primarului general al municipiului Chişinău, Dorin Chirtoacă şi co-preşedinte al CORLEAP. Evenimentul a marcat prima dată de la crearea platformei prin care Conferinţa a organizat o întrunire în afara UE, într-una din ţările PaE. Aceasta le-a oferit ocazia membrilor de a discuta contribuţia oraşelor şi regiunilor în dezvoltarea Parteneriatului estic al UE, precum şi provocările actuale, în special, stadiul actual al procesului de descentralizare, care a inclus problema fundamentală a descentralizării fiscale.

În discursul său de deschidere, Ramón Luis Valcárcel Siso, preşedintele CoR şi co-preşedinte al CORLEAP a subliniat că "o mai mare autonomie politică şi fiscală pentru autorităţile locale şi regionale reprezintă un factor important care asigură funcţionarea eficientă a guvernării la nivele multiple. CORLEAP ar trebui să fie un instrument comun în realizarea acestui obiectiv. O atenţie deosebită ar trebui acordată necesităţii de descentralizare fiscală în ţările PaE, deoarece lipsa autonomiei financiare poate împiedica oraşele şi regiunile să-şi exercite pe deplin potenţialul lor. Noi ar trebui să fim capabili să oferim, de asemenea, oportunităţi de finanţare pentru eficientizarea administraţiilor locale şi regionale în vecinătatea estică. De aceea, noi susţinem accesul direct la asistenţă din instrumentele UE de finanţare a politicii Parteneriatului estic”.

Dorin Chirtoacă, care a vorbit, de asemenea, la sesiunea de deschidere, a subliniat ferm necesitatea de descentralizare administrativă şi fiscală şi acces direct la fondurile europene, “instrumentele existente nu sunt suficiente pentru a asigura participarea efectivă a ţărilor PaE, în special, a autorităţilor locale în procesul de integrare europeană. Am dori să propunem o abordare care ar oferi CORLEAP mijloacele adecvate pentru a încuraja democraţia locală, pentru a respecta standardele europene şi a aduce ţările noastre mai aproape de UE.”

Biroul CORLEAP, care s-a întrunit înainte de Conferinţă, a convenit asupra unui set de trei priorităţi principale şi anume reforma administraţiei publice, descentralizarea fiscală şi cooperarea teritorială. Acestea vor fi abordate într-un raport ce va fi prezentat la următoarea reuniune a CORLEAP, care urmează să aibă loc în Lituania, stat care va fi deţine preşedinţia UE în a doua jumătate a anului 2013. Reuniunea din 2013 va reprezenta un reper important al eforturilor de a dezvolta o dimensiune locală şi regională a Parteneriatului estic şi de a obţine sprijin şi atenţie din partea factorilor de decizie în perioada de până la cel de-al 3-lea Summit al şefilor de stat şi de guvern ai ţărilor Parteneriatului estic, care va avea loc la Vilnius, în noiembrie 2013.

CORLEAP a adoptat, de asemenea, o serie de concluzii, prin care membrii săi solicită autonomie politică şi fiscală mai eficientă pentru autorităţile locale şi regionale şi se angajează să monitorizeze îndeaproape acţiunile curente de descentralizare şi desconcentrare din ţările Parteneriatului estic. De asemenea, CORLEAP intenţionează să finanţeze o instruire a autorităţilor locale şi regionale din ţările PaE în vederea eficientizării consolidării capacităţilor locale. În plus, CORLEAP solicită crearea accesului direct la instrumente financiare adecvate (europene şi naţionale) pentru autorităţile locale şi regionale din ţările Parteneriatului estic şi solicită o limitare sau chiar eliminare a cerinţele de co-finanţare pentru autorităţile locale în cadrul programelor de ajutor ale UE.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus