Trimite e-mail | Printeaza
Economie
26.03.2012

Iniţiativă legislativă privind indicarea preţurilor

Iniţiativă legislativă privind indicarea preţurilor

Indicarea obligatorie a preţurilor tuturor produselor puse în vânzare într-o formă vizibilă şi uşor de identificat, în valută naţională şi cu denumirea obişnuită în limba română este propusă într-o iniţiativă legislativă a deputaţilor liberali Valeriu Munteanu şi Vadim Cojocaru.

Respectivul proiect de lege vine să sistematizeze reglementările naţionale şi să introducă reglementări noi, conforme cu standardele europene. Iniţiativa legislativă a fost elaborată în scopul protecţiei drepturilor consumatorilor prin reglementarea modalităţii de indicare a preţului de vânzare a produselor şi în scopul informării complete, corecte şi precise a consumatorilor.
Potrivit proiectului de lege, indicarea preţului se realizează prin indicatorul de preţ, amplasat pe produse sau în imediata apropiere a acestora. Indicatorul de preţ urmează să conţină în mod obligatoriu: denumirea obişnuită în limba română sau denumirea comercială, cantitatea netă sau volumul, preţul de vânzare, corespunzător cantităţii preambalate, preţul de achiziţie sau de producere, locul de origine sau de provenienţă.

Totodată, preţul de vânzare, preţul unitar şi preţul de achiziţie sau de producere vor fi indicate la vedere, într-o formă clară şi uşor de identificat, obligatoriu în valută naţională. Vânzătorul poate oferi şi informaţii în legătură cu preţurile în alte valute, dar acestea nu trebuie să depăşească dimensiunile preţului în valută naţională.

În cazul vânzărilor promoţionale indicatorul de preţ va conţine în mod obligatoriu indicarea preţului vechi şi preţului nou. Preţul vechi urmează a fi indicat lizibil şi fără echivoc, cu dimensiunile cifrelor nu mai mici de 1/2 din dimensiunea cifrelor preţului nou.

Autorii iniţiativei legislative propun ca în cazul în care lipsesc indicatoarele de preţ sau acestea se întocmesc cu încălcarea regulilor stabilite vânzătorul care se face vinovat să fie tras la răspundere contravenţională în condiţiile legii. Totodată, în cazul prezentării unor informaţii incomplete, greşite sau al neinformării, consumatorul poate pretinde recuperarea prejudiciilor cauzate în temeiul legislaţiei civile, făcând dovada prejudiciului cauzat, iar valoarea acestuia se calculează din preţul de vânzare, informează Serviciul de presă al Legislativului.

„În societatea modernă, consumatorii sunt supuşi unui tir informaţional fără precedent, ce creează dificultăţi în determinarea corectă a informaţiei prezentate. Prezentul proiect propune o serie de soluţii menite să reglementeze afişarea fără echivoc a preţurilor de vânzare, astfel încât consumatorii să se poată orienta mai bine în spaţiul informativ dintre vitrine. O noutate legislativă importantă constituie menţionarea în indicatorul de preţ a preţului de producere sau de achiziţie, fapt ce va exclude situaţiile în care vânzătorul ar putea solicita preţuri exagerate pentru un produs sau serviciu, mai ales în cazul în care compararea preţului ar fi dificilă (de exemplu, în cazul vânzărilor în afara spaţiilor comerciale) sau când cumpărătorul este pus într-o situaţie dificilă (urgenţă, stare de necesitate etc.) şi, credem, va descuraja comercianţii în practicarea adaosurilor comerciale excesive”, menţionează deputaţii Valeriu Munteanu şi Vadim Cojocaru în nota informativă a respectivei iniţiative legislative.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus