Trimite e-mail | Printeaza
Social
19.07.2012

Partidul Democrat din Moldova propune o nouă metodă de calcul a pensiilor

Partidul Democrat din Moldova propune o nouă metodă de calcul a pensiilor

Partidul Democrat din Moldova propune o nouă metodă de calcul a pensiilor, pentru o majorare mai rapidă a pensiilor mici, de sub 1500 de lei. În acest fel, inechită ţile existente în sistemul de pensii vor fi corectate, iar pensionarii cu venituri reduse vor fi sprijini ţi. 95% dintre pensionarii din Republica Moldova ar beneficia de pe urma acestei măsuri.

”În  ţară se atestă o discrepan ţă între pensii și indexări. De exemplu, în rezultatul indexării din anul curent, cu 9,6%  a pensiilor, persoanele beneficiare de pensii reduse, precum în agricultură, au avut un adaos de numai 75,3 lei la pensia de 784 lei, iar cei cu pensia de 4000 mii de lei au avut o majorare de 384 de lei. Cei cu pensii mici observă o creștere mult prea mică, în rela ţie cu puterea lor de cumpărare”, a explicat deputatul PDM, Andrian Candu, în cadrul unei conferin ţe de presă.

Frac ţiunea PDM a înaintat un proiect de lege prin care mecanismul de indexare a pensiilor urmează să fie modificat, prin introducerea unui coeficient de indexare diferen ţiat. Potrivit proiectului de lege, pentru pensiile mai mici de 1500 lei se va aplica un coeficient de indexare calculat în baza creșterii anuale a pre ţurilor de consum, la care se vor adăuga 50 de procente din creșterea anuală a salariului mediu pe  ţară. Totodată, pensiile care depășesc 1500 de lei urmează a fi indexate cu un procent care acoperă 100% infla ţia.

„Acum, toate pensiile, indiferent de nivelul lor, se indexează cu un coeficient unic, fără a se  ţine cont de valoarea pensiei, iar sistemul existent generează inechitate socială, deoarece toate pensiile cresc în același ritm, prin majorări prea pu ţin semnificative pentru cele mici. Republica Moldova are nevoie de politici responsabile de creștere economică, concomitent cu măsurile de protec ţie socială”, a spus deputatul PDM Valentina Stratan.

Reprezentan ţii PDM și-au declarat încrederea că Alianţa pentru Integrare Europeană, atât în Parlament cât și în Guvern, îşi va dovedi funcţionalitatea şi cu ocazia dezbaterii acestui proiect de lege cu impact social.

Legea ar urma să intre în vigoare începând cu anul 2013, iar suma necesară pentru acoperirea acestor majorări va fi prevăzută în legile bugetului de stat și a bugetului asigurărilor sociale pentru anul viitor, informează Centrul de presă al PDM.

cuvinte-cheie:

Comentarii (1)

 

Sus