Trimite e-mail | Printeaza
Economie
11.05.2012

Ministerul Economiei a finalizat Strategia Sectorială de cheltuieli în domeniul infrastructurii calităţii şi protecţiei consumatorilor pentru perioada 2013 – 2015

Ministerul Economiei a finalizat Strategia Sectorială de cheltuieli în domeniul infrastructurii calităţii şi protecţiei consumatorilor pentru perioada 2013 – 2015

Grupul de lucru creat de Ministerul Economiei a finalizat Strategia Sectorială de cheltuieli în domeniul infrastructurii calităţii şi protecţiei consumatorilor pentru perioada 2013 – 2015.

” Domeniul Infrastructuri calităţii este prevăzut ca o măsură prioritară în politica statală de dezvoltare a mediului de afaceri din Cadru Bugetar pe Termen Mediu 2013-2015. Dezvoltarea acestuia are drept obiectiv ajustarea infrastructurii calităţii naţionale la sistemul european şi internaţional, fortificând capacităţile instituţionale în domeniu, fapt ce va facilita libera circulaţie a mărfurilor autohtone pe piaţa comunitara”, a menţionat în cadrul şedinţei de astăzi viceministrul Economiei,  Octavian Calmâc.

Strategia prevede acţiuni de reformare şi dezvoltare a infrastructurii calităţii precum şi costurile anuale ale acestora ce urmează a fi acoperite din  Bugetul de Stat în 5 sectoare ale domeniului: sistemul naţional de standardizare, metrologie, acreditare, protecţia consumatorilor  şi securitatea industrială.
 
Conform documentului elaborat,  în sectorul standardizării Ministerul Economiei  are drept obiectiv de a majora către anul 2015 ponderea standardelor naţionale armonizate cu cele europene şi internaţionale până la 50%. În prezent acest indicator constituie circa 30%. Bugetul anual calculat pentru acest sector este de 4,5 mln. lei.
 
Sistemul naţional de acreditare va fi supus reformelor instituţionale prin crearea în 2013 a Agenţiei Naţionale de Acreditare cu statut de instituţie publică. Reforma are drept scop asigurarea independenţei şi imparţialităţii evaluărilor efectuate şi recunoaşterea acestora pe plan internaţional. „Nerecunoaşterea rezultatelor evaluării conformităţii efectuate în Republica Moldova de către statele Uniunii Europene atestată  astăzi, afectează grav  exportul de produse şi servicii autohtone”, a remarcat Octavian Calmâc . Bugetul anual estimat pentru sistemul naţional de acreditare este de circa 2 mln. lei.
 
Pentru următorii trei ani, Institutul Naţional de Metrologie şi centrele teritoriale de metrologie vor avea drept obiectiv modernizarea continuă a Sistemului Naţional de Metrologie, inclusiv şi a Bazei Naţionale de Etaloane pentru a asigura armonizarea cadrului normativ la  prevederile directivelor  europene de noua abordare. Totodată, va asigura trasabilitatea măsurărilor efectuate în Republica Moldova la sistemul internaţional de unităţi, fapt ce fa contribui la micşorarea barierelor  tehnice  în calea comerţului. Pentru atingerea acestor obiective  sistemul naţional de metrologie necesită o finanţare de circa 10 mln. anual. 
 
Un buget de 5,4 mln. lei este necesar în opinia Grupului de lucru Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor pentru prevenirea plasării pe piaţă a produselor şi serviciilor neconforme cu cerinţele prescrise, precum şi pentru eficientizarea activităţilor ce ţin de informarea şi educarea consumatorilor.
 
Conform documentului elaborat Inspectoratul Principal de Stat pentru Supraveghere Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase (IPSSTOIP) are drept obiectiv diminuarea  riscurilor de avarii industriale şi catastrofe cu caracter tehnogen majorând ponderea agenţilor economici şi persoanelor fizice care cunosc riscurile  privind obiectele industriale periculoase  cu 30 % anual. Totodată, în rezultatul estimării efectuate a probabilităţii şi gravităţii accidentelor tehnologice, Inspectoratul îşi propune micşorarea cu 10% anual a ponderii instalaţiilor tehnice în zona de risc. Bugetul anual estimat pentru activitatea Inspectoratului este de circa 4,2 mln. lei.
 
”Anual bugetul necesar pentru o funcţionare rezultativă a întregului domeniu de infrastructură a calităţii este de circa 26 mln. lei. In cazul in care statul va finanţa aceste activităţi, tarifele pentru serviciile din domeniul dat pentru agenţii economici vor fi reduse considerabil”, a conchis viceministrul economiei, Octavian Calmâc.
 
Potrivit Ministerului Economiei, strategia urmează a fi prezentată spre examinare Cancelariei de Stat şi Ministerului de Finanţe.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus