Trimite e-mail | Printeaza
Social
04.01.2012

Executivul a aprobat un set de hotărîri cu referire la domeniul social

Executivul a aprobat un set de hotărîri cu referire la domeniul social

Membrii Cabinetului de Miniştri au aprobat proiectul de lege privind acreditarea prestatorilor de servicii sociale care stabileşte cadrul general de acreditare a prestatorilor de servicii, stabileşte criteriile de acreditare, precum şi atribuţiile Consiliului naţional de acreditare a prestatorilor de servicii sociale. Ministrul Muncii Protecţiei Sociale şi Familiei, Valentina Buliga a precizat că documentul prevede acreditarea iniţială care se aplică prestatorului nou înfiinţat şi acreditarea provizorie. Conform proiectului de lege aprobat, Consiliul naţional de acreditare a prestatorilor de servicii sociale va activa ca o instituţie publică, autonomă, pe lîngă Ministerul Muncii Protecţiei Sociale şi Familiei. 

Tot astăzi, au fost aprobate două proiecte de legi pentru ratificarea acordurilor în domeniul asigurărilor sociale, încheiate de Republica Moldova cu Republica Estonia şi Republica Cehă, în toamna anului 2011. Aceste acorduri au fost elaborate în conformitate cu prevederile Convenţiei Europene de Securitate Socială şi corespund Regulamentului CE privind coordonarea sistemelor de securitate socială. Acordurile respective asigură un cadru de garanţii de securitate socială pentru lucrătorii migranţi originari din Republica Moldova. În baza acestora, statele semnatare vor achita partea de pensie calculată pentru perioada de cotizare la sistemul public de asigurări sociale realizată pe teritoriul propriu şi exportului de prestaţii, care presupune dreptul unui lucrător migrant de a beneficia de prestaţiile dobîndite în statele în care şi-a desfăşurat activitatea, pe teritoriul statului unde domiciliază. 

De asemenea, Guvernul a aprobat Acordul între Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova şi Ministerul Sănătăţii al Republicii Cehe privind cooperarea în domeniile sănătăţii şi ştiinţelor medicale, întocmit la Praga, la 29 noiembrie 2011,  şi iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului interguvernamental privind recunoaşterea diplomelor, titlurilor academice, calificărilor şi competenţelor. Ministrul Educaţiei, Mihai Şleahtiţchi a menţionat importanţa documentului în domeniul educaţiei, ţinînd cont de faptul că Acordul privind recunoaşterea diplomelor, titlurilor academice, calificărilor şi competenţelor urmează a fi semnat cu 23 de state.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus