Trimite e-mail | Printeaza
Economie
14.12.2011

Comunicat al Băncii Naţionale a Moldovei

Comunicat al Băncii Naţionale a Moldovei

Conform datelor publicate de Biroul Naţional de Statistică (BNS), în luna noiembrie 2011 indicele preţurilor de consum (IPC) pentru ultimele 12 luni a constituit 8.9 la sută şi  inflaţia de bază anuală a înregistrat 4.5 la sută, valori similare lunii precedente.

În trimestrele următoare efectele secundare ale creşterii tarifelor la gazele naturale şi energia termică vor fi absorbite. În anul 2012,  presiunile dezinflaţioniste generate de consecinţele crizei datoriilor suverane din zona euro se vor accentua. Riscurile înregistrării unei recesiuni de scurtă durată în Uniunea Europeană şi încetinirii activităţii economice pe plan mondial s-au majorat semnificativ în ultimele săptămâni. Acestea vor afecta cererea pe plan regional şi mondial şi vor contribui la scăderea preţurilor internaţionale la petrol şi la produsele alimentare, influenţând, astfel, preţurile şi tarifele pe piaţa autohtonă. Răcirea activităţii economice din regiune va afecta negativ volumul remiterilor, şi prin urmare va cauza diminuarea venitului disponibil al populaţiei, ceea ce va reduce consumul şi va susţine procesul dezinflaţionist din Republica Moldova.
Rata inflaţiei anuale pentru luna noiembrie 2011, a înregistrat nivelul de 8.9 la sută. Astfel, se atestă stoparea tendinţei de majorare a ritmului anual al inflaţiei înregistrate în luna februarie a anului curent, preponderent datorită temperării presiunilor inflaţioniste din partea preţurilor la produsele alimentare. Rata inflaţiei lunare a consemnat o creştere de 0.7 la sută, fiind determinată de majorarea preţurilor la produsele alimentare cu 1.1 la sută, la cele nealimentare cu 0.4 la sută şi de sporirea tarifelor pentru prestarea serviciilor pentru populaţie cu 0.7 la sută. Evoluţia ratei lunare a inflaţiei pentru luna noiembrie 2011 a fost datorată, în cea mai mare parte, efectului sezonier şi impactului adoptării noului tarif pentru energia termică şi, într-o măsură mai mică, creşterii inflaţiei de bază.

Ritmul anual al inflaţiei de bază  a marcat pentru ultimele 12 luni un nivel de 4.5 la sută (similar lunii precedente). În luna noiembrie, rata lunară a inflaţiei de bază a înregistrat o creştere inferioară celei din luna precedentă, constituind 0.3 la sută. Această dinamică a fost determinată, în principal, de contribuţiile pozitive din partea următoarelor subcomponente: confecţii, încălţăminte, materiale de construcţii şi alimentaţie publică. Creşterile respective au fost stimulate de majorarea venitului populaţiei din perioadele anterioare ce a impulsionat cererea, precum şi de continuarea propagării efectelor secundare rezultate din sporirea preţurilor reglementate, la produsele alimentare şi combustibili.
În luna noiembrie 2011, preţurile la produsele alimentare s-au majorat cu 1.1 la sută faţă de luna precedentă. Creşterea respectivă s-a produs, în principal, din cauza sporirii preţurilor la ouă (cu 20.1 la sută), legume proaspete (cu 7.2 la sută), lapte şi produse lactate (cu 1.8 la sută), grăsimi (cu 0.5 la sută) şi carne, preparate şi conserve din carne (cu 0.5 la sută), fiind parţial atenuată de diminuarea preţului la zahăr (cu 3.7 la sută), fructe proaspete (cu 2.6 la sută) şi cartofi (cu 2.4 la sută).
Creşterea preţurilor la carne, preparate şi conserve din carne rezidă în majorarea preţului la materia primă ca urmare a diminuării ofertei, iar majorarea preţului la lapte şi produse lactate a fost condiţionată de sporirea tarifului la gazele naturale, precum şi de prelungirea secetei care a creat un deficit de lapte pe piaţa internă. Diminuarea preţului la cartofi şi legume proaspete s-a produs ca rezultat al înregistrării unei supraoferte de aceste produse, atât pe piaţa internă, cât şi pe pieţele regionale.
În luna noiembrie 2011, preţurile la combustibili s-au majorat cu 0.4 la sută faţă de luna precedentă, preponderent din cauza creşterii preţului la cărbunele de pământ (0.9 la sută) ca urmare a cererii sporite generate de începutul sezonului de încălzire a locuinţelor. Acest efect sezonier însă a fost mai redus comparativ cu anul precedent. Preţurile la carburanţi au înregistrat o majorare nesemnificativă (0.07 la sută). Totodată, preţul la gazul din butelii s-a menţinut la nivelul lunii precedente şi, astfel, nu a contribuit la dinamica preţurilor la combustibili.

Preţurile la serviciile reglementate în luna noiembrie 2011 au avut o evoluţie mai modestă, sporind cu 0.7 la sută faţă de luna precedentă ca urmare a adoptării noilor tarife pentru gazul natural şi energie termică. În acelaşi timp, din categoria preţurilor reglementate s-au mai înregistrat creşteri la plata pentru locuinţă, apeduct şi canalizare şi medicamente, însă contribuţia acestora a fost neglijabilă. Unica diminuare a fost consemnată de preţurile la serviciile transportului feroviar internaţional.
Banca Naţională a Moldovei reafirmă că va monitoriza în continuare cu vigilenţă evoluţiile economice interne şi ale mediului economic internaţional, astfel încât, prin utilizarea adecvată a instrumentelor de politică monetară, să asigure realizarea obiectivului stipulat în Strategia politicii monetare pe termen mediu, în vederea asigurării şi menţinerii stabilităţii preţurilor.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus