Trimite e-mail | Printeaza
Economie
02.09.2012

Proiectul Strategiei Energetice a Republicii Moldova pînă în anul 2030 a fost definitivat

Proiectul Strategiei Energetice a Republicii Moldova pînă în anul 2030 a fost definitivat

Proiectul Strategiei Energetice a Republicii Moldova pînă în anul 2030 a fost definitivat de Ministerul Economiei şi remis instituţiilor interesate pentru consultări, informează Ministerul Economiei într-un comunicat.

Strategia energetică a Republicii Moldova până în anul 2030 (în continuare „Strategia”) articulează realităţile şi obiectivele în sectorul energetic al Republicii Moldova şi conturează acţiunile şi măsurile generale îndreptate spre implementarea acestor obiective. Strategia Energetica a fost elaborata in comun  cu experţii internaţionali, în cadrul unui proiect finanţat de Guvernul Suediei.

Guvernul Republicii Moldova îşi propune ca priorităţi ale strategiei energetice atât întărirea bidirecţională a conexiunilor de transport pentru consolidarea statutului de ţară de tranzit pentru energia electrică şi gazele naturale, cât şi consolidarea si valorificarea comercială deplină a capacităţii interne de generare a energiei electrice. 

Obiectivul Strategiei este furnizarea unei îndrumări concrete în vederea dezvoltării sectorului energetic în Republica Moldova în scopul de a susţine creşterea economică şi bunăstarea socială. Astfel, în Strategie s-a identificat viziunea strategică şi oportunităţile strategice ale ţării în cadrul mediului energetic în rapidă schimbare din regiunea Europei Centrale, de Est şi de Sud.

Strategia îşi propune realizarea priorităţilor pe problemele energetice ale ţării, care necesită soluţii rapide şi o reeşalonare/redimensionare a obiectivelor, conform unei agende realiste. Ca fundament al Strategiei sale, Republica Moldova a stabilit o opţiune clară de integrare în Uniunea Europeană şi în piaţa sa internă a energiei.

Strategia are la bază trei obiective generale: securitatea aprovizionării cu energie; crearea pieţelor concurenţiale şi integrarea lor regională şi europeană şi durabilitatea mediului şi combaterea schimbărilor climatice.

Implementarea Strategiei va contribui la dezvoltarea durabilă a economiei naţionale, eficientizarea sectorului energetic şi crearea unei pieţe de energie transparente şi competitive. Strategia se referă la obiectivele, măsurile şi activităţile orientate spre atingerea unui complex energetic mai eficient, competitiv şi sigur, care să asigure, totodată, securitatea energetică a ţării, modernizarea infrastructurii energetice existente, îmbunătăţirea eficienţei energetice, utilizarea surselor regenerabile de energie şi integrarea pe piaţa energetică europeană.

Textul Strategiei poate fi găsit integral la următoarea adresă: http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=444

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus