Trimite e-mail | Printeaza
Politic
16.03.2012

Nicolae Timofti: 'Vectorul european este prioritatea noastră şi sunt încrezător că o să reuşim să ajungem unde ne-am propus'

 Nicolae Timofti: 'Vectorul european este prioritatea noastră şi sunt încrezător că o să reuşim să ajungem unde ne-am propus'

Nicolae Timofti a rostit astăzi, în cadrul şedinţei speciale a Parlamentului de alegere a Preşedintelui Republicii Moldova, un discurs. Vezi mai jos textul alocuțiunii.

ALOCUȚIUNEA
candidatului la funcția de Președinte, Nicolae Timofti
Stimate dle Președinte al Parlamentului!
Stimați deputați!
Onorată asistență!
Pentru mine este o mare onoare să mă aflu astăzi în fața Dvs. în calitate de candidat la funcția de Președinte și să vă vorbesc despre modul în care văd eu lucrurile din țara noastră și evoluția lor în continuare. Din start aș vrea să recunosc că eu nu mă pricep la politică, niciodată nu am făcut politică și nu cred că o voi face nici în viitor. De aceea, discursul meu nu va fi unul politic, ci, mai degrabă, cetățenesc.
Ca cetățean al Republicii Moldova, mă doare faptul că țara mea nu are un Președinte de mai bine de doi ani și jumătate, că una dintre cele mai importante instituții în stat este practic paralizată, că procesele vitale pentru dezvoltarea țării sunt afectate de starea de instabilitate și incertitudine în care trăim de la 2009 încoace. Eu sunt judecător, dar sunt și om care comunică cu alți oameni. Și vreau să vă spun, că astăzi nu veți întâlni în țara noastră vreun om care să nu fie îngrijorat de problema alegerii șefului statului. Discuțiile la această temă, dezbaterile au devenit un element indispensabil al vieții oamenilor. Iar aceasta demonstrează că alegerea Președintelui nu mai este doar o problemă a politicienilor - e o problemă a fiecăruia dintre noi, a noastră a tuturor. De soluționarea ei depinde în mod decisiv soarta de mai departe a țării noastre. După două decenii de independență, Republica Moldova a ajuns la o răscruce și trebuie să decidă pe ce cale va merge în continuare: pe calea confruntării, instabilității, haosului sau pe calea stabilității, dezvoltării, prosperității? Eu cred că răspunsul la această întrebare, este unul evident și-l cunoaște fiecare dintre Dvs.
Onorat Parlament!
Alegerea Președintelui nu înseamnă soluționarea tuturor problemelor cu care ne confruntăm în mod automat. Alegerea Președintelui doar creează premisele necesare, iar problemele le vom soluționa prin eforturi comune, prin conlucrare eficientă zi de zi. Astăzi, suntem în situația în care trebuie să constatăm că, după 20 de ani de independență, Republica Moldova continuă să se confrunte cu grave probleme de ordin social, economic, politic etc. Pentru soluționarea lor definitivă e nevoie ca acele bune începuturi, acele realizări înregistrate în ultimii ani în plan economic, al promovării reformelor, al integrării europene să-și găsească continuitatea și finalitatea. Doar astfel vom reuși să construim în Republica Moldova un stat modern, cu o economie dezvoltată și cu un înalt nivel de viață.
Cea mai mare provocare care stă în fața noastră a tuturor este consolidarea societății. Din păcate, societatea moldovenească continuă să fie una divizată pe criterii politice, etnice, culturale etc. Avem nevoie de o idee care ar uni întreaga societate, ar face-o să se miște înainte ca un tot unic și eu cred că această idee trebuie să devină integrarea europeană. Moldova a avansat mult în ultimii ani în această direcție, dar, spre regret, integrarea europeană continuă să fie percepută mai mult ca un proiect al guvernării, decât ca un proiect național. În calitatea mea de Președinte, voi conlucra activ cu Guvernul, Parlamentul, alte instituții ale statului pentru a promova reformele care vor aduce Republica Moldova mai aproape de Europa și care, în final, vor asigura un nivel de viață european cetățenilor țării noastre. Oamenii trebuie să înțeleagă că Uniunea Europeană este un spațiu de valori și bunăstare și că ei merită să facă parte din acest spațiu, dar pentru aceasta trebuie să depună și anumite eforturi.  
Astăzi, spre regret, sunt forțe care încearcă să discrediteze conceptul de integrare europeană, contrapunându-i alte proiecte geopolitice. Datoria noastră și, în primul rând, a mea în calitate de Președinte va fi să le explicăm promotorilor acestor false idei că proiectul nostru european urmărește modernizarea țării în beneficiul cetățenilor și, din acest punct de vedere, nu are alternativă. Procesul de integrare europeană nu poate fi contrapus altor proiecte politice, geopolitice - el este unul mult prea complex, mult prea important pentru viitorul țării și, principalul, este ireversibil.       
Moldova se află în plin proces de negocieri cu Uniunea Europeană pe marginea Acordului de asociere, pe marginea Acordului privind Zona de comerț liber, aprofundat și cuprinzător, pe marginea Acordului privind liberalizarea regimului de vize. În plus, țara noastră a finalizat deja cu succes negocierile pe marginea Acordului privind aderarea la spațiul aeronautic european comun. Sunt realizări incontestabile și, în calitatea mea de Președinte, voi acorda tot suportul necesar pentru continuarea acestor procese, care vor aduce beneficii țării noastre, cetățenilor noștri.                  
Stimați deputați!
În aceste zile am fost întrebat de cineva ce politică externă voi promova dacă voi ajunge în funcția de Președinte? I-am răspuns Dlui și vă zic și Dvs.: Ferma mea convingere este că politica mare o fac țările mari, iar țările mici, ca Republica Moldova, sunt condamnate să facă o politică deșteaptă. În opinia mea, anume o astfel de politică a făcut Moldova în ultimii ani și anume această politică trebuie continuată ca rezultatele bune înregistrate la acest capitol până în prezent să-și găsească dezvoltarea. Astăzi, Republica Moldova este un stat înconjurat de prieteni, considerat un partener sincer, previzibil și de nădejde. Iar această situație ne oferă mai multe avantaje, pe care trebuie să le valorificăm în binele cetățenilor Republicii Moldova. Țara noastră trebuie să continue construirea relațiilor de bună vecinătate cu Ucraina și România, relațiilor de parteneriat strategic cu Rusia, SUA, Germania, alte state în binele cetățenilor. Republica Moldova trebuie să folosească eficient poziționarea sa geografică strategică, toate oportunitățile pe care le oferă mecanismele regionale de cooperare pentru a obține maximum de beneficii. Astăzi, teza, potrivit căreia Republica Moldova și în plan politic, și economic, și cultural poate să devină un veritabil cap de pod ce ar lega Estul de Vestul Europei, este mai actuală ca oricând și sunt sigur că de la realizarea ei noi vom avea doar de câștigat. În calitatea mea de Președinte, voi face tot de ce va fi nevoie pentru aceasta. Sunt ferm convins că politica externă echilibrată și eficientă trebuie să devină acea carte de vizită a Republicii Moldova care ne va ajuta să deschidem toate ușile, ne va ajuta să facem față tuturor provocărilor și să atingem acele scopuri comune pe care le avem cu toții!
Diplomația eficientă, de rând cu lucrul în vederea consolidării încrederii între cele două maluri ale Nistrului, ne va ajuta să soluționăm și cea mai gravă problemă cu care ne confruntăm la moment – problema transnistreană. Acum două săptămâni s-au împlinit 20 de ani de la demararea sângerosului conflict armat de pe Nistru - un conflict care a luat sute de vieți omenești și a rămas ca o rană deschisă și până în prezent pe trupul țării noastre. Chiar dacă în această direcție s-a lucrat mult în aceste două decenii, în special în ultimii ani, Republica Moldova rămâne un stat divizat din punct de vedere teritorial, un stat care nu-și controlează în totalitate teritoriul, un stat care nu-și poate gestiona frontiera pe toată lungimea acesteia. Constat cu mare durere această stare de facto, dar care, totodată, mă motivează să depun eforturi, după alegerea în funcția de Președinte, pentru depășirea ei.
Astăzi, este absolut evident că problema transnistreană poate fi soluționată exclusiv pe cale pașnică, la masa de negocieri, cu ajutorul partenerilor implicați în procesul de negocieri 5 + 2. Salut și apreciez reluarea negocierilor oficiale în acest format după o pauză de mai bine de 5 ani, ca unic instrument eficient pe care-l avem acum la dispoziție pentru soluționarea problemei transnistrene. În calitatea mea de Președinte, voi susține toate acțiunile îndreptate spre consolidarea încrederii între cele două maluri ale Nistrului, spre crearea spațiilor economice, umanitare, sociale etc. unice ca premise obligatorii pentru punerea ulterioară în aplicare a unei soluții politice identificate la masa de negocieri.
Soluționarea problemei transnistrene trebuie să aibă loc exclusiv în cadrul actualei Constituții a Republicii Moldova, care prevede caracterul unitar, indivizibil, suveran și independent al statului. De asemenea, urmează să fie asigurată respectarea statutului de neutralitate al țării noastre, care exclude prezența militară străină pe teritoriul Republicii Moldova. Din acest punct de vedere, urmează ca noi toți împreună să ne concentrăm eforturile pe înlocuirea actualei misiuni de pacificare din zona de securitate cu o misiune de observatori civilă, sub mandat internațional.
Stimați deputați!
Onorată asistență!
Nu în zădar am menționat mai sus necesitatea respectării stricte a Constituției. Pentru mine, un om care vine din mediul juridic, supremația legii nu este doar o declarație frumoasă. Pentru mine, în mare parte, aceasta este și un sens al întregii mele vieți. De aceea, accederea mea în funcția de Președinte, dincolo de marea responsabilitate pe care o implică această funcție, eu o percep ca pe o nouă treaptă în realizarea obiectivului pe care-l am - ca în această țară legea să fie cea care să guverneze. În calitatea mea de garant al Constituției, voi veghea asupra respectării principiului de separare a puterilor în stat - un principiu democratic fundamental, fără de care nu am putea vorbi de un veritabil stat de drept. Voi încerca să fiu un bun mediator, iar toată energia, toate capacitățile de care dispun le voi îndrepta spre asigurarea unui climat de conlucrare normal între ramurile puterii de stat. Ferma mea convingere este că conlucrarea eficientă în beneficiul cetățenilor poate fi acea soluție reușită pentru a asigura țării noastre un viitor cu adevărat democratic, cu adevărat prosper.
Da, știu că la moment se vorbește mult despre imperfecțiunea actualei Constituții, despre necesitatea modificării ei. Trebuie să recunosc că discuțiile la această temă m-au interesat și anterior, când nici măcar nu puteam să-mi închipui că vă voi vorbi de la această tribună în calitate de candidat la funcția de Președinte. Aceste discuții mă interesează și acum, inclusiv din perspectiva că în scurt timp eu aș putea fi garantul acestei Constituții. De aceea, înainte de a solicita votul Dvs. de încredere, consider necesar să-mi fac public punctul de vedere la acest capitol. Actuala Constituție a pus temelia dezvoltării democratice a țării noastre și anume în baza actualei Constituții Republica Moldova a trăit și s-a dezvoltat în toți acești ani. Dar, totodată, trebuie să recunoaștem că acea reformă a Constituției, care a fost începută în anul 2000, așa și nu a fost dusă până la capăt și astăzi ne confruntăm cu mai multe probleme grave care vizează nu doar cele mai importante instituții în stat, ci și drepturile fundamentale ale cetățenilor. Voi aduce doar un exemplu – dreptul cetățenilor la inițiativa populară de organizare a unui referendum. Contradicțiile existente în Constituție nu permit nici măcar de spus clar care e numărul minim necesar de semnături ale cetățenilor cu drept de vot pentru a demara un referendum. Eu nu mai vorbesc deja de mecanismul de alegere a șefului statului sau de acele neclarități și neconcordanțe care există la capitolul atribuții ale principalelor instituții în stat. Efectul acestor lacune constituționale fiecare dintre Dvs., dar și fiecare cetățean al Republicii Moldova, l-a resimțit din plin în ultimii ani. De aceea, în calitatea mea de Președinte voi acorda tot suportul pentru perfecționarea actualului cadru constituțional astfel încât să nu mai existe nici un fel de blocaje pe viitor, iar prevederile Legii Supreme să asigure acel cadru eficient necesar pentru dezvoltarea armonioasă a țării.
Stimați deputați!
Amplul proces de perfecționare a cadrului legal în vigoare, de adoptare a noilor legi ce reies din cursul de dezvoltare ales pe calea promovării reformelor și apropierii de Uniunea Europeană, este unul complicat și de maximă responsabilitate. Din acest punct de vedere, aș vrea să-mi exprim aprecierea față de tot ceea ce faceți și să vă asigur că, în persoana mea, veți avea un partener sincer și  de nădejde. Avem scopuri comune, împreună trebuie să promovăm reformele și să asigurăm supremația legii în Republica Moldova, aplicarea ei corectă și uniformă în raport cu toți cetățenii.
Acel amplu proces de reformare a justiției, pe care l-ați demarat împreună cu Guvernul Republicii Moldova, trebuie să-și găsească continuitatea și finalitatea. O justiție independentă este cheia succesului în dezvoltarea unei țări. De la independența justiției pornesc toate – investiții, locuri de muncă, dezvoltarea mediului antreprenorial, combaterea sărăciei și, nu în ultimul rând, încrederea cetățeanului în organele de stat și în viitorul țării.
Totodată, aș vrea să menționez că eu privesc mult mai larg la procesul de reformă prin care trebuie să treacă țara noastră. Pentru o dezvoltare armonioasă, e necesar să fie reformată nu doar justiția, ci și procuratura, alte organe ale sistemului de drept cum ar fi Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informații și Securitate etc. Depolitizarea organelor de drept este o condiție obligatorie pentru dezvoltarea în continuare a țării noastre.
Organele de drept, dar și cele de reglementare a activității de întreprinzător, de supraveghere și control din cadrul administrației publice centrale și locale, la moment sunt acele puncte slabe care ne fac vulnerabili în fața unui astfel de fenomen negativ care este corupția. Iar lupta cu acest fenomen trebuie să o începem de la faptul că-i vom recunoaște existența și, fără a ne ascunde după deget, îi vom stabili adevăratele proporții. Astăzi, nu mă tem să recunosc acest lucru, corupția a pătruns în toate instituțiile statului, în toate domeniile de activitate și, deși se întreprind eforturi pentru contracararea acestui fenomen, rata sa continuă să rămână una ridicată. Ferma mea convingere este că, dincolo de strategii și planuri de acțiune pentru combaterea corupției, dincolo de înăsprirea sancțiunilor administrative și penale, noi avem nevoie și de alt gen de măsuri. Mă refer la măsurile stimulatorii în raport cu cetățenii, cu agenții economici și cu demnitarii de stat care vor declara toleranță zero fenomenului corupției. Moldova va putea scăpa de corupție doar printr-un efort comun al întregii societăți, iar datoria noastră, a celor care reprezintă puterea în stat, este să asigurăm condițiile optime pentru ca lupta cu corupția să fie una cu adevărat eficientă.
Din acest punct de vedere, consider absolut necesară continuarea reformelor structurale în economie, a reformei cadrului regulatoriu, a reformei menite să debirocratizeze activitatea mediului de afaceri. Reducerea incidenței factorului uman, prin astfel de practici progresive moderne ca cea a ”ghișeului unic”, cea a electronizării serviciilor de raportare fiscală etc., dincolo de faptul că permite economii de timp și de bani, mai oferă și garanția unor proceduri corecte în beneficiul statului.
La acest capitol, nu pot să nu constat cu mândrie efectul benefic al reformelor economice promovate în ultimii doi ani. Acestea au permis țării noastre să aibă o creștere economică impresionantă, Moldova situându-se pe primele locuri în Europa la capitolul respectiv. Este o dovadă a faptului că țara noastră a ales o cale de dezvoltare corectă, care trebuie urmată în continuare.
Stimați deputați!
Onorată asistență!
Eu sunt perfect conștient de faptul că vin la cârma unei țări sărace. Mai corect, a celui mai sărac stat din Europa. De aceea, pentru mine combaterea sărăciei este o mare provocare. Conștientizez și apreciez acel volum de lucru enorm care a fost depus până în prezent pentru diminuarea acestui fenomen negativ. Statistica internațională arată că Republica Moldova a reușit, în ultimii ani, să diminueze rata sărăciei cu câteva puncte procentuale. Dar, spre regret, sărăcia în țara noastră este atât de mare încât realizările înregistrate până în prezent se pierd pe fonul tabloului general al situației la acest capitol.
Crezul meu personal este că problema sărăciei se află nu la baza unei piramide imaginare, ci în vârful ei. Nu sărăcia generează gravele probleme cu care se confruntă țara noastră – corupția, economia încă slabă, lipsa locurilor de muncă etc., ci invers: toate aceste probleme, mai bine zis nesoluționarea lor, generează sărăcie. O să vă explic simplu, așa cum văd eu, combaterea sărăciei. În primul rând, se impune dinamizarea ritmului reformelor – în economie, în justiție, în sfera socială. Toate aceste reforme, urmează să conducă la descătușarea economiei prin atragerea noilor investiții din țară și de peste hotare. Venirea noilor investiții va însemna noi locuri de muncă, dar și dinamizarea activității economice, în rezultatul căreia vor crește defalcările la buget. Aceste procese de dezvoltare, de rând cu combaterea corupției despre care am vorbit mai sus, vor crea condițiile necesare pentru ca rata sărăciei să fie una cât mai redusă, iar nivelul de viață în țara noastră - cât mai ridicat.
Veți întreba probabil, dar ce are aceasta cu alegerea Președintelui? Eu cred că are cea mai directă legătură. Nu este un secret că reformele eficiente și durabile se fac în condiții de stabilitate politică. Și eu, în calitatea mea de Președinte, mă oblig să asigur acea stabilitate necesară și tot sprijinul pentru implementarea cu succes a reformelor îndreptate spre îmbunătățirea vieții oamenilor.        
Onorat Parlament!
Toate acele schimbări despre care am vorbit mai sus și care sunt absolut necesare pentru dezvoltarea în continuare a țării noastre necesită un efort comun, continuu și susținut. Și când spun acest lucru eu am în vedere inclusiv opoziția. În primul rând, opoziția parlamentară. Chiar și pentru un necunoscător al politicului, cum sunt eu, este absolut clar că relațiile dintre putere și opoziție se află într-o stare de ostilitate avansată, care depășește cu mult cadrul democratic al relațiilor dintre aceste două importante componente ale vieții politice. De aceea, îmi propun ca și scop să fiu un bun mediator, pe cât acest lucru va fi posibil, în relațiile dintre putere și opoziție. Ferma mea convingere este că opoziția trebuie să aibă drepturi garantate, dar și posibilitatea de a reprezenta destoinic interesele acelor alegători care i-au investit cu încrederea lor.
Una din primele inițiative cu care voi veni după alegerea în funcție va viza perfecționarea cadrului legislativ cu privire la activitatea opoziției. Este un document necesar care va avea drept scop să acopere un gol legislativ existent la moment în Republica Moldova. Voi preciza din start că nu va fi un proiect orientat spre actuala opoziție, ci spre definirea statutului opoziției în general, spre stabilirea drepturilor ei. Totodată, consider că acest proiect va da răspuns la mai multe probleme existente în prezent și va detensiona real relația dintre putere și opoziție în Republica Moldova.
Stimați deputați!
Eu îmi propun să fie un Președinte al tuturor cetățenilor Republicii Moldova, indiferent de viziunile lor politice, de convingerile religioase, de apartenența etnică, culturală, lingvistică. Sunt convins că anume de un astfel de Președinte are nevoie țara noastră, de un Președinte care ar asigura o conciliere națională, o consolidare a societății și o stabilizare a situației politice la nivelul întregii țări. Eu înțeleg că scopurile pe care mi le propun sunt ambițioase, dar știu că sunt realizabile. În amplul proces de consolidare a societății mizez pe ajutorul și susținerea Dvs. Sunt sigur că fiecare dintre Dvs. își dorește sincer să trăiască într-o țară cu o dezvoltare armonioasă în condiții de stabilitate.
Onorat Parlament!
În final, eu aș vrea să-mi expun punctul de vedere referitor la cum văd eu viitorul apropiat al țării noastre. Sunt sigur că în următorii ani situația în Republica Moldova se va schimba radical: reformele politice, economice, sociale, promovate în condiții de stabilitate, ne vor permite să asigurăm un nou nivel de viață cetățenilor. Venirea investitorilor va impulsiona dezvoltarea economiei; vor apărea noi locuri de muncă bine plătite; cetățenii noștri plecați anterior peste hotare vor reveni în țară pentru a contribui la dezvoltarea ei. Satele Moldovei vor fi din nou populate, iar nivelul de viață în mediul rural va crește considerabil. Orașele noastre vor deveni nu doar veritabile centre industriale, dar și adevărate centre universitare, de cultură, care se vor dezvolta armonios așa cum se întâmplă în lumea occidentală. Moldova se va apropia de marea familie a democrațiilor europene, urmând ca ulterior să-și ocupe locul său binemeritat în această familie. Într-un final, Moldova va deveni o țară a oamenilor fericiți, iar fiecare dintre noi va fi mândru că trăiește aici!
Veți spune că e un vis? Poate! Dar eu cred în acest vis și sunt sigur că astăzi noi împreună vom face primul pas spre realizarea lui.
Așa să ne ajute Dumnezeu!
Vă mulțumesc pentru atenție!
Chișinău, 16 martie 2012
                            

 

 

 

cuvinte-cheie:

Comentarii (1)

 

Sus