Trimite e-mail | Printeaza
Economie
20.12.2011

De la 1 ianuarie 2012 vor fi lansate procedurile de creare a Agenţiei pentru protecţia consumatorilor

De la 1 ianuarie 2012 vor fi lansate procedurile de creare a Agenţiei pentru protecţia consumatorilor

„De la 1 ianuarie 2012 vor fi lansate procedurile de creare a Agenţiei pentru protecţia consumatorilor. Deplin funcţională Agenţia va deveni la sfârşitul anului viitor”, a declarat viceministrul Economiei, Octavian Calmâc în cadrul briefingului de marţi, 20 decembrie 2011.

Agenţia pentru protecţia consumatorilor va fi creată în baza Inspectoratului de stat pentru supravegherea pieţei, metrologie şi protecţia consumatorilor (IPSSPMPC) şi va avea un efectiv-limită de 78 de persoane. Agenţia va avea reprezentanţe la Bălţi şi Cahul Crearea Agenţiei va fi finanţată din bugetul stat în mărimea finanţării pentru (IPSSPMPC).

Agenţia va avea atribuţii de supraveghere a pieţei privind corespunderea produselor plasate pe piaţă şi a serviciilor prestate cu cerinţele prescrise, efectuarea controlului la toate etapele de producere a bunurilor sau al prestării serviciului, efectuarea controlului de stat privind respectarea normelor şi regulilor de desfăşurare a activităţilor de comerţ, efectuarea controlului metrologic a mijloacelor de măsurare şi nu în ultimul rând protecţia intereselor economice ale consumatorilor. Totodată, Agenţia va putea reprezenta consumatorul în instanţa de judecată.

Noua instituţie creată va avea dreptul să constate contravenţii şi să aplice sancţiuni în conformitate cu prevederile Codului contravenţional, să emită decizii de remediere, înlocuire, restituire a contravalorii produsului sau a serviciului necorespunzător, de reducere a preţului acestora, etc. Totodată, în vederea protejării drepturilor consumatorilor, Agenţia va putea emite decizii de încetare a practicilor comerciale incorecte.

Totodată, viceministrul Octavian Calmâc a anunţat despre noile amendamente la Legea nr. 231 cu privire la comerţul interior care vor întra în vigoare de la 1 ianuarie 2012. Conform acestora în relaţiile „furnizor - comerciant” în domeniul livrării – procurării mărfurilor, comerciantul nu va putea să solicite şi să încaseze de la furnizor plăţi pentru servicii ce nu sînt incluse în costul de achiziţie al produselor (taxe de raft, costuri pentru extinderea reţelei de distribuţie şi amenajări ale suprafeţei de vânzare, costuri pentru publicitate şi promovarea produselor). Comerciantul nu poate fi obligat de către furnizor să contribuie la costurile de marketing ale furnizorului. Această reglementare nu împiedică furnizorul sau comerciantul să participe benevol şi reciproc la costuri de marketing pentru promovarea produselor.

O altă prevedere este comercializării cu amănuntul pentru angrosişti. Pentru a putea efectua comerţul cu amănuntul aceştea sunt obligaţi să deschidă unităţi comerciale cu amănuntul. Prevederea respectivă nu se va răsfrânge asupra producătorilor de mărfuri care dispun de reţea mobilă de distribuţie a produselor (camioane utilate cu maşini de casă şi control cu memorie fiscală).

Amendamentele prevăd şi noi sancţiuni pentru normele de desfăşurare a comerţului cu amănuntul. În cazul comercializarea mărfurilor fără indicarea datei fabricării şi a termenului de valabilitate, comercializarea mărfurilor cu termenul de valabilitate expirat sau modificarea termenului de valabilitate indicat pe produs, pe etichetă, pe ambalaj sau în documentaţia de însoţire se sancţionează cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale.

Conform schimbări normative în domeniul comerţului cu amănuntul a fost extins nomenclatorul tip, prin introducerea noţiunilor pentru magazin on-line, casă de comerţ, magazin salon şi clasificarea unităţilor conform suprafeţei comerciale, unităţi staţionare şi mobile.

Potrivit Ministerului Economiei, unităţile comerciale vor fi obligate să expună pentru vânzare tot sortimentul de mărfuri existent la depozit iar pe versoul indicatorului de preţ se depune semnătura gestionarului responsabil sau se întocmeşte un ordin al întreprinderii respective. Se introduce obligativitatea eliberării bonului de casă sau a bonului de plată pentru deţinătorii de patente la achitarea bunurilor.

În anul 2012 va fi majorată vârsta de la 16 la 18 ani pentru minorii faţă de care se introduc restricţii la comercializarea băuturilor alcoolice şi a articolelor din tutun şi se interzice intrarea în magazinele cu autoservire a copiilor sub 6 ani fără însoţirea maturilor.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus