Trimite e-mail | Printeaza
Economie
18.08.2011

Ministerul Economiei: Nivelul sărăciei a înregistrat o diminuare în comparaţie cu anii precedenţi

Ministerul Economiei: Nivelul sărăciei a înregistrat o diminuare în comparaţie cu anii precedenţi

Conform unui studiu premergător privind sărăcia în Republica Moldova realizat de Ministerul economiei pentru anul 2010, nivelul sărăciei a înregistrat o diminuare în comparaţie cu anii precedenţi.

Pragul sărăciei absolute a constituit în medie pe lună pe o persoană 1015,9 lei, iar pragul sărăciei extreme - 549,4 lei. Ponderea persoanelor sărace, cu un consum mai mic decît pragul sărăciei absolute, a constituit 21,9%, cu 4,4 puncte procentuale mai puţin în comparaţie cu anul 2009. O scădere de 0,7 puncte procentuale a înregistrat şi ponderea populaţiei cu un consum sub pragul sărăciei extreme, care a alcătuit în 2010 - 1,4%. În anul 2010 numărul persoanelor cu un consum mai mic decît pragul sărăciei absolute a fost de circa 734,9 mii, iar a persoanelor cu un consum sub pragul sărăciei extreme circa 46,3 mii.

Discrepanţa dintre nivelul de trai al populaţiei din mediul rural şi mediul urban a rămas la fel de semnificativă. Cu toate acestea, după evoluţiile negative ale ratei sărăciei în zonele rurale înregistrate în perioada anilor 2008-2009, în anul 2010 a fost constatată o ranversare a situaţiei. Astfel, dacă în anul 2009 la sate se aflau în sărăcie 36,3% din populaţie, atunci în 2010 ponderea persoanelor sărace în mediul rural s-a diminuat pînă la 30,3%.
Studiul arată că bunăstarea populaţiei din mediul urban a crescut, cu excepţia mun. Chişinău şi Bălţi, unde rata sărăciei a rămas la nivelul anului 2009. În oraşele mici nivelul sărăciei s-a redus de la 19,7% la 14,2% în 2010.

Menţionăm că, categoriile cele mai vulnerabile ale populaţiei expuse spre sărăcie, la fel ca în anii precedenţi, sînt cele tradiţionale: gospodăriile numeroase şi cele formate din mai mulţi copii, gospodăriile care se întreţin din veniturile obţinute din activităţi agricole şi persoanele în etate.

Conform studiului se constată că 80% din toţi cei săraci locuiesc în mediul rural. Analiza datelor arată că atât consumul gospodăriilor casnice de la sate, cât şi veniturile disponibile ale acestora pe parcursul anului 2010 au fost în creştere. Aceasta se explică prin faptul că preţurile de vânzare a produselor agricole au crescut cu 43%, astfel mărindu-se veniturilor disponibile ale populaţiei din mediul rural, şi, ca efect - scăderea nivelului sărăciei la sate.

De asemenea, un factor care a dus la scăderea sărăciei în mediul rural a fost creşterea volumului remitenţelor obţinute de la muncitorii emigranţi. Studiul arată că la sate remitenţele au crescut cu 16%. Trebuie de menţionat că pe parcursul anului 2010 în mediul rural au crescut veniturile obţinute din salarii şi prestaţiile sociale, care au contribuit şi ele la îmbunătăţirea situaţiei din mediul rural.

Notă: Indicatorii privind evoluţia sărăciei se calculează în baza datelor Cercetării Bugetelor Gospodăriilor Casnice - studiu selectiv realizat de Biroul Naţional de Statistică, care are drept scop determinarea nivelului de trai al populaţiei prin prisma veniturilor, cheltuielilor, condiţiilor de trai şi a altor indicatori. Nota informativă privind sărăcia în Republica Moldova în 2010 poate fi descărcată de pe pagina Ministerului Economiei, în compartimentul Monitorizare ş i evaluare a politicilor. O analiză mai profundă a evoluţiei sărăciei şi impactul politicilor asupra acestui fenomen va fi prezentat în Raportul privind sărăcia în 2010 ce urmează a fi definitivat până la finele anului 2011.
 

SĂRĂCIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA 2010

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus