Trimite e-mail | Printeaza
IT
09.02.2012

ANRCETI face publice modelele pentru calcularea costurilor la serviciile de terminare a apelurilor în reţelele fixe şi mobile

ANRCETI face publice modelele pentru calcularea costurilor la serviciile de terminare a apelurilor în reţelele fixe şi mobile

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) expune pe pagina sa de Internet modelele de calculare a costurilor pentru terminarea apelurilor în reţelele fixe şi mobile, elaborate în baza metodologiei LRIC (Long-Run Incremental Cost). Aceste modele vor fi utilizate de ANRCETI pentru a asigura orientarea tarifelor pentru serviciile de interconectare la nivelul costurilor economice.

Elaborarea modelelor de calculare a costurilor este prevăzută de hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 14/1 din 27.04.2010 privind stabilirea principiilor metodologice utilizate pentru elaborarea modelelor de calculare a costurilor pentru serviciile de interconectare. Modelele sunt de tip bottom-up, ceea ce înseamnă că ele descriu costurile unei reţele ipotetice care deserveşte abonaţii din R. Moldova şi poate satisface necesităţile acestora în trafic telefonic.

Modelul pentru reţelele fixe este însoţit de un raport care descrie modul cum a fost creat şi cum funcţionează acesta, iar modelul pentru reţelele mobile – de alt raport care abordează aceleaşi aspecte legate de reţelele mobile. Fiecare raport conţine câte un ghid pentru utilizatorii modelelor de calculare a costurilor. Modelele sunt însoţite şi de raportul despre rezultatele consultării publice a acestora care s-a desfăşurat în perioada 5 august – 16 septembrie 2011.

Versiunile finale ale modelelor de calculare a costurilor au fost elaborate de Agenţie împreună cu consultanţii proiectului de asistenţă tehnică oferit ANRCETI de către Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare. Autorii modelelor au luat în considerare comentariile şi recomandările întemeiate, care au fost formulate, în perioada consultării proiectelor respective, de către furnizori de reţele fixe şi mobile.

În anul 2010, Agenţia a decis, în conformitate cu Recomandarea Comisiei Europene C(2009)3359 din 07.05.2009 cu privire la reglementarea tarifelor de terminare a apelurilor telefonice în reţelele fixe şi reţelele mobile, să stabilească plafoane tarifare pentru serviciile de terminare a apelurilor la nivelul costului LRIC. Prin hotărârile sale nr. 60 - 79 din 23.12.2010, Consiliul de Administraţie al ANRCETI a stabilit data de 31.12.2013 drept termen limită pentru orientarea tarifelor la serviciile date la nivelul costului LRIC de către furnizorii desemnaţi cu putere semnificativă pe pieţele de terminare a apelurilor în reţelele de telefonie fixă şi mobilă.

În 2012, Agenţia va utiliza modelele publicate în procesul de estimare a costurilor pentru terminarea apelurilor în reţelele fixe şi mobile şi va stabili următoarele etape de plafonare a tarifelor la serviciile respective oferite de către furnizorii cu putere semnificativă pe pieţele date.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus