Trimite e-mail | Printeaza
IT
13.02.2012

ANRCETI a stabilit priorităţile activităţii sale pentru anul 2012

În cursul anului 2012, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) planifică să elaboreze şi să adopte 24 de acte de reglementare şi 5 proiecte de actualizare a unor decizii aprobate anterior. Acest obiectiv este formulat în Programul de elaborare a actelor de reglementare ale ANRCETI pentru anul 2012, care completează Planul de activitate al autorităţii pentru anul curent. Ambele documente sunt expuse pe pagina de Internet a ANRCETI.

Potrivit Serviciul de presă al ANRCETI, programul a fost elaborat în premieră de către Agenţie în scopul asigurării previzibilităţii activităţilor ei de reglementare şi facilitării accesului persoanelor interesate la informaţia despre iniţiativele acesteia privind elaborarea actelor de reglementare în anul 2012. Proiectul documentului a fost supus concultării publice şi completat cu propunerile operatorilor de pe piaţa comunicaţiilor electronice, calificate de către Agenţie drept întemeiate. Printre acestea, consemnăm proiectele privind stabilirea tarifelor pentru serviciul de terminare a apelurilor către numerele non – geografice independente de locaţie, modificarea Procedurii de cesionare a licenţelor de utilizare a resurselor limitate şi a hotărârii cu privire la noul sistem de raportare statistică.    

Priorităţile Agenţiei pentru anul curent sunt axate pe trei direcţii principale de activitate: stimularea concurenţei pe piaţa comunicaţiilor electronice prin promovarea reglementărilor preventive a activităţii furnizorilor cu putere semnificativă pe piaţă, adoptarea actelor normative privind implementarea portabilităţii numerelor telefonice, elaborarea şi aplicarea reglementărilor orientate spre protejarea drepturilor şi intereselor legitime ale utilizatorilor finali. 

În primul semestru al anului, Agenţia intenţionează să finalizeze primul ciclu al analizelor  ultimilor două pieţe relevante (piaţa accesului fizic la infrastructura asociată reţelelor de comunicaţii electronice şi piaţa accesului utilizatorilor finali la reţeaua publică de telefonie la puncte fixe) din lista celor 10 pieţe definite de ea drept susceptibile reglementării preventive şi să demareze ciclul doi al analizelor a patru pieţe relevante (nr. 3, 4, 5 şi 7). În aceeaşi perioadă, Agenţia va opera modificări şi completări la Regulamentul cu privire la interconectare, act normativ de importanţă primordială pentru raporturile între operatori în ceea ce priveşte furnizarea serviciilor de acces şi interconectare.

În trimestrul I, Agenţia planifică să aprobe Procedura de organizare şi desfăşurare a concursului de selectare a administratorului bazei de date centralizate pentru implementarea portabilităţii numerelor şi Caietul de sarcini pentru acest concurs. După desemnarea administratorului bazei de date, Agenţia îşi propune, în termen de două luni, să adopte Condiţiile tehnice şi comerciale privind implementarea portabilităţii numerelor. Potrivit Programului de implementare a portabilităţii numerelor în Republica Moldova pentru anii 2011 – 2013, această lucrare urmează a fi efectuată în reţelele de telefonie mobilă până la finele anului 2012

În ceea ce priveşte protecţia drepturilor utilizatorilor finali, Agenţia planifică, în primul semestru, să opereze modificări în hotărârea sa anterioară cu privire la indicatorii de calitate la furnizarea serviciului de acces la Internet, iar în semestrul doi – să aprobe indicatorii de calitate la furnizarea serviciilor de programe audiovizuale.

Potrivit Programului, Agenţia va elabora, în termen de şase luni, după adoptarea de către Guvern a hotărârilor corespunzătoare, un set de reglementări speciale în vederea implementării tehnologiilor de acces în benzile de frecvenţe 2500-2690MHz şi 3600-3800MHz, a televiziunii digitale terestre, Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă şi a serviciului universal. 

În nota care însoţeşte Programul se arată că acesta poate suferi modificări în cazul în care va fi modificată şi completată Legea comunicaţiilor electronice nr.241/2007 sau alte legi ce vizează sectorul de comunicaţii electronice.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus