Trimite e-mail | Printeaza
Politic
05.09.2012

Executivul a aprobat mai multe decizii importante

Executivul a aprobat mai multe decizii importante

Cabinetul de Miniștri a aprobat Avizul la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Codului penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18 aprilie, 2002.

Inițiativa grupului de deputați are scopul de a asigura protecția drepturilor fundamentale a copilului în Republica Moldova și interzice amnistierea persoanelor condamnate pentru abuz sexual asupra copilului.

De asemenea, a fost aprobat Avizul unui Proiect de lege pentru modificarea Codului penal referitor la asigurarea executării prevederilor Legii cu privire la libertatea de exprimare și prevede sancționarea cenzurii în mass-media publică și împiedicarea ilegală a activității instituțiilor mass-media.

Tot astăzi, Guvernul a decis să avizeze pozitiv un proiect de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative care vizează sancționarea persoanelor fizice și juridice vinovate de nerespectarea angajamentelor de asigurarea a instituțiilor medico-sanitare cu medicamente.

Tot astăzi a fost aprobat Avizul la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 93-XIV din 15 iulie, 1998 cu privire la patenta de întreprinzător, dar și Avizul proiectului de lege pentru completarea Legii nr.1134-XII din 2 aprilie 1997 privind societățile pe acțiuni, care are drept scop apărarea drepturilor la dividende a acționarilor minoritari. Existența acestei norme juridice va duce la reglementarea raporturilor de drept între acționarii societăților pe acțiuni.

În cadrul ședinței de astăzi au fost aprobate Avizul la proiectul de lege cu privire la modificarea articolului 19 din Legea nr.1456-XII din 25 mai, 1993 cu privire  la activitatea farmaceutică, care impune restricții la amplasarea farmaciilor. Membrii Guvernului au conchis că menținerea în continuare a restricțiilor demografice și geografice la amplasarea farmaciilor afectează concurența liberă, limitează piața muncii, avînd implicații negative atît pentru populație cît şi pentru întreprinzători.

Totodată, a fost aprobat Avizul la proiectul de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative care vizează modificarea Regulamentului cu privire la publicitatea și promovarea medicamentelor, elaborat de Agenția Medicamentului, la recomandările Directivei Europene 2001/83/CE. Implementarea acestui regulament va contribui la promovarea etică a medicamentelor și protecția consumatorului.
   
Cabinetul de Miniștri a aprobat Planul de Acțiuni privind edificarea Monumentului Libertății,  prezentat de Ministerul Culturii. Monumentul Libertății urmează a fi edificat în scuarul din fața Parlamentului Republicii Moldova și este conceput ca simbol al libertății poporului R. Moldova, al luptei tinerei generații pentru libertate, precum și al protestului împotriva dictaturii comuniste. Termenul general de realizare a proiectului este stabilit la circa 8 luni.   

Tot astăzi a fost aprobat proiectul de lege pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Georgiei privind asistenţa administrativă  reciprocă în domeniul vamal, întocmit la Tbilisi la 9 iulie 2012. Implementarea acordului va asigura evaluarea exactă a taxelor vamale și impozitelor la importul și exportul mărfurilor, securitatea lanțului comercial internațional de aprovizionare, aplicarea corectă a prohibițiilor, restricțiilor și măsurilor de control în privința mărfurilor specifice.

Executivul a mai hotărît în cadrul ședinței de astăzi aprobarea proiectului ”Cu privire la transmiterea unor bunuri”, care a fost elaborat de Ministerul Educației. Acest proiect propune transferul, cu titlul gratuit, de la balanța Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare la balanța Universitatea Tehnică a Moldovei a radiolocatorului conservat aflat în gestiunea Serviciului Special pentru Influențe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice. Radiolocatorul va servi ca platformă la construcția Stației terestre pentru monitorizarea și controlul zborului Satelitului pe orbită, UTM luîndu-și angajamentul de a construi această stație în baza componentelor mecanice ale radiolocatorului meteorologic MRL-5.

În cadrul ședinței de astăzi, a fost aprobat proiectul Cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Ministerul Apărării al Republicii Moldova şi Ministerul Apărării Naţionale al Republicii Populare Chineze, privind acordarea de către Republica Populară Chineză a unui  ajutor militar nerambursabil Republicii Moldova şi acordarea  deplinelor puteri domnului Vitalie Marinuţa, ministru al Apărării. Acordul se încheie pe o perioadă de cinci ani.   

Tot astăzi, Executivul a acordat depline puteri ministrului Afacerilor Interne, Dorin Recean, pentru semnarea unui Acord de cooperare dintre Republica Moldova și Federația Rusă, informează un comunicat al Executivului.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus