Trimite e-mail | Printeaza
Economie
21.03.2012

Guvernul a aprobat proiectul de lege pentru aprobarea Strategiei Naţionale de Dezvoltare „Moldova 2020”

Guvernul a aprobat proiectul de lege pentru aprobarea Strategiei Naţionale de Dezvoltare „Moldova 2020”

Acesta este primul document de planificare strategică pe termen lung. Secretarul General al Guvernului, Victor Bodiu a menţionat că, spre deosebire de documentele strategice anterioare (SCERS şi SND), elaborarea noii strategii de dezvoltare a avut la bază o altă abordare, focusată pe rezolvarea problemelor critice care împiedică creşterea economică calitativă şi incluzivă a ţării, bazată pe o analiză a constrîngerilor. „Schimbarea paradigmei de dezvoltare, despre care se discută intens în societate, se va realiza prin stimularea investiţiilor şi anume prin înlăturarea barierelor critice care constrîng activitatea economică”, a specificat Victor Bodiu.

Strategia „Moldova 2020” vine să articuleze o viziune închegată privind creşterea economică durabilă pe termen lung, avînd la temelie un studiu diagnostic al constrîngerilor de creştere. Totodată, a fost menţionat că schimbarea paradigmei de dezvoltare poate avea loc doar în condiţiile unui efort susţinut atât din partea Guvernului, dar şi din partea întregii societăţi. Sub aspectul obiectivelor strategice pe termen lung, Strategia „Moldova 2020” este focusată pe 7 priorităţi de dezvoltare:
racordarea sistemului educaţional la cerinţele pieţei forţei de muncă în scopul sporirii productivităţii forţei de muncă şi majorării ratei de ocupare în economie; investiţii publice în infrastructura de drumuri naţionale şi locale în scopul diminuării cheltuielilor de transport şi sporirii vitezei de acces; diminuarea costurilor finanţării prin intensificarea concurenţei în sectorul financiar şi dezvoltarea instrumentelor de management al riscurilor; ameliorarea climatului de afaceri prin optimizarea cadrului de reglementare şi prin aplicarea tehnologiilor informaţionale în serviciile publice destinate mediului de afaceri şi cetăţenilor; diminuarea consumului de energie prin sporirea eficienţei energetice şi utilizarea surselor regenerabile de energie; sustenabilitatea financiară a sistemului de pensii întru asigurarea unei rate adecvate de înlocuire a salariilor; sporirea calităţii şi eficienţei actului de justiţie şi combaterea corupţiei întru asigurarea accesului echitabil la bunurile publice pentru toţi cetăţenii.

Cadrul de monitorizare şi evaluare pune accent pe planul consolidat de acţiuni al Guvernului şi pe Cadrul Bugetar pe Termen Mediu ca fiind instrumentele principale de implementare a Strategiei. Actualizarea anuală a celor două instrumente de planificare strategică multianuală se va face în funcţie de priorităţile identificate, permiţînd ajustarea obiectivelor la realităţile momentului. O evaluare intermediară va fi efectuată în anul 2015, care va fi urmată de evaluarea finală în 2020 şi prezentarea raportului de evaluare, legislativului.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus