Trimite e-mail | Printeaza
Politic
19.07.2012

PLDM a înregistrat proiectul de lege privind condamnarea politică a regimurilor totalitare

Deputaţii Partidului Liberal Democrat din Moldova au înregistrat la Biroul Permanent al Parlamentului, cu titlu de iniţiativă legislativă, proiectul de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea privind partidele politice, Legea cu privire la libertatea de exprimare, Legea cu privire la simbolurile publice, ş.a.).

În nota informativă ce însoţeşte proiectul se menţionează că acesta are drept scop „condamnarea politică a acţiunilor ilegale ale regimurilor totalitare: nazismului, stalinismului, bolşevismului (comunismului), care au comis crime împotriva umanităţii prin genocid, deportări, foamete organizată, colectivizare forţată, represiuni politice ş.a.

Autorii proiectului consideră că Republica Moldova are o obligaţie dublă de condamnare a regimurilor totalitare. În primul rând, ca stat ce a avut de suferit de pe urma celor mai crude regimuri totalitare, soldate cu pierderi enorme de vieţi omeneşti, iar în al doilea rând - ca parte a comunităţii internaţionale, ceea ce presupune alinierea la  iniţiativele consolidate de interzicere şi prevenire a unor astfel de regimuri pe viitor.

În speţă, proiectul de lege propune stabilirea expresă în legislaţie a interzicerii utilizării simbolurilor regimurilor totalitare: nazist, stalinist şi cel comunist pentru partidele politice (propunerea de completare a art. 4 din Legea privind partidele politice nr. 294-XVI din 21.12.2007). De asemenea, interdicţia utilizării acestor simboluri în calitate de simboluri corporative ale persoanelor juridice (articolul 6 din Legea cu privire la simbolurile publice nr. 86 din 28 iulie 2011), precum şi interzicerea propagării ideologiei totalitare naziste, staliniste, comuniste (articolul 3 din Legea cu privire la libertatea de exprimare nr. 64 din 23 aprilie 2010).

În acelaşi timp, proiectul stipulează şi unele excepţii. Nu constituie propagare a ideologiilor şi/sau utilizare a simbolurilor regimurilor politice totalitare folosirea acestora „în scopul promovării adevărului ştiinţific şi în contextul dezvăluirii informaţiei privind evenimentele din trecutul istoric al ţării”.

De asemenea, proiectul respectiv prevede că nu pot dobândi statut de monument, cu includerea în Registrul monumentelor, obiectele ce constituie vestigii ideologice din perioada regimurilor totalitare: comunist (bolşevic), stalinist, nazist, precum şi tehnica militară şi/sau imitaţii ale acesteia expuse în locuri publice, în scopul promovării ideologiilor totalitare militariste. Pentru prevenirea deteriorării obiectelor indicate, proiectul PLDM prevede înfiinţarea Muzeului regimurilor totalitare.

Autorii proiectului motivează necesitatea adoptării acestuia prin inadmisibilitatea reabilitării promotorilor unor regimuri totalitare, condamnarea acţiunilor lor, precum şi prin racordarea legislaţiei Republicii Moldova la prevederile rezoluţiilor înaltelor foruri internaţionale:  Rezoluţia Parlamentului European nr. 0213 din 2009, Rezoluţia Adunării Parlamentare a OSCE „Unificarea Europei împărţite: apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti în secolul XXI în regiunea OSCE”, care pune semnul egalităţii între regimul nazist şi cel stalinist, şi Declaraţia Conferinţei de la Praga „Conştiinţa europeană şi comunismul”.

Amintim că la 13 iulie, PLDM a înregistrat un proiect de hotărâre privind aprecierea politico-juridică a regimurilor totalitare în Republica Moldova.

Proiect de lege (.pdf)

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus