Trimite e-mail | Printeaza
Politic
19.01.2012

Comuniştii anunţă ample acţiuni de protest

Comuniştii anunţă ample acţiuni de protest

Liderul comuniştilor, Vladimir Voronin, a declarat într-o conferinţă de presă că protestele se vor desfăşura pe trei direcţii. Comuniştii vor cere demisia Comisiei Electorale Centrale, a Curţii Constituţionale, a preşedintelui interimar, a guvernului şi a AIE. PCRM începe acţiunile de nesupunere civică în întreaga ţară. Comuniştii sunt gata să susţină şi acţiunile de protest împotrva guvernării organizate de alte partide politice.

Vedeti textul integral al discursului:

Săptămînele care s-au scurs au fost destul de încordate şi, în acelaşi timp, tragice pentru istoria democraţiei noastre. Alianţa a dus pînă la capăt procesul de uzurpare a puterii. Republica Moldova cade în prăpastia politică. Nici un miracol nu ne mai poate salva ţara. Moldova poate fi salvată doar prin consolidarea largă a tuturor forţelor din societatea noastră – a partidelor politice, a uniunilor, a cetăţenilor de rînd, care se conduc cu fermitate de principiile democratice, de libertăţile cetăţeneşti şi de supremaţia legii. Cu alte cuvinte, toţi patrioţii adevăraţi şi democraţii veritabili, indiferent de culoarea drapelelor şi de preferinţele lor politice trebuie să se ridice în apărarea Constituţiei şi libertăţii. Trebuie să-şi unească puterile pentru a-i readuce Republicii Moldova statutul şi calitatea de stat democratic.
 
Analiza acestor evenimente şi elaborarea căilor de depăşire a situaţiei create. Iată subiectele care au fost dezbătute în cadrul plenarei Comitetului Central al partidului nostru, ce s-a încheiat cu puţin timp în urmă. Iar această conferinţă de presă, într-o oarecare măsură, este o dare de seamă pe marginea rezultatelor ei. 
 
Ce se întîmplă în ţara noastră?

Vă amintiţi cu toţii că în cadrul primului Congres civic a fost formulat un ultimatum adresat actualei guvernări. Esenţa lui a constat în ideea că organizarea alegerilor noi ar fi un rău pentru ţara noastră, că există o altă cale care prevede reformatarea puterii, demisia Alianţei şi alegerea unui Preşedinte extra-partinic. Noi, participanţii la acel Congres, i-am stabilit Alianţei un termen, pînă la sfîrşitul anului trecut, pentru îndeplinirea rezoluţiilor lui. În fine, noi chiar am şi depăşit acel termen, considerînd că în rezultatul negocierilor separate cu fiecare partid parlamentar vom găsi în comun soluţia căutată. Văzînd că Alianţa de fapt s-a destrămat, că ea nu are o poziţie consolidată şi un candidat unic, PCRM a propus o persoană, în mare măsură, semnificativă pentru funcţia de Preşedinte al ţării. O astfel de persoană, care ar putea satisface un spectru larg al aşteptărilor cetăţenilor, ar putea fi Domnul Leonid Talmaci. El fără îndoială este un promotor activ şi sincer al acelei politici şi a acelui curs nou, de care ţara noastră are nevoie, atît de mult. 


De frica acestei candidaturi, chiar în ajunul posibilităţii de a alege şeful statului şi de a depăşi criza politică (şi nu doar pe cea politică), Alianţa şi-a consolidat din nou forţele, a strivit sub greutatea sa Curtea Constituţională şi a amînat, cu mîinile acesteia alegerile prezidenţiale. Aprecierea juridică a acestei decizii este evidentă pentru întreaga societate. Aceasta este de fapt o crimă gravă de serviciu, care se numeşte „uzurpare a puterii”. La doar cîteva zile după asta, Alianţa a adoptat o hotărîre nouă – organizarea în aprilie a unui referendum privind modificarea Constituţiei. De fapt, asta ar mai însemna comiterea unei noi crime cu scopul de a tăinui crima precedentă.

În primul rînd aş dori să vă reamintesc aici că, una şi aceiaşi întrebare poate fi supusă repetat referendumului doar peste doi ani din data referendumului precedent. Iar luna aprilie nu este deloc acea lună în care expiră carantina legală despre care v-am vorbit. Chiar şi aici, de la bun început Alianţa sfidează grosolan legea.

În al doilea rînd, Constituţia nu poate fi modificată prin referendum. Doar Parlamentul poate face acest lucru. În acest caz, referendumul poate avea doar un rol consultativ.

În al treilea rînd, la ce fel de referendum visează Alianţa, atunci cînd actualul Parlament, în propria-i persoană este de fapt deja ilegal? Putem polemiza asupra datei concrete începînd cu care Parlamentul de actuala legislatură a intrat în ilegalitate – fie din 28 septembrie, ori din 28 noiembrie 2011, sau din 12 ianuarie 2012, cert însă este faptul că nu mai există nici un fel de termeni – rezonabili sau nerezonabili – pentru ca acest parlament să-şi mai continue activitatea. De aceea, nu mai poate fi vorba nici de un referendum, mai ales în aprilie şi, mai cu seamă, despre faptul că următoarele alegeri prezidenţiale să fie organizate în septembrie.  
Cu alte cuvinte, în Republica Moldova s-a înscăunat un regim, care nu este capabil să asigure o guvernare democratică şi să-i garanteze poporului libera exprimare a voinţei sale. Astfel de partide şi astfel de lideri nu au nici dreptul moral şi nici juridic să conducă ţara.
În situaţia dată, respectînd cu stricteţe decizia, care a fost anunţată în timpul Marşului Sovial din 10 decembrie 2011, Partidul Comuniştilor începe acţiunile de protest continuu, pînă cînd nu va demisiona actuala Alianţă, în întregime, pînă cînd nu va fi dizolvat actualul Parlament şi anunţată data noilor alegeri parlamentare.

Protestele noastre vor fi orientate pe trei direcţii
Prima – Parlamentul. Noi nu vom vota şi nu vom participa la discutarea ordinii de zi inventate de Alianţă. Sarcina noastră va consta în vocalizarea sistematică şi metodică de la tribuna parlamentară a cererii de demisie a Comisiei Electorale Centrale, a Curţii Constituţionale, a Preşedintelui interimar, a Guvernului şi a întregii Alianţe.


A doua direcţie. Partidul Comuniştilor începe acţiunile de nesupunere în întreaga ţară. Noi vom organiza „sfaturi”, adunări şi mitinguri cu o singură ordine de zi: nesupunerea autorităţilor, demisia Alianţei, dizolvarea imediată a Parlamentului şi crearea condiţiilor pentru organizarea alegerilor democratice şi cinstite.

A treia direcţie. Suntem gata, la etapa decisivă, să susţinem acţiunile de protest, organizate la Chişinău de toate partidele care se vor ridica în apărarea Constituţiei. Anume în asta şi constă funcţia Congresului civic – consolidarea întregii societăţi, formularea obiectivelor naţionale – fie că este vorba de strategie de dezvoltare pe viitor ori, de rezistenţa împotriva guvernării pline de păcate. Noi vom găsi înţelegere reciprocă cu toţi politicienii care sunt gata de rezistenţă, fără a le încălca suveranitatea convingerilor şi identitatea lor politică. Suntem gata să ne coordonăm activităţile cu Comitetul pentru apărarea democraţiei şi Constituţiei. Unicele forţe politice, în colaborarea cu care nu mai vedem nici un sens, sunt acele partide, ale căror reprezentanţi la alegerile din 16 decembrie şi-au demonstrat buletinele de vot, care au sfidat Constituţia şi au discreditat statutul de deputat al unui stat independent. Şi totuşi, le adresăm astăzi şi lor un îndemn de a părăsi rîndurile acestor formaţiuni politice, de ai lipsi de încredere pe liderii lor politici, care au păşit pe făgaşul unei răscoale împotriva propriului popor.

Astăzi, mă adresez către toţi locuitorii Republicii Moldova cu un apel de a ne uni   forţele pentru a obţine demisia actualului regim. Mă adresez către reprezentanţii structurilor de forţă şi către funcţionarii de stat şi îi îndemn să fie, în aceste zile, alături de popor, dar nu de acea clică care, foarte în curînd, va  fi alungată ruşinos din cabinetele puterii. Refuzaţi să vă mai supuneţi lor. Nu uitaţi că nu aţi depus jurămîntul de fidelitate lui Ghimpu, Filat sau Lupu personal, ci întregului popor şi Constituţiei ţării.
Sunt convins că doar astfel vom reuşi să readucem în ţară alegerile cu adevărat democratice şi să redăm societăţii demnitatea şi bunăstarea.

 

 

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus