Trimite e-mail | Printeaza
Economie
22.12.2011

Cinci companii vor primi statutul de rezident şi vor lansa proiecte investiţionale în Parcul Industrial ”Tracom”

Cinci companii vor primi statutul de rezident şi vor lansa proiecte investiţionale în Parcul Industrial ”Tracom”

Concursul pentru selectarea rezidenţilor a fost lansat la 4 octombrie 2011, iar la 1 Decembrie 2011 a avut loc al treilea concurs de selectare a rezidenţilor şi a proiectelor investiţionale. La acest concurs au prezentat pachetele de documente şi proiectele sale investiţionale 10 agenţi economici din Republica Moldova, din diverse domenii de activitate: prestarea serviciilor computerizate moderne, tehnologii informaţionale şi comunicaţii, fabricarea de maşini şi echipamente, fabricarea articolelor din fierărie şi lemn, asamblarea strungurilor, producerea articolelor din hîrtie, confecţionarea articolelor de îmbrăcăminte, etc.

Din Comisia de concurs au făcut parte reprezentanţi ai Ministerului Economiei, Agenţiei Proprietăţii Publice şi ai ”Tracom” S.A. (care este Întreprinderea Administratoare a Parcului Industrial ”Tracom”).

Determinarea cîştigătorilor şi a proiectelor investiţionale s-a efectuat în baza punctajului acumulat pe criteriile de selectare a rezidenţilor şi a proiectelor investiţionale. O atenţie deosebită la determinarea cîştigătorilor concursului s-a acordat volumului planificat de investiţii, venitului planificat din vînzări/servicii, numărului locurilor de muncă noi create. La selectarea rezidenţilor la fel s-au luat în consideraţie genurile de activitate indicate în proiectele investiţionale prezentate la concurs, reieşind din profilul de activitate a Parcului Industrial, acestea fiind: fabricarea de maşini şi echipamente, producerea de echipamente electrice şi electronice, fabricarea producţiei din metal, prelucrarea metalelor, industria de tehnologii informaţionale, etc., prestarea serviciilor conexe.

Astfel, în rezultatul concursului desfăşurat pe data de 1 Decembrie în calitate de rezidenţi al Parcului Industrial ”Tracom”, au fost selectaţi 5 cîştigători, după cum urmează:
”Starnet” SRL a fost selectat cu proiectul din domeniul tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii cu denumirea ”StarNet – Business and Development IT Park” prin care se propune construcţia unui complex de edificii destinate sectorului TIC din Republica Moldova. Volumul preconizat al investiţiilor capitale va constitui nu mai puţin de 3 mil. dolari SUA, inclusiv în clădiri, construcţii speciale şi dezvoltarea infrastructurii - 2 mil. dolari SUA, în utilaje şi instalaţii de transmisie - 1 mil. dolari SUA. Serviciile companiei vor fi prestate atît consumatorilor din Republica Moldova, cît şi celor din UE. Numărul locurilor noi de muncă va constitui 200. Realizarea proiectului investiţional ”StarNet – Business and Development IT Park” va asigura crearea unui număr important de locuri de muncă înalt calificate în domeniul IT, precum va contribui şi la atragerea unor investitori străini majori, care vor dispune de toată infrastructura necesară ”la cheie”, cu suportul specializat din partea companiei StarNet.
ÎM ”Moldcell” SA a fost selectată cu un proiect din domeniul tehnologiilor informaţionale si anume de construcţie a unui Centru de Date la nivel regional. Dezvoltarea dinamică a serviciilor de comunicaţii electronice în Republica Moldova necesită un suport în crearea serviciilor şi formarea cererii care poate fi suplinită prin ofertele integrale prezentate de către un Centru de Date. Centrul de Date va oferi servicii agenţilor economic locali cît şi companiilor internaţionale de talie mondială precum şi Google, IBM, HP, etc. Volumul preconizat al investiţiilor capitale va constitui 60 mil. lei MDL, inclusiv în construcţii şi amenajării a teritoriului - 10 mil. lei MDL, în procurarea echipamentului IT specializat - 50 mil. lei MDL. Numărul locurilor noi de muncă va constitui 50. Implementarea proiectului investiţional propus va permite prestarea serviciilor computerizate moderne la nivel regional printr-un ansamblu distribuit de servicii de calcul, aplicaţii şi acces la informaţii stocate de date. Toate aceste resurse sunt plasate în Internet şi aduse la cerere din Internet, pe calculatoarele utilizatorilor (cloud computing).

”Micro cell” SRL a fost selectat cu proiectul investiţional din domeniul asamblării şi deservirii maşinilor de construcţie şi tehnicii agricole, utilajului de transportare. Volumul preconizat al investiţiilor capitale va constitui 2,5 mil. dolari SUA, inclusiv în construcţii şi amenajării a teritoriului - 2 mil. dolari SUA, în construcţii speciale - 100 mii dolari SUA, în maşini şi utilaje, dezvoltarea tehnologică a întreprinderii - 370 mii dolari SUA, în dezvoltarea infrastructurii - 30 mii dolari SUA. Producţia companiei este orientată pentru piaţa locală şi pieţele Ucrainei, României şi alte pieţe UE. Numărul locurilor noi de muncă va constitui 83.

”Elit Decor” SRL a fost selectat cu proiectul investiţional de asamblare a strungurilor unicate pentru prelucrara lemnului, pietrei, metalului, precum şi de producere filetată în piatră, lemn (filetare artistică). Volumul preconizat al investiţiilor capitale va constitui 6,53 mil. lei MDL, inclusiv în construcţii - 250 mii lei MDL, în maşini şi utilaje - 5,7 mil. lei MDL, în dezvoltarea infrastructurii - 580 mii lei MDL. Producţia companiei este orientată pentru piaţa locală şi pieţele Ucrainei şi României. Numărul locurilor noi de muncă va constitui 15.

Selectarea ”Mobile” SRL din domeniul industriei uşoare în calitate de rezident a Parcului Industrial ”Tracom” a fost asigurată prin prezentarea proiectului investiţional de construcţie a fabricii de croitorie pentru confecţionarea articolelor de îmbrăcăminte precum şi de faptul că 50% din volumul producţiei fabricate se planifică a fi produsă sub denumirea propriului brand cu utilizarea designului şi tehnologiilor moderne. Volumul preconizat al investiţiilor capitale va constitui 2 mil. dolari SUA, inclusiv în construcţii şi amenajării a teritoriului 1,5 mil. dolari SUA, în procurarea utilajului de producere 0,5 mil. dolari SUA. Numărul locurilor noi de muncă va constitui 50. Numărul locurilor noi de muncă va constitui 350. 90% din producţia companiei este destinată pentru pieţele străine cum ar fi: Rusia, Ucraina, Italia, Germania, informează un comunicat al Ministerului Economiei.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus